map link bloemenstraatBloemenstraat 90 Steenfabriek

De steenfabriek werd kort voor de eeuwwisseling gesticht door Kooien uit Panheel. Deze was aannemer bij de Maasbochtverbetering, die ter hoogte van Milsbeek eind vorige eeuw werd uitgevoerd. Het was aanvankelijk de bedoeling, dat de vrijkomende klei naar het lage gedeelte van "De Bulten" zou worden gereden. Het spoortje daarvoor was al in aanleg. Een Groesbeker, die ook bij de Maasbochtverbetering werkzaam was, moet Kooien evenwel op een ander idee gebracht hebben. Hij moet zoiets gezegd hebben als " dit is gèn dom grunje um stèntjes te moake".

Piet Mans die als voerman in dienst was, kreeg de opdracht om met een kar klei naar Druten te rijden om de proef op de som te nemen. Het "grunje" bleek inderdaad uitstekend geschikt voor "stèntjes" en Kooien besloot zijn beroep als aannemer te ruilen voor dat van steenfabrikant. Hij kocht het keuterijtje dat er stond (van een zekere Noij), sloeg op het achterterrein de klei op en zette met de uit Druten weggekochte vakman Knilles van Koolwijck een steenfabriek op.

Het procédé was vroeger als volgt. In een grup werd van de klei eerst door enkele personen modder gemaakt (de moddermakers). Door modderkruiers werd deze vervolgens in een pot gekiept. Met behulp van een stoommachine en een vormbakpers werden de stenen vervolgens gevormd. Hiervoor moesten (steen)vormbakken in de machine worden gestoken. Dit gebeurde door de zanter, die eerst de bezending aanbracht. De bakken kwamen daarna bij de "afstrieker", die aan de bovenzijde de overtollige klei er afstreek.

De hitterijders (een hit is een klein temperamentvol paard) vervoerden ze vervolgens naar de droogbanen.

De foto dateert ongeveer uit 1910. Op de foto is waarschijnlijk het bijna voltallige personeel te zien en een deel van het materieel.

Op de foto zijn op de voorste rij te zien (met enig voorbehoud): Driekus Basten, Dos van Wèvers Cis, Jan van Dijck, Pau Dinnissen, Hen van de Kromme Bart, Tinus Küpers, Kobus van Nölleke en Jan van Wèvers Cis. De jongen met de hit rechts moet Driekus van de Rieke Jan zijn.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl