map link drie kronende keuterij van bless

De Rijksweg volgend in noordelijke richting, leverde in het oude Milsbeek al snel de eerste van de vele hier in het verleden voorkomende keuterijtjes op.

Uit de foto blijkt dat we het keuterijtje van de familie Bless bedoelen. Uit de oude kaarten die geraadpleegd kunnen worden, blijkt dat het gebied tussen "De Drie Kronen" en waar nu Thei Fèn (Janssen) woont, voor de aanleg van de Rijksweg nog onbewoond was. Alle bebouwing is dus ontstaan na de eerste helft van de vorige eeuw.

Van het keuterijtje hierboven is bekend dat zich hier in 1878 Chris Cuijpers (de vader van Tinus die later aan het Sprokkelveld woonde) heeft gevestigd. In die periode moet er ook een tijdje een zgn. bierhuis in gevestigd zijn geweest. In 1914 werd het door de wed. CuijpersLamers verkocht aan Willem Bless uit de Langehorst. Het hele gezin Bless moet indertijd op de ontginning bij Jaeger hebben gewerkt en in Milsbeek zat men dichter bij het nieuwe deel van de ontginning.

Van de 5 kinderen trouwde zoon Christ thuis in. Nadat Christ zijn vrouw Gon (Kosters) in 1952 was gestorven kwam ook dochter Kaat, die met de Groesbeker Gert Liebers was getrouwd, weer in het ouderlijk huis wonen.

Achter het keuterijtje strekten zich "De Dellen" uit. Het waren akkers van een zeer slechte kwaliteit. Een volledig bestaan heeft het keuterijtje de bewoners dan ook nooit verschaft. Nadat Jaeger in 1920 vertrokken was heeft Christ veel op de nabij gelegen grote boerderij van "De Drie Kronen" gewerkt.

Rechts naast het huisje liep een weggetje naar de zandberg toe, welke zich tussen de bebouwing langs de Rijksweg en de Onderkant uitstrekte en blijkens de oude kadastrale kaart "De Heuvel" werd genoemd. Langs dat weggetje in de zandberg stond voor en in de oorlog een tijdlang een schurfthut. De boeren uit de omgeving konden hier met het vee naar toe dat schurft (ziekte) had. De schurfthut bood plaats aan 3 koeien. Ze werden stevig vastgezet en door een gat staken de koppen naar buiten. Met behulp van een gasfles werd de ruimte binnen vervolgens met gas gevuld om de schurftmijten te doden.

Het huisje van Bless heeft nog lang de oprukkende Rijksweg en de uitbreiding van de industrie getrotseerd. Het fietspad werd er zelfs met een bocht omheen gelegd. Nadat eerst Christ en in 1982 haar man Gert Liebers was overleden, vertrok Kaat naar het bejaardenhuis. Het pand werd door buurman Emons Transport gekocht en enkele jaren geleden met de grond gelijk gemaakt.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl