Woord vooraf en ter inleiding

Na de restauratie van het monument voor de Milsbeekse burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog gingen er stemmen op, om de gebeurtenissen waarbij deze slachtoffers om het leven waren gekomen, in een boekje vast te leggen. Het heeft er uiteindelijk toe geleid, dat de stichting Cultuurbehoud Milsbeek enkele jaren later begonnen is met het verzamelen van herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog uit ons dorp. Dorpsgenoten en oud-dorpsgenoten die hun herinneringen wilden vertellen, of daar foto’s van hadden, werden opgeroepen dit te melden.
De oogst van het aantal reacties was aanvankelijk mager. Toch hebben we verder gewerkt. Er zijn interviews afgenomen bij degenen die zich hadden aangemeld en er is dossieronderzoek gedaan bij de gemeente Gennep. Hierbij zijn we weer op een aantal bijzonderheden gestoten. Mede op basis daarvan zijn ook andere inwoners gevraagd hun belevenissen op papier te zetten. Het resultaat is geweest dat we in 2009 besloten hebben toch tot de uitgifte van een boek te komen en te starten met het publiceren van een aantal oorlogsherinneringen op onze website. Onder eindredactie van Wim Bindels zijn de herinneringen en brieven in dit boek weergegeven en gebundeld. Hoewel het eigenlijk aan de late kant is vinden wij als stichting Cultuurbehoud Milsbeek dat een aantal oorlogsverhalen uit het Milsbeekse vastgelegd moest worden. Vele jaren lang waren dit tenslotte de gebeurtenissen waarover onze ouders eindeloos bleven vertellen. Wij hopen dat wij als stichting Cultuurbehoud Milsbeek met de uitgifte van deze bundel van verhalen ook in een behoefte voorzien.

Veel leesplezier

De stichting Cultuurbehoud Milsbeek

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl