Gedicht voorgedragen door Adriaan de Winter tijdens de presentatie van het boek: “Oorlogsherinneringen Milsbeek” op 20 november 2011.


Milsbeek met een rijk verleden,
roestig water, brakke grond,
daar waar armoede werd geleden,
maar toch een hechte band ontstond.

Milsbeek uit het niets ontstaan,
met plaggenhutten in het veld,
aan renteheffing werd gedaan,
door enkelingen met veel geld.

Milsbeek in oorlog en geweld,
Schuttersveld en Kánonskamp,
tachtig jaar oorlog werd geteld,
de Fransen ervaren als een ramp.

Milbeek eerste wereldoorlog rust,
smokkelen met… zoveel men droeg,
brachten alles wat de Duitser lust,
men verdiende daardoor geld genoeg.

Milsbeek met nazi’s en geweld,
vijf maanden lang alleen soldaten,
bewoners zó diep teleurgesteld,
troepen die in de lege huizen zaten.

Milsbeek door de vijand onderdrukt,
moest menselijk veel tol betalen,
na vechten en vluchten toch gelukt,
de overwinning te behalen.

Milsbeek, aan de Holle weg,
Pyramide Hill een hoofdkwartier,
vandaar uit werd de strijd geleid,
veel verdriet… zeker geen plezier.

Milsbeek door de Schotten bezet,
een kerk werd toen het hospitaal,
verplegen, verzorgen én gebed,
al klonk het in de Engelse taal.

Milsbeek heeft herinneringen
bevrijders die hun leven gaven,
lees de namen… zie hun leeftijd,
leg eens wat bloemen op hun graven.

Milsbeek bevrijd, bewoners welgedaan,
Nederland zal opnieuw herrijzen,
weten hoe het allemaal is gegaan,
dat zal dit boek… aan U bewijzen.


Adriaan de Winter

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl