map link langstraatlamers en arts

We maakten op de vorige bladzijde melding van het huisje dat wij hierboven zien en waar in het begin van de eeuw Hubère Jan (Bertissen) woonde. Voordat deze Hubère Jan het kocht, moet er een smid hebben gewoond, die Willem de Smid werd genoemd. Hubère Jan had 4 kinderen. Twee bleven er in Milsbeek. Zoon Grad ging aan de Pètjesstraat wonen en Christ bouwde een huis aan de Langstraat. Het keuterijtje werd in 1926 gekocht door Jan Lamers uit Groesbeek. Deze werd later kantonnier bij de gemeente Ottersum en deed het onderhoud van de Milsbeekse wegen. Zoon Piet volgde zijn vader in 1954 op als kantonnier. Dochter Kaat trouwde met Frans van Duin in het ouderlijk huis in, nadat Jan in 1959 een nieuwe woning naast het boerderijtje had gebouwd. In het begin van de zeventiger jaren moest het keuterijtje wijken voor de dorpsuitbreiding. Kort voor die tijd werd het nog vereeuwigd.

Daarnaast woonde zoals wij al zagen Ties Arts, die ook wel "Miek ziene Ties" werd genoemd. Aan de noordkant van het huis liep vroeger "het pádje van Ties, dat een verbinding vormde tussen de Langstraat en de Oudebaan (waar nu de Kortebaan aansluit) en ook een verbinding had naar de plek waar Kobus van Nölleke (Peters) woonde. Aan dit paadje moeten in de vorige eeuw nog enkele woningen hebben gestaan. Er woonden een zekere Pèt Kroon en een Roelofke (echte naam niet bekend).

Van Ties Arts is bekend dat hij, zoals vele andere Milsbekers van de oostkant van de Rijksweg, vroeger veel hout haalde in het Duits wald. Dit gebeurde met een haak aan een stok die bij de "specialisten" tot 20 meter lang was. Hiermee werd het dorre hout van de bomen getrokken ("holttrekken"). Hiervoor werd de benodigde vergunning verleend, als je per jaar enkele dagen in "het Wald" werkte. Ties, die vaak met buurman Piet van Cis (Derks) op stap moet zijn gegaan, moet een ware meester in dit "holttrekken" zijn geweest. Hij keerde altijd met een volle kar huiswaarts. De "specialisten" trokken niet alleen hout voor eigen gebruik. Ze verkochten het ook aan inwoners uit Gennep.

Het oude huis van Ties Arts werd in de oorlog vernield. Zoon Gerrit en dochter Tonia hebben nog tot 1977 in het nieuwe na de oorlog gebouwde boerderijtje gewoond, maar moesten na een lange bittere strijd uiteindelijk toch wijken voor de dorpsuitbreiding. Ze wonen nu aan het Heiveld.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl