Een lintje voor Chris Janssen.
 
Op 27 april 2012 is onze archivaris en oud bestuurslid 
 
BENOEMD
TOT
LID
IN DE
ORDE VAN ORANJE-NASSAU

lintje voor Chris Janssen m

 

Koninklijke onderscheiding voor Chris Janssen

Op  vrijdag 27 april j.l.   ontving Chris uit handen van burgemeester Marlies de Loo  een Koninklijke onderscheiding. Chris, die kort na de oprichting lid van het bestuur van onze stichting werd,  trad per 1 januari j.l  terug als bestuurlid. Hij heeft  zich vooral ingespannen voor onderzoek naar alles wat te maken heeft  met  historie van de RK kerk en de kerkelijke kunst in en rond de kerk. Bijzondere belangstelling had en heeft de meer dan een eeuw oude kerstgroep waarvan enkele jaren geleden de inmiddels uitverkochte serie van 5 kerstkaarten werd uit gegeven. Het hele in- en exterieur van de RK kerk heeft hij verder omschreven in de bundel  “Rondje  Kerk” die voor iedereen die het  wil bezichtigen en meer van wil weten achteraan in de kerk ter inzage ligt.

Bovendien was Chris binnen onze stichting verantwoordelijk voor het opzetten en het bijhouden van het archief en het bijhouden van een knipselkrant van gebeurtenissen in ons dorp. Alhoewel Chris anno 2012 geen deel meer uit maakt van ons bestuur is, blijft hij als vrijwilliger het overgrote deel van de taken die hij als bestuurlid had, doen.

De werkzaamheden voor onze stichting zijn overigens niet de enige die Chris gedurende zijn leven voor de Milsbeekse gemeenschap heeft gedaan. In de zestiger jaren stond hij b.v. aan de wieg van de oprichting van een KWJ en de wandelsportvereniging in Milsbeek, was hij plaatselijk correspondent voor de Maas- en Niersbode en de Gelderlander en was hij een meer dan verdienstelijk lid van de Carnavalsvereniging “De Diepenkikkers” . In 1965 werd hij tot prins Carnaval werd gekozen en enkele jaren later vertrok hij uit Milsbeek naar het jongensinternaat “De Widdonk”Heijthuizen  als jeugdleider. Vervolgens werd hij verpleger in Heerlen . Ook daar maakte hij zich verdienstelijk in het maatschappelijk leven.

Vooral de wandelsport bleef hem zijn hele leven trekken. Zo verpulverde hij bij gelegenheid van het 15 jarig bestaan van de carnavalsclub het wereldrecord bierkruien en werd hij centurionwandelaar  (100 mijl snelwandelen binnen 24 uur). Nadat hij in 1999 met de VUT  ging keerde hij met zijn echtgenote Annette terug naar Milsbeek. In 2002 maakte hij een pelgrimstocht naar Santiago de Compostela en ook maakte hij zich weer verdienstelijk  in het Milsbeekse verenigingsleven.  Naast de werkzaamheden voor onze stichting,  ordende hij het archief van de carnavalsvereniging en de fanfare. Verder werd hij weer koorlid, was hij koster in de RK kerk en is hij nog steeds redactielid van het parochieblad. Ook zijn echtgenote Annette  is al weer meer dan 10 jaar volop actief  in de Milsbeekse gemeenschap.

Chris was op de morgen van 27 april zeer verrast met de onderscheiding die hem ten deel  viel en de familie en vertegenwoordigers van de verenigingen die op dat moment bij hem op de stoep stonden  om hier getuige van te zijn.
Wim Bindels

 

  lintje voor Chris Janssen m

 

 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl