map link rijkswegKempkesweg 80 Grad Fut

Tot in het begin van de tachtiger jaren stond aan de Kempkesweg (ook wel genoemd de Pètjesstroat) het huisje van Toon Fut (Bertissen). Toon was een zoon van Grad Fut, die ook wel Hubère Grad werd genoemd en was geboren aan de Langstraat. Van zijn kinderen zijn behalve Toon ook Leen (getrouwd met Tien Peters) en Truus (getrouwd met Jan Driessen) in Milsbeek blijven wonen.

Grad moet vroeger met de kermis, toen die bij de Rieke Jan was, nog het orgel hebben gedraaid. Ook was hij bekend als de drager van de grote trom in de beginperiode van de fanfare.

Hij "pruufde" ook graag. Toen de fanfare een keer naar Materborn was geweest moet Grad, nadat hij aan de Rijksweg uit de bus was gestapt, de thuishaven niet meer hebben kunnen bereiken. 's Morgens bij het aanbreken van de dag moet hij in een greppel langs de Pètjesstroat zijn gevonden. Hij sliep daar zijn roes uit met het hoofd in de dikke trom!

In het keuterijtje heeft vroeger Tinus Driessen gewoond, ook wel Ehre Tinuske genoemd. Hij was getrouwd met Door Berns en moet in de tijd van de Franse revolutie naar Milsbeek zijn gekomen. De familie Driessen is vervolgens naar de "zandluuk" (waar later Karel Driessen woonde) vertrokken en weer later naar de ontginningsboerderij "De Berkenhoeve" van Alphons Peters.

Ehre Tinuske heeft het huis verkocht aan "den Dikke uut de stroat" (Driekus Janssen). Deze had gewoond op de hoek Zwarteweg/Onderkant maar moet daar niet meer hebben willen wonen, nadat hun enig kind in de nabij gelegen Siep was verdronken. Het huisje van Toon Fut heeft daar aan de Pètjesstraat nog lang gestaan. Het rechtse gedeelte is later als een zogenaamde tomp aangebouwd. Daar was ook de WC ondergebracht en de bewoners moesten nog lang buitenom naar "het huuske".

Na de dood van Toon is het huisje gekocht door slager Sjaak Noij uit Gennep. Hij brak het oude huisje af en bouwde er het landhuisje, dat er nu nog staat.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl