map link drie kronenpoort van milsbeek

In het begin van deze eeuw kwam men van de zuidzijde Milsbeek binnen via de in de Gemeente Gennep gelegen Nijmeegseweg. Milsbeek en dus ook de Gemeente Ottersum begon waar men de beek overstak via de zogenaamde Stenen Brug. Deze beek, thans Kroonbeek genaamd, heette vroeger Milsbeek. Dit maakt duidelijk waaraan ons dorp zijn naam heeft ontleend.

De foto, die in de twintiger jaren moet zijn gemaakt, geeft een schitterend overzicht van deze poort van Milsbeek. Voorbij "De Oude Tol" — helaas aan de buitenzijde helemaal gemoderniseerd — lag de Nijmeegseweg tot aan "De Drie Kronen" op een verhoging. Aan de Nierszijde lag en ligt gedeeltelijk nog een dijk. Op de foto is te zien dat deze dijk op Ottersums gebied van een betonbekleding is voorzien, die eind twintiger jaren ook op Genneps gebied doorgetrokken werd. Hier is de situatie in 1926 heel erg kritiek geweest. Bij een doorbraak zou de hele Onderkant, de Aaldonk en de Panovense hei zijn ondergelopen. Met man en macht is gewerkt om de dijk te verzwaren en te verhogen met zand uit de nabij gelegen zandberg. Met het jachtgeweer stond men klaar om bij een eventuele dijkdoorbraak de bedreigde gebieden te waarschuwen. Zeer heldhaftig moet zich Neris Groenen uit de Onderkant hebben gedragen in een nacht dat hij de wacht hield. Hij moet toen een begin van dijkdoorbraak gestopt hebben door, na het opbrengen van gereedliggend aardappelloof, er zelf op te gaan liggen en net zo lang om hulp te roepen tot weer met vereende krachten het gat kon worden gedicht. Neris is hiervoor ook onderscheiden.

Op de foto is op de achtergrond verder v.l.n.r. te zien: de haag en de bongerd van de oude boerderij "De Drie Kronen", het woonhuis met de 3 lindebomen, de schuur van deze boerderij en het herenhuis "Holly Lodge". Geflankeerd door de eikebomen is achter de dijk het tracé van de Nijmeegseweg goed herkenbaar.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl