map link langstraatmusse piet

Tegenover de Piksingel stond aan de andere zijde van de Langstraat ook een keuterijtje. Het moet rond 1915 zijn gebouwd door Crist Bertissen.

De grond heeft hij van Hettriks (Gradje Peelen) gekocht. Die woonde aan de andere kant van de Langstraat, op de plaats waar later juffrouw Murkens een nieuwe woning heeft gebouwd. Hettriks had de eigenaardige gewoonte om nooit recht op iemand toe te lopen, maar dit met een min of meer haakse beweging te doen. In de laatste levensjaren leidde hij een wat eenzaam bestaan en werd daarom ook een kluizenaar genoemd.

In 1922 werd het keuterijtje door Dorus Cobussen gekocht. Deze had voordien samen met Coen Rutten het dubbel woonhuis bewoond dat aan de Onderkant, halverwege tussen Driessen en Kersjes stond.

Nadat Dorus Cobussen in 1929 was overleden, hertrouwde zijn vrouw Han met Musse Piet ( Piet Willissen). Musse Piet ging in Milsbeek met "herring en bukkum" rond. Stropen was zijn lust en zijn leven. Als de kerk 's zondags uit was moet hij nog geen tijd hebben gehad voor een praatje omdat hij eerst naar de "strieken" moest gaan kijken.

Na de dood van Musse Piet werd het in 1962 verkocht aan Piet Derks en vervolgens aan Bert van Cromvoirt. De foto dateert uit ongeveer 1930. Het huisje heeft in de loop van de tijd vele ingrijpende wijzigingen ondergaan en niemand zal in de thans aanwezige uitvoering nog iets van de oude uitgave, die op de foto is afgebeeld, herkennen. Ook toen had het overigens al veranderingen ondergaan. De voordeur in het midden van de voorgevel had plaats gemaakt voor een 3e venster. In de eenvoudige voorgevel vallen verder de lichtgebogen bovendorpels en het langgerekte venster op boven de oorspronkelijke voordeur. Deze geven wat versiering aan dit eenvoudige landarbeidershuis.

Helemaal links op het perceel, gezien vanaf de Langstraat, bouwde zoon Wim Cobussen in 1939 een nieuw pand en startte hierin een olie- en meelhandel met winkel. In 1961 werd het pand verbouwd tot café en cafetaria "D'n Dörpel".

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl