Die eer viel dit keer te beurt aan onze stichting.
De happening vond plaats in de met vele door onze stichting beschikbaar gestelde historische foto’s uit ons dorp aangeklede zaal van Eetcafé De Diepen, De voorzitter van SL!M Mart van Boekel memoreerde in het kort de verdiensten die onze nog vrij jonge stichting al heeft gehad voor het dorp Milsbeek en die uiteraard ook op onze website zijn te zien.

Voorzitter Martien Holthuysen betrok in zijn dankwoord alle vrijwilligers en vrienden van de stichting die in belangrijke mate aan het verkrijgen van deze onderscheiding hebben bijgedragen.
Als stichting waarderen wij uiteraard hierbij de uitgesproken waardering voor ons werk.
Het is een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl