map link oudebaan de olde kruyk

Weer vanaf de molen werd kort voor 1950 nog een keer "De Olde Kruyk" met het achterliggende gebied vereeuwigd. Het fabriekje van Wim van Tinus van Well en Peter Linders was inmiddels al lang overgeschakeld op de fabrikage van keramiek (sieraardewerk). De Olde Kruyk maakte een enorme groei door. In de toptijd werkten er zo'n 70 mensen, waaronder een aantal kunstenaars van elders. Elke vaas, ieder kopje, schotel of ander werkstuk werd met de hand gedraaid en in een typisch decor beschilderd. De Olde Kruyk was bekend in heel Nederland. En daar bleef het niet bij. Er werd ook heel veel geëxporteerd m.n. naar de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Australië.

Het witte huis, dat daarachter te zien is, is duidelijk herkenbaar als het huis dat in 1948 door Piet van Tinus van Well (Jansen) in het bongerdje van Driekus Kösters werd gebouwd. Piet had bij het ouderlijk huis aan de Rozenbroeksestraat willen bouwen, op de plaats waar hij al een kwekerij begonnen was, maar had daarvoor geen toestemming kunnen krijgen. Ook de plaats aan de Oudebaan was toen nog landelijk gebied en kwam niet in aanmerking om erop te bouwen. Na enige lobby werd de toestemming toch verkregen onder de voorwaarde, dat het moest passen in het landschapsschoon. Het moest daarom wit worden gemaakt.

Het keuterijtje van Gieljes Gerrit (Cillissen), dat zich voor de oorlog tussen "De Olde Kruyk" en Driekus Kösters bevond, was met de oorlog verwoest en ook Gieljes Gerrit zelf (een zoon van Ketsen Tinus en Kets Katrien) had de evacuatie niet overleefd. Zijn vrouw Han, die later met Sjefke Willems trouwde, huisde nog in de nauwelijks zichtbare noodwoning. Ze had inmiddels wel gezorgd voor een nieuw kippenhok.

Waar nu het speelterreintje aan de Oudebaan is, heeft tot in het begin van deze eeuw het huis gestaan van Pètje Looimans. Na zijn dood kwam een stuk grond bij de boerderij van Driekus van Duin. Deze akker werd toen nog altijd "Looimansland" genoemd.

Het hele gebied tussen de Oudebaan en de Langstraat was verder nog onbebouwd. Op de achtergrond is alleen de langs de Langstraat aanwezige bebouwing te zien. Geheel rechts, half verscholen achter het bosje van Thei Vervoort, is het huisje van Kobus van Nölleke zichtbaar.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl