map link bloemenstraatBloemenstraat 95 Dood

Aan de overzijde van het huisje waar de steenfabriek haar oorsprong vond, ligt een gebied dat op alle kaarten van de 19e eeuw al met "De Dood" wordt aangeduid. De bewoners van de boerderij, ter plaatse worden al sinds mensenheugenis met de bijnaam " van den Dood" aangeduid.

In het begin van de eeuw woonde er Wim van den Dood en later zijn kinderen Herman en Truus van den Dood. Waar de naam vandaan komt is niet met zekerheid bekend. Er is wel eens gesuggereerd dat het mogelijk iets met de slag om het Genneper Huis te maken heeft gehad. Pastoor Driessen vermeldt in zijn heemkundige aantekeningen evenwel dat de heuvels van de Bloemenstraat tot aan Mook toe, een uitgestrekt grafveld zijn geweest met de resten van verschillende op elkaar volgende culturen. Het betreft volgens hem voorhistorische grafplaatsen die werden verlaten toen de praktijk van het begraven van de doden ingang vond. Mogelijk vindt de naam hier zijn oorsprong.

Het weggetje dat ter plaatse de verbinding vormt tussen de Bloemenstraat en het Sprokkelveld heette vroeger de Doodweg. De naam werd door de bewoners als onplezierig ervaren en op hun verzoek werd hij daarom in 1980 omgedoopt tot Steenweg.

De foto dateert uit de dertiger jaren. Truus leunt tegen de muur en Herman steekt zijn hoofd door het kleine voordeurraampje. Zo'n raampje was vroeger algemeen gebruikelijk. Hier en daar is het nu nog te zien.

Herman nam thuis de boerderij over. Truus trouwde op latere leeftijd met Gerrit Kösters (Koster) van de Driekronenstraat.

Het oude huis is in de oorlog geheel verwoest. Herman woonde vijf jaren in de nu nog aanwezige noodwoning en bouwde in 1950 een nieuwe boerderij, die thans door dochter Mientje en schoonzoon Jan Giesbers wordt bewoond.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl