map link sprokkelveldOvenberg 69 Ovenberg

Dit fragment van een rond 1950 gemaakte luchtfoto, brengt de oude structuur van de wegen en de akkers van het gebied, waar thans het industrieterrein de Ovenberg is gevestigd, mooi in beeld. Evenwijdig aan de bovenzijde is de Rijksweg gelegen. Links boven is de oorponkelijke Ovenberg zichtbaar. De naam is ontleend aan een veldoven, die er kort na 1910 korte tijd heeft gestaan. Uit klei, die ter plaatse werd gewonnen, werden met weinig sukses stenen gemaakt. Het fabriekje was gevestigd op grond die bij de boerderij van Hannes Janssen hoorde en werd geëxploiteerd door een zekere Vissers. Deze werd door tegenslagen getroffen. Ook de klei was niet zo geschikt. De afloop was zeer triest. Toen het fabriekje moest sluiten maakte ook de exploitant een eind aan zijn leven. Het gat waaruit de klei werd gewonnen is ook nu nog duidelijk zichtbaar.

Het thans geheel verdwenen veldweggetje, dat via de Kortebaan een verbinding vormde tussen de Oudebaan en het gebied van de Bloemenstraat, is op deze foto nog te zien. In zuidwestelijke richting kwam men tussen het aspergeveld (links) en de Kniendenberg (rechts) bij "Den Alde Meule". Hier werd de weg van het Achterbroek naar "de Milsbeek" gekruist.

Voorbij "Den Alde Meule" werd aan de linkerzijde "De Heiloop" bereikt, een stukje hei, doorsneden door een tweetal weggetjes. Een liep er vanaf het Achterbroek richting Smelenberg en één verbond de Bloemenstraat met "de Milsbeek". Men kwam dan langs de Drie Knoten. Dit waren 3 geknotte eiken van den Högse Wim (Bindels) die het einde van de ter plaatse nog steeds aanwezige eikenwal markeerden.

Vanaf de Bloemenstraat en de Smelenhofweg kon men ook via Tinus Küpers (Cuijpers) naar het dorp.

De akkers, die aan rechterzijde van het laatste stuk weg liggen .voordat op de Rijksweg wordt aangesloten, vormen het eigenlijke Sprokkelveld. Het gebied dat er links van ligt werd vroeger aangeduid als het Trapsland.

De ontwikkeling van de industrie is in de jaren vijftig begonnen.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl