Door : Piet Derks

Op verzoek van Wim Bindels heb ik me aan het schrijven van dit verhaal gezet. De reden is dat Wim mij dat vroeg omdat mijn oudste zusje Tiny, die ik nooit heb gekend, een van de burgerslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog is geweest. Zoals Wim ook altijd in zijn verhalen voor de carnavalskrant doet, begin ik maar met de voorgeschiedenis van mijn familie, waarvan nog heel veel nazaten in Milsbeek wonen. Mijn grootvader Piet Derks (Piet van Griete Cis) woonde aan de Langstraat en was geboren aan de Onderkant op de Grietjeskamp. Grootvader was voor de oorlog als lid van de Partij Bouwman lid van de gemeenteraad en is dat ook na de oorlog nog heel lang geweest. Het was toen vooral een partij die zich inzette voor de kleine boeren. Die partij had in Milsbeek heel veel steun. Vader heeft vaak verteld dat het pijnlijk was dat ook enkele Duitse (achterneven) van hem in het leger soldaat waren. Zij waren naar Duitsland vertrokken nazaten van voorvader Albert Derks, geboren in Milsbeek in 1810 en daar overleden in 1889. Voor zover ik mij herinner moeten ze in Griethausen woonachtig zijn geweest.

Na de inval door de Duitsers moet het dagelijkse leven in Milsbeek zich aanvankelijk weer snel hervat hebben. Maar later moesten steeds meer mensen in Duitsland gaan werken. Ook vader kreeg in 1943 een oproep om zich onmiddellijk voor werk in Duitsland te melden. Met enkele kennissen sprak hij af dat men zou proberen zich af te laten keuren. Voor die keuring moest men naar een speciale locatie. Daar aangekomen werden ze naar een zaal gedirigeerd waar iedereen zich volledig moest ontkleden en in een rij moest gaan staan. In de deuropening zou een Duitser in een witte jas zijn verschenen die langs de rij liep. Het enige dat hij zei was: “Arbeiten, arbeiten, arbeiten, arbeiten”, er was geen ontkomen aan! Vader werd vervolgens te werk gesteld op het station in Goch, gelukkig niet zo ver uit de buurt. Een ander geluk was dat Piet Builtjes, de oud-doelman van Vitesse uit Gennep bij hem in de ploeg zat. Dat was een fysiek sterke man die vader heel veel geholpen heeft.

Voor mijn vader en moeder was het ook in een ander opzicht heel erg moeilijk in de oorlog. Ze waren in 1937 getrouwd en op 15 juli 1943 was hun jongste kindje Piet, nog net geen jaar oud, ten gevolge van een longontsteking overleden. Dat was natuurlijk al een afschuwelijke gebeurtenis. Maar vervolgens werden ze ook nog getroffen door de granaatinslagen die er op 23 september 1944 op de Zwarteweg tussen de Langstraat en de pastoor Hoefnagelstraat plaatsvonden.

Hun oudste kindje, dochter Tiny, werd dodelijk getroffen toen zij naar buiten ging om te kijken wat er allemaal gebeurde. Zij verbleef op dat moment samen met buurmeisje Rikie Voss in de kelder van hun woning. Ze genoot van een glaasje kersen dat ze van haar moeder had gekregen. Maar door de granaatinslagen in de omgeving vielen in de kelder de flessen van de schappen en de twee kinderen vluchtten de straat op, op zoek naar hun ouders. De beschietingen bleken echter nog niet beëindigd te zijn en Tiny werd vervolgens getroffen door een granaatscherf die een kleine wond in de hals veroorzaakte. Het leek even niet zo ernstig maar al snel liet ze het hoofd hangen Er bleek een slagader geraakt te zijn, ten gevolge waarvan ze heel snel doodbloedde. Rikie die ernaast liep mankeerde niets. Tiny was geboren op 3 juli 1938 en dus toen net 6 jaar oud.

Heel kort daarna kwam het bevel om te evacueren. Mijn moeder moet volledig in shock zijn geweest. Hoe raar het misschien ook mag klinken, zij kon het niet verkroppen dat ze haar beide kort daarvoor overleden kinderen op het kerkhof alleen achter moest laten. Juffrouw Murkens, een van de onderwijzeressen in Milsbeek die heel veel jaren bij ons in de kost is geweest, zou haar enkele tikken op de wangen hebben gegeven waardoor ze weer bij haar positieven kwam. Ook voor haar zat er niets anders op dan Milsbeek te verlaten en haar beide kinderen op het kerkhof achter te laten. Bijzonder was nog dat juffrouw Murkens, die in feite een onderdeel van ons gezin was, de evacuatie niet met ons meemaakte. Zij was in september naar haar familie in Maastricht vertrokken en terugkeren naar Milsbeek was vervolgens niet meer mogelijk. De evacuatie werd haar hierdoor bespaard.

Via de bekende route via Ven-Zelderheide, Goch, Kalkar en Rees werd er met vele andere Milsbekers via Duitsland richting De Bilt vertrokken. Ze kregen uiteindelijk een onderdak in Werkhoven bij de familie V.d. Poel. Het was een adres waar ze goed werden opgenomen en tijdens de evacuatie voldoende te eten hebben gekregen. Marie, de vrouw des huizes, beviel van dochter Greet en mamma, die dus toen in feite kinderloos was, werd peettante van Greet. Nog vaak is de familie V.d. Poel bij ons op bezoek geweest en ook dochter Greet is met haar vriend een paar keer bij ons op vakantie geweest.

Na terugkomst in Milsbeek in 1945 lachte het geluk mijn vader en moeder toch weer toe. Moeder raakte in verwachting van een tweeling die op 14 juni 1946 werd geboren. Het werden twee jongens, waarvan ik er een ben. Ze kregen de namen van de in de oorlog overleden zoon en dochter Piet en Tiny. Toen in 1948 ook nog een meisje (Paula) werd geboren, was dat een pleister op de wonde die de oorlog vader en moeder heeft toegebracht.

‘Vader Piet Derks, die voor de oorlog werkzaam was op de steenfabriek en een pottenfabriek, bouwde na de oorlog een verzekeringsagentschap op. Hij was een zeer actief lid van fanfare Crescendo en heel veel jaren secretaris van deze vereniging. De geschiedenis van de fanfare is door hem prachtig opgetekend. Ook was hij een van de initiatiefnemers voor het burgeroorlogsmonument dat uit piëteit voor de slachtoffers uiteindelijk in 1955 werd opgericht op het punt waar de Kerkstraat op de Langstraat uitkomt. Zoon Piet, de schrijver van dit stuk, is de enige van de 3 kinderen die nog in Milsbeek woont.’

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl