map link bloemenstraatBloemenstraat 98 Mans

Piet Mans zijn we al tegengekomen als de voerman, die met aannemer Kooien naar Milsbeek kwam in het kader van de Maasbochtverlegging en die met de kar klei naar Druten reed.

Hij bleef na de Maasbochtverlegging en de oprichting van de steenfabriek door Koolen bij hem werken en kreeg kennis aan Sientje van de Högt (Bindels). Op de Panoven (Ottersum) kocht hij een keuterijtje maar brandde er rond 1900 af.

Schuin tegenover de steenfabriek bouwde hij toen op de akker, die "De Zaal" genoemd werd en deel uitmaakte van de boerderij van "De Högt", een nieuwe woning met bierhuis. Voor de klandizie werd vooral gemikt op de arbeiders, die op de steenfabriek werkten. Deze moesten hard werken en er werd vooral in de zomer gewerkt. Er werd vaak een fles bier gehaald om de dorst te lessen. Die werd dan "aan de lat gezet". 's Zaterdags was het betaaldag op de steenfabriek en men ging de schuld bij Sientje voldoen en ...uiteraard nog wat verteren. Er moet ook wel eens een borrel zijn geschonken door Sientje. Nadat manlief Piet hier echter een keer drie dagen voor had moeten brommen, was dat afgelopen.

De Bloemenstraat was overigens in die tijd een weg waarlangs ook nog al wat doorgaand verkeer kwam. De inwoners van Ottersum en een gedeelte van Gennep gingen langs deze weg naar de Cuijkse "poggemert". Ook op de terugweg had men vaak iets te verteren en dan werd er "angestokt".

Het café werd tot rond 1930 geëxploiteerd. Op de foto hieronder poseren Sientje met dochter Mrie op de Bloemenstraat voor het huis. De foto is in 1923 gemaakt. De Bloemenstraat was toen nog geen grindweg. Aan weerszijden moeten brede grasbermen hebben gelegen (deze waren plaatselijk wel 10 meter breed). Door de keuterboeren werden ze toen intensief gebruikt om de koe te "heujen" (laten grazen).

Piet Mans werd op de boerderij opgevolgd door de ongehuwde kinderen Wim en Mrie. Ook de kinderen Piet en Frans (Bloemenstraat) en Sjang (Kerkstraat) bleven in Milsbeek wonen.

Het huis is nog steeds aanwezig, maar inmiddels wel ingeklemd tussen nieuwbouw. Na het overlijden van Wim in 1985 werd het gekocht door Chris Baltussen.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl