Cultuurbehoud Milsbeek probeert ‘de Alde Milsbeek’ tot leven brengen

Kort na haar oprichting in 2005 inventariseerde Cultuurbehoud Milsbeek de waardevolle oude gebouwen in Milsbeek. Vervolgens verleende ze het Monumentenadviesbureau Nijmegen (MAB) opdracht om middels een quickscan ook een deskundigenoordeel te krijgen . Het resulteerde in 2008 in een rapport dat vervolgens aan het college van Burgemeester en wethouders werd aangeboden.

Op de lijst kwamen o.a. een aantal oude boerderijtjes voor waarvan de eigenaren in de zeventiger jaren van de vorige eeuw met krotopruimingpremie waren gestimuleerd om een moderne aan de eisen van de tijd aanpaste woning te bouwen. De voormalige gemeente Ottersum stond toe dat ‘de krotten’niet behoefden te worden gesloopt maar als veestal in gebruikt mochten blijven. Het gevolg was dat ze aan de buitenzijde niet of nauwelijks gemoderniseerd werden. Inmiddels is het overgrote deel van de boeren gestopt en dreigen ze te verpauperen.

Het bracht de stichting Cultuurbehoud Milsbeek op het idee om te ijveren voor een nieuw leven voor deze oude boerderijtjes . Na overleg en met steun van de eigenaren stelde ze het gemeentebestuur voor de eigenaren de gelegenheid te bieden deze voormalige boerderijtjes tot woonboerderij te verbouwen, zulks onder de strikte voorwaarde dat tenminste de buitenzijde van de boerderijtjes in de oude staat zouden moeten worden terug gebracht. Op deze wijze zou een stukje van ‘de alde Milsbèk’ weer herleven en in de lijn van ‘Gennep Vitale vesting’ bijdragen aan het streven van de gemeente om de toeristisch recreatieve infrastructuur te verbeteren.

Begin 2010 diende de stichting een plan daar voor in bij de gemeente Gennep en vervolgens werden de plannen in gebracht in de in voorbereiding zijnde herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Het college van burgemeester en wethouders heeft zich, gehoord de monumentencommissie, inmiddels in beginsel bereid verklaard het idee van de stichting te verwerken in het bestemmingsplan Buitengebied. De door de stichting Cultuurbehoud Milsbeek voorgedragen pandenpanden worden als ‘karakteristiek’ bestemd. Hierdoor ontstaat in beginsel de mogelijkheid voor de eigenaren voor het indienen van een verzoek ze te verbouwen tot woonboerderij. Een uitdrukkelijke voorwaarde zal zijn dat de oorspronkelijke karakteristiek en cultuurhistorische uitstraling niet mag worden aangetast. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om particulieren een stukje monumentenzorg te laten realiseren zonder dat het de gemeenteschap geld kost.

De door de stichting Cultuurbehoud Milsbeek voorgedragen oude boerderijtjes aan de Onderkant, Oudedijk, Bloemenstraat en Rijksweg.

 

boederijtjes

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl