map link oudebaan de oudebaan

Duidelijk blijkt uit deze foto, waarschijnlijk uit eind twintiger jaren, dat in die tijd de plaats waar de huidige Kerkstraat de Oudebaan kruist, nog een bolwerk van agrarische activiteit was. Waar nu Willie van de Loo (meer dan) 16 speciaalzaken onder één dak heeft, stonden toen 8 garven per gast na te rijpen en te drogen in de zon. De wieken van de nog vrij nieuwe molen van Gradje de Mölder (Jacobs) staan al "op schoi" maar zullen toch nog even geduld moeten hebben, voordat ze deze rogge tussen de enorme molenstenen fijn mogen malen.

Waar nu "De Olde Kruyk" staat was toen nog het eikenbosje van de Schietbergse boerderij dat nog niet zo lang geleden gekapt was. Een paar doorschieters had men laten staan. De restanten van dit soort eikenbosjes en -wallen zijn nog her en der in ons dorp te zien. Ze werden veelal aangeplant op de hogere weinig vruchtbare gronden en hadden een meerledig doel. Enerzijds dienden ze om zandverstuivingen tegen te gaan. Ze werden elke 6 jaren gekapt. Van de dunne takken werden takkebossen gemaakt. Nadat ze via een zg. "holthoop" gedroogd waren, werden ze vooral in de "bruspot" gestookt. Van het dikke hout werd de bast afgedaan. Dit gebeurde door het zg. "loofkloppen". Daardoor liet de bast uiteindelijk los en werd dan aan de leerlooierijen in Cuijk verkocht. Het restant, "talhout" genoemd, werd gebruikt als brandhout.

Links naast de molen zijn de overige bouwsels te zien die Gradje de Mölder toen al bij de molen had neergezet. Op dat moment was alles nog met een plat dak. In de dertiger jaren is er het een en ander aan veranderd.

Het kleine witte huisje, dat nog net tussen de bomen links daarvan zichtbaar is, moet het huisje van Dorus Ted Peters zijn. Korte tijd later moet het door brand zijn verwoest. Toon Mozes (Mooser) bouwde er een nieuwe veel grotere woning op en vestigde er zijn manufacturenwinkeltje in.

Helemaal links is nog een gedeelte zichtbaar van de keuterij met winkel van Nadus de klompemaker (van Schaijk). Nadus zelf staat op de Oudebaan en zal wel zijn gedachten hebben over de fotograaf, die het kiekje nam waar wij nu nog van genieten kunnen.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl