map link zwarteweg ossenberg

Tegenover de woningen van de Grote Kobus en Hannes van Benthum, strekte zich aan de andere zijde van de Zwarteweg een wat hoger gelegen zandrug uit. Het hoogste punt daarvan moet vroeger gevormd zijn door "Den Ossenberg". Deze bevond zich ter hoogte van de plaats waar nu de weg genaamd Potkuilen aansluit op de Zwarte-weg. In de loop van deze eeuw is "Den Ossenberg" ten behoeve van de zandwinning grotendeels afgegraven.

Hoe de naam Ossenberg is ontstaan is niet met zekerheid bekend. De naam is niet op de oude kaarten terug te vinden. Mogelijkerwijze vindt hij zijn oorsprong in het feit, dat er in de 1e wereldoorlog een pleisterplaats was voor de vette ossen, die vanuit Brabant via Milsbeek de grens met Duitsland over werden gesmokkeld. Bij Spieke Grad werden ze eerst 's nachts de Maas overgebracht en naar "Den Ossenberg" gedreven. Voordat de gevaarlijke tocht naar de grens begon werd daar halt gehouden; en werden er 2 verkenners uitgestuurd. Als de kust veilig was kwam er één verkenner terug om de kudde via het turfven en het Reichswald over de grens naar het gehucht "'t Eind" te begeleiden.

Op en nabij "Den Ossenberg" waren in het begin van deze eeuw een 3-tal woon-lokaties aanwezig. Hier woonden Willem van den Ossenberg (Janssen), Willem Siebers en bij de Zwarteweg Hannes de Losse (Thijssen).

Jan van den Ossenberg bewoont, zij het in een nieuwe na de oorlog gebouwde boerderij die op de sterk verlaagde Ossenberg is gebouwd, de lokatie waar de familie al sedert 1825 woont. Hij wordt ook wel Jan den Brouwer genoemd. Deze bijnaam vindt zijn oorzaak in het tweede huwelijk van zijn overgrootmoeder met Wim Brouwers.

Zijn grootvader was klein Jènje (Jan Janssen). Van hem is bekend dat hij in de Siep bloedzuigers ving. Deze werden vroeger in de geneeskunde gebruikt om zweren te genezen. De bloedzuigers werden "op de zweren gezet" om het geïnfecteerde bloed weg te zuigen. Klein Jènje ving ze voor de doktoren, maar hield ze in grote flessen in de kelder ook zelf en heeft indertijd ook vele Milsbekers hulp geboden.

Het boerderijtje van Siebers is nog in de oude, helaas wat verwaarloosde, staat aanwezig en wordt bewoond door kleinzoon Jan Siebers.

Bij Hannes de Losse trouwde Albert Felling in met dochter Han. Het huisje is in 1959 afgebrand. De nieuwe, op deze plaats gebouwde woning, wordt thans bewoond door Toon Thijssen. Jan Koenen heeft het oude huisje voor ons getekend om ook uit deze hoek iets van de oude Milsbeek in beeld te kunnen brengen.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl