map link drie kronentramhalte de drie kronen

Op de foto van de "Poort van Milsbeek" is te zien dat er in de twintiger jaren, net over de beek, al een boerderij was gelegen. Pastoor Driessen schrijft in zijn boekje "Heemkundige aantekeningen over de omgeving van Gennep in het land van Kleef" dat deze boerderij, annex herberg, pas gesticht werd na 1840, toen een zekere familie Driessen het Genneper Huis had verlaten en zich vestigde op de tweesprong van de oude weg over Middelaar en de nieuwe kiezelweg langs Plasmolen. Ter onderscheiding van de oude herberg en boerderij "De Kroon" zou de benaming "De Drie Kronen" gekozen zijn.

De herberg is evenwel ouder want uit stukken, die betrekking hebben op de stichting van een Colonisten Etablissement op de Bisselt blijkt, dat een Anton Peter Witzen uit Helmond in 1774 bij de waard van "De Drie Kronen" bij Gennep een onbetaalde rekening achterliet.

Hoe en wanneer de naam ook ontstaan moge zijn, feit is dat in de tijd van onze ouders en grootouders zich ook 3 lindebomen met prachtige grote kronen voor de boerderij bevonden. Twee daarvan staan er nog steeds, maar nu wat verloren aan de rechterzijde van het fietspad, na de huidige aansluiting van de Bloemenstraat op de Rijksweg. De derde boom heeft in het begin van de tachtiger jaren het loodje gelegd. Van deze boom zijn alleen nog de restanten aanwezig.

Dit alles markeert nog wel heel mooi de plaats waar vroeger de boerderij en herberg hebben gestaan. Het was ook een halte voor de tram en hoe het er uitzag als deze ter plaatse stopte, brengt de foto hierboven uitstekend in beeld.

Op het eind van de vorige eeuw werd de boerderij/herberg bewoond door Willem Kuijpers en getroffen door veel tegenslagen. Keer op keer werd het vee, dat op de uiterwaarden van de Niers liep, getroffen door miltvuur.

In 1901 kocht Thei Laemers de boerderij. De herberg werd in 1905 opgeheven. De vergunning moet toen door Rieke Jan overgenomen zijn en deze startte er het huidige café "De Zwarteweg" mee, "De Drie Kronen" ging alleen als boerderij verder. De eigenaar Thei Laemers woonde er aanvankelijk met zijn zus Truike. Deze laatste verongelukte in de twintiger jaren omdat ze in een poging om de hond voor overrijden te behoeden onder één van de zeldzaam passerende auto's kwam.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl