Boek 'Het Koningsven' is uitgebracht.

Donderdag 20 april 2017 vond de presentatie plaats van het boek 'Het Koningsven', zeer toepasselijk in eethuis De Diepen dat midden in het in het boek beschreven gebied ligt.
Gastheer tijdens de presentatie was Ton Frenken, voorzitter van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Ton heette de aanwezige genodigden welkom, waaronder

Burgemeester Peter de Koning en wethouder Jan Welles van de gemeente Gennep. Verder vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, Teunesen Zand en Grint en Waterschap Limburg. Ton verwelkomde de auteurs Fons Mandigers, Nel van den Bergh, Henny Brinkhof, Paul Thissen, Johan Thissen, Wim Bindels, Henk Jaspers, Marcel Bonder, Jaap Bouwman, Robert Ketelaar, Jan Buchner en Fred Husting. De auteurs Frank Spikmans, Frank Saris en Sjak Gielen waren niet aanwezig. Van uitgeverij Matrijs waren aanwezig Toine Maas en Marjan Grinwis. Verder werd de presentatie bijgewoond door een aantal personen die materiaal, foto's en andere informatie aangeleverd hadden. En natuurlijk waren vele van onze vrienden aanwezig die aan het eind van de middag hun gereserveerde boeken in ontvangst mochten nemen.

Ton gaf een korte uiteenzetting over de doelstellingen van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Hij vertelde dat uitgeven van het boek 'Het Koningsven' goed past binnen die doelstellingen. Dus nam onze stichting het initiatief om samen met uitgevrij Matrijs het boek uit te geven. In een fijne samenwerking tussen de uitgever met Marjan Grinwis als redacteur, de auteurs en onze stichting ligt er nu een geweldig mooi boek over een eveneens geweldig mooi buitengebied van Milsbeek en omgeving. Als ondertitel kreeg het boek mee 'Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied tussen Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide'. Ton dankte ook de sponsoren Natuurmonumenten, Teunesen Zand en Grint, de gemeente Gennep, Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, Prins Bernard Cultuurfonds en Waterschap Limburg.

Na deze introductie interviewde Ton medeauteur Wim Bindels, een van de oprichters van onze stichting. Wim vertelde dat het in eerste instantie alleen de bedoeling was om de geschiedenis van het Koningsven in beeld te brengen. Al snel werd Fons Mandigers van Natuurmonumenten bij het project betrokken wat er toe leidde dat ook het veengebied bij Ottersum en Het Ven in het project werd opgenomen. Frans van Kuppenveld en Hennie Brinkhof werden gevraagd als medeauteurs. Al met al werd het project steeds groter en namen de kosten toe tot zo'n € 50.000. "Toen de ontgrondingsvergunning uitbleef bleek beoogd hoofdsponsor Teunesen niet meer bereid om het ontstane (financiële) gat te dichten", aldus Wim. "In 2010 besloot onze stichting de stekker er uit te trekken".

Na het interview met Wim mocht Ton het eerste exemplaar van het boek uitreiken aan burgemeester De Koning. Hij wenste hem veel lees- en kijkplezier toe. De burgemeester vertelde dat hij veel op had met het Koningsven. "Ik weet nu dat ze me burgemeester van Gennep hebben gemaakt omdat ik De Koning heet. En bovendien woon ik hier vlak bij, aan de rand van het Koningsven". Hij prees de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek met haar vele initiatieven en activiteiten.

Vervolgens vertelde medeauteur Henk Jaspers een korte anekdote. Zijn voorvaders hadden steeds de bijnaam 'Welle' Wim, 'Welle' Grad enzovoort. Niemand wist waar die bijnaam vandaan kwam. Tot hij er tijdens zijn onderzoek naar de historie van de turfwinning achter kwam dat er achter het voorouderlijk huis aan de Eindstraat een turfput was geweest, plaatselijk een 'wel' genoemd. Zijn voorvaders hadden het recht om bij die wel turf te winnen. En zo werd de bijnaam hem duidelijk.

Auteur Paul Thissen gaf een presentatie over de inhoud van het boek. Allereerst het ontstaan van het natte gebied langs de stuwwal als oude bedding van de Rijn en later de Niers. Daaropvolgend de groei van het veen waardoor een prachtig veenlandschap ontstond. In de late Middeleeuwen en later werd in het gebied veel turf gewonnen. Rond 1800 begonnen de boeren vanuit het Ven, de Aaldonk en de Milsbeek met ontginning van het gebied. Geleidelijk steeds verder oprukkend richting Reichswald en Sint-Jansberg, en na 1900 steeds grootschaliger. Grote namen daarbij waren Van Ophoven en zijn schoonzoon Theodoor Jaeger en de families Kuhn en Kahn. Maar ook de kleine boeren van Milsbeek, Ottersum en Ven-zelderheide bleven het veen op kleine schaal ontginnen. Burgemeester Sengers liet de ontwatering verbeteren door het graven van de Kroonbeek en Tielebeek in het kader van de Werkverschaffing. Uiteindelijk resteerde slechts een stukje veen van 4 hA, de huidige Diepen. Maar komende jaren zal een groot deel van het gebied weer teruggebracht worden naar een natuurlijk moerasgebied zoals het er 100 jaar geleden uitzag. Naast de historie van het Koningsven bevat het boek veel informatie over de natuur en het dieren- en plantenleven in het veengebied.

Tenslotte dankte Ton alle aanwezigen voor hun belangstelling en ondersteuning. Extra dank had Ton voor redacteur Marjan Grinwis, auteur Nel van den Bergh en oud bestuurslid van onze stichting Leny Franken-Wijnhoven.

De middag werd afgesloten met gezellig napraten bij een hapje en een drankje. De vrienden van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek die een boek hadden gereserveerd konden dit afhalen. Ook werden er ter plaatse al behoorlijk wat boeken verkocht door uitgever Matrijs. Al met al een geslaagde presentatie van ons boek 'Het Koningsven'.
Het boek is te koop via de boekhandel en op www.matrijs.com voor € 29,95.


Foto's gemaakt door Martien Holthuysen

 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl