Door : Geert Theunissen

Duitsers hadden in de oorlog hun eigen jonge gezonde mannen nodig voor het leger. Voor de oorlogsindustrie had men echter ook mensen nodig. Om dit probleem op te lossen stelde men in de bezette gebieden een arbeidsdienstplicht (Arbeitseinsatz) in. In oktober 1942 selecteerde het arbeidsbureau in Gennep een aantal jonge mannen uit de (toenmalige) gemeenten Gennep en Ottersum voor uitzending naar Duitsland. Lambert Theunissen, die toen op De Olde Kruyk werkte, was één van hen.

De jonge pottenbakker kwam als lasser te werken in een munitiefabriek in Neheim-Hüsten, een klein industriestadje aan de rand van het Ruhrgebied. Over zijn vakmanschap als lasser waren de meningen verdeeld. Veel van de door hem gelaste bommantels werden door de Duitse opzichters afgekeurd, maar een van zijn Gennepse collega’s was wel te spreken over het laswerk van Lambert. ‘Die van ow det zien goeie, die zien zû scheif en krom, as ze die bôvve Londen uut ’t vliegtuug smiete dan kommen ze ien Berlien terecht’. Terwijl Lambert in Duitsland werkte ging het niet goed met zijn moeder Sien. Ze werd uiteindelijk in het Nijmeegse Canisius ziekenhuis opgenomen, waar ze na een aantal weken overleed. Lambert kreeg een week vrij om naar de begrafenis te gaan.

Terwijl hij in Milsbeek was, voerde de Royal Air Force in de nacht van 16 op 17 mei 1943 ‘Operation Chastice’ uit. Dit was een grote operatie met als doel meerdere stuwdammen in het Sauerland te vernietigen, om zo de elektriciteitsvoorziening van het Ruhrgebied schade toe te brengen. Ook vlak bij de munitiefabriek in Neheim-Hüsten lag zo’n stuwdam, de Möhnetal-Sperre. Toen ’s nachts het luchtalarm afging dachten de arbeiders van de munitiefabriek waar Lambert werkte dat de fabriek zou worden gebombardeerd en ze vluchtten de schuilkelders in. De Engelse bommenwerpers vlogen de fabriek echter voorbij, en gooiden hun verwoestende lading op de hoger in het dal gelegen stuwdam. De 135 miljoen kubieke meters water achter de stuwdam zochten zich een weg door het dal. In de hoogwatervloed van de Ruhr kwamen ongeveer zestienhonderd mensen om het leven, hoofdzakelijk buitenlandse dwangarbeiders en krijgsgevangenen in het stadje Neheim-Hüsten. Ook een aantal collega’s van Lambert, o.a. de Gennepenaren Harrie Daniels en Jan Doors, lieten het leven in de schuilkelders. Als Lambert geen verlof had gehad om naar de begrafenis van zijn moeder te gaan, had hij in die fatale nacht vrijwel zeker ook bij die Gennepse jongens in de schuilkelder gezeten.

Na de begrafenis van zijn moeder ging Lambert niet meer terug naar Duitsland. Hij ging weer aan de slag bij ‘De Olde Kruyk’, en hielp zijn vader Tön op de keuterij. Op een goede dag kwam de politieagent bij zijn vader op bezoek: ‘Merrege kom ik mit un par Duitse militaire olliën Lambert ophoale, hej mot wer noar Duitsland. Ik zeg het mar efkes van te vörre, dan het ie tied um zien greij rustig bej mekoar te zuuke’. Lambert zocht die avond inderdaad zijn spullen bij elkaar, maar niet om naar Duitsland terug te gaan. Samen met enkele andere Milsbekenaren dook hij onder. Ze verstopten zich in ‘t pompehuuske’ bij de bovenste van de drie vijvers op de Sint Jansberg. Zijn broer Gijs (zijn eigenlijke naam was Marinus), die een aantal jaren jonger was en daarom niet hoefde onder te duiken, bracht ze om de paar dagen wat te eten en te drinken.

Een van de mede-onderduikers was niet bang om door de Duitsers gevonden te worden. Hij had een groot slagersmes bij zich. Over de bedoeling van dat mes liet hij geen misverstanden bestaan: ‘‘As de Pruuse komme, dan get den kop der af en dan smiette we ze ien den vijver. Dor kunne der ennen hoop ien’’. Gelukkig heeft hij het mes niet hoeven te gebruiken.

‘Lambert Theunissen werkte na de oorlog aanvankelijk nog een tijd op ‘De Olde Kruyk’ en woonde in de bedrijfsleiderswoning in het bosje achter de fabriek (waar nu Piet Brouwers woont). Daarna werkte hij bij pottenbakkerij De Vuurvogel van zijn zwager Wim Jansen. Lambert was een sociaal zeer bewogen man, die opkwam voor de minderbedeelden. Als vertegenwoordiger van de arbeiders kwam hij in1953 in de raad van de voormalige gemeente Ottersum. Gedurende 31 jaar was hij raadslid waarvan 18 jaar ook wethouder, eerst van de gemeente Ottersum en later van de gemeente Gennep. Hij heeft zich in het bijzonder ingezet voor een goede huisvesting van de inwoners van de gemeente en voor het verenigingsleven in Milsbeek.’

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl