map link drie kronenHorrewerk 100 Horrewerk

Het deel van het verdedigingswerk van het Genneper Huis dat op Milsbeek gebied ligt, wordt in Milsbeek "Het Horrewerk" genoemd. Ook de boerderij die daar vroeger tegen aanleunde werd zo genoemd.

Pastoor Driessen schrijft in zijn heemkundige aantekeningen dat de boerderij het Horrewerk dateert van de 18e eeuw.

Uiteraard is het ook zo dat hier pas, nadat de belegering van het Genneper Huis voorbij was, weer woningen werden gebouwd. Tijdens de belegering was alle bebouwing, die in het schootsveld stond, gesloopt.

Op de Kleefse kadasterkaart is de boerderij al aangegeven en op de oude kadastrale kaart is er ter plaatse nog steeds maar één boerderij aanwezig.

Halverwege de vorige eeuw moet de boerderij gedeeld zijn. De oude boerderij werd toen afgebroken. Er werden twee bijna identieke boerderijtjes teruggebouwd. Driekus Thissen, die met Door Noij trouwde, kwam op de boerderij die aan het Horrewerk grensde. Tinus Noij op de andere.

Het waren een broer en zus van degenen die de boerderij "De Dood" deelden. Ook hier geldt weer dat dit nog lang zichtbaar was omdat de weilanden en akkers nagenoeg allemaal netjes naast elkaar lagen. Een uitzondering was de heiloop. Dit schijnt een overbedeling te zijn geweest. Kleinzoon Hen (Thissen) weet nog dat zijn achterneef Tien Noij elk jaar daarvoor aan hem eigenlijk een mud rogge moest betalen. Tinus Noij werd op de boerderij opgevolgd door zijn zoon Linnart en later door kleinzoon Tien. Driekus, een andere zoon van Tinus toog naar Hau in Duitsland en zette daar aan de rand van Kleef een hele grote melkzaak op. Vele Milsbekers hebben daar in het begin van de eeuw gewerkt. Ook onze latere Milsbeekse melkboer Piet Noij leerde daar het vak.

De door Tinus Noy gebouwde woning staat er nog steeds en wordt thans door Bertus Kosman bewoond.

Driekus Thissen werd opgevolgd door zoon Toon en later door kleinzoon Hen van Toon, Deze bouwde in 1958 voor de oude woning een nieuw huis. Het oude huis dat werd afgebroken is nog op de onderstaande foto te zien.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl