Ton
Voorzitter :
Ton Frenken
0485-512 856
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gerard

Secretariaat :
Gerard Hendriks
0485-514 328
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Willeke
Penningmeester :
Willeke de Haas-Theunissen
0485-516 004
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geert
 
Geert Barten
0485-517 863
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Teun
 
Teun Theunissen
0485-514 856
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Inge
 
Inge Bouwman
06-204 42 376
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ludo
 
Ludo Hartjes
0485-516 128
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring Stichting Cultuurbehoud Milsbeek - (versie 3 -11-4-2019)

In deze privacyverklaring legt Stichting behoud Cultuurgoederen Milsbeek,secretariaat gevestigd te Milsbeek aan de Klaproosweg 7 met kvk-nummer: 12057817 (hierna “Stichting Cultuurbehoud Milsbeek”), uit welke persoonsgegevens Stichting Cultuurbehoud Milsbeek verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl . Persoonlijke gegevens die aan Stichting Cultuurbehoud Milsbeek worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek te maken hebben. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de doelstelling van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek of wanneer u anderszins contact heeft met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, bijvoorbeeld via e-mail of via een contactformulier op de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek , legt Stichting Cultuurbehoud Milsbeek de door u opgegeven gegevens vast. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Cultuurbehoud Milsbeek een of meerdere van volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aanhef
 • Bankrekening

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Tevens informeert Stichting Cultuurbehoud Milsbeek geïnteresseerden over publicaties op haar website, dorpsblad, weekbladenen persoonlijke briefing en email berichten. De hiervoor tebezigen persoonsgegevens worden niet aanderden verstrekt. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar doelstelling. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek of indien dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek te delen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek raadt u aan de privacy verklaringen van deze websites te lezen.

In kaart brengen website / bezoekers teller
Op de website van Cultuurbehoudmilsbeek.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De bewaarde gegevens wordenvoor maximaal 24 uur bewaard en worden daarna automatisch verwijderd.

Cookies
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon wordenopgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren. Daarnaast maakt Stichting Cultuurbehoud Milsbeek gebruikvan Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Stichting Cultuurbehoud Milsbeek inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie kan wordenovergebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt door Google geanonimiseerd.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft hier geen invloed op. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Derden hebben geen toegang tot de door Stichting Cultuurbehoud Milsbeek geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy-en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek opnemen door het sturen van een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Beleidsplan 2019


Algemeen / Visie:

De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. Kennis van het lokale verleden en oude gebruiken vormen een waardevolle aanvulling voor het hedendaags bewustzijn.

Doelstelling:
1. Culturele goederen en waarden van Milsbeek in het belang van huidige en toekomstige generaties in stand houden en bewaren.
2. Een zo breed mogelijk publiek informeren over en bewust maken van de betekenis van de lokale cultuur.
Dit geschiedt door middel van:
• publicaties in boekvorm of op andere wijze;
• belangstelling en interesse wekken voor het lokale culturele Milsbeekse verleden door:
   • lopende activiteiten en toekomstige plannen bekend te maken,
   • in het openbaar vertonen van historische films,
   • lezingen houden en excursies organiseren.

Beleidsplan 2019
Een valkuil blijft, dat wij met onze ambities en tomeloze energie te veel ideeën hebben, waardoor we merken dat we regelmatig achter onszelf aan rennen.
In het jaarverslag van 2018 gaan we beschrijven, welke ambities hoogtepunten zijn geworden.

Voor het jaar 2019 werken we aan de volgende zaken:
1. Monumenten
2. Publicaties en informatievoorzieningen
3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers
4. Externe samenwerking
5. Archivering
6. Wandel- en fietsroutes
7. Financiën

Misschien ontstaan in de loop van 2019 nieuwe onvoorziene projecten. Die zullen we uitvoeren, als we beschikbare middelen en mankracht hebben.

Ad 1. Monumenten:
Wij zullen ons blijven inzetten om waardevolle gebouwen en andere zaken, die voor de inwoners van Milsbeek van belang zijn te behouden voor toekomstige generaties.
Aandachtspunten voor het komende jaar zijn:
1. Rijksmonumenten: actueel houden in Milsbeek
2. Gemeentelijke monumenten:
   1. De gemeentelijke monumentenlijst: actueel houden in Milsbeek.
   2. Blijven pleiten voor een andere functie van de voormalige graanmolen aan de Rijksweg, zodat deze een aantrekkelijke aanblik geeft in zijn omgeving.
   3. De ontwikkelingen rond de steenfabriek blijven volgen en indien wenselijk actie ondernemen, zodat geen belangrijke zaken verloren gaan.
   4. Mogelijke ontwikkelingen volgen van en rond onze kerk, pastorie en begraafplaats.
3. Overige / eigen monumenten:
   1. Historische grafmonumenten begraafplaats.
Beheren en onderhouden van de in 2016 en 2018 van het kerkbestuur overgenomen grafmonumenten.
Van de begraafplaats zal een gedigitaliseerd overzicht van de graven op onze website worden geplaats, alsmede een overzicht hiervan bij de toegang naar de begraafplaats.
   2. Voor de monumentjes: talud sloot Zwarteweg; Franken aan de Kroefsestraat; waterschapsmonument Koningsvenweg en het monument met omgeving van de burgeroorlogslachtoffers zullen wij met hulp van onze vrijwilligers ons inzetten voor onderhoud en behoud van de monumenten.
   3. De ‘Vuurvogel’: de handwijzer naar de voormalige Potterie De Vuurvogel wordt gerenoveerd/verplaatst naar de hoek Ovenberg Achterbroek.

Ad 2. Publicaties en informatievoorzieningen:
1. Public relations
Wij willen zichtbaar zijn in de media en aan het woord komen als het gaat over het behoud van cultuurgoed in Milsbeek.
Ook in 2019 besteden we daar weer aandacht aan. Een goede informatievoorziening is immers zeer belangrijk.
Wij besteden aandacht aan digitale communicatie, o.a. via onze website, de site Liefde voor Limburg, Gennep Nieuws, Radio Culthis.
Verder zijn we zichtbaar in het dorpsblad ‘Op de Milsbèk’ en in lokale en regionale bladen
2. Informatieborden en bewegwijzering
De mogelijkheid van plaatsen en/of vervangen van informatieborden bij het monumentje Franken, het monument in de sloot aan Zwarteweg, de herdenkingssteen aan de Koningsvenweg en het monument met omgeving van de burgeroorlogsslachtoffers zal worden onderzocht.
Ook grenssteen 589 wordt hierin betrokken.
De belettering van alle ANWB-informatieborden is in een slechte staat. In overleg met de gemeente zijn we gestart om die borden te vervangen, waarmee we ook in 2019 verder willen gaan.
Met het plaatsen en vervangen van informatieborden wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de door de gemeente Gennep vastgestelde vormgeving, daar waar wenselijk 2-talig.
3. Boekuitgaven
   1. De uitgave van het boek ‘De minse op de Milsbèk’ deel 1 is eind 2017 uitgegeven, Nu streven we de uitgave van deel 2 in het najaar van 2019 te publiceren. Daarvoor moet in het begin van 2019 nog veel werk worden verzet.
   2. Dagboek ‘Huub Franken’. De voorbereidingen zijn in 2016 gestart door een werkgroep. We streven naar een uitgave in 2019. Het dagboek is door de Milsbekenaar Huub Franken geschreven tijdens zijn evacuatie in Werkhoven.
   3. Digitaliseren van de publicatie ter gelegenheid van het jubileum van Pastoor Van der Loo is in 2018 niet haalbaar gebleken, maar wordt dit jaar opgestart.
   4. Wij streven ernaar om van Milsbeekse families nog meer boekjes te publiceren, waarvan de samenstelling plaatsvindt door leden van de betreffende familie. Wij zullen de auteurs daarbij ondersteunen.
   5. Onze Stichting onderzoekt in 2019 de mogelijkheden om een boekuitgave tot stand te brengen over de historie van de Pottenbakkerij ‘De Olde Kruyk’, in samenwerking met de familieleden van de vroegere eigenaren en met de huidige eigenaar.
4. Overige uitgaven / publicaties
   1. Boek Oorlogsherinneringen: maandelijks publiceren van een hoofdstuk op onze website is wegens te weinig menskracht ook het afgelopen jaar weer getemporiseerd. Op 24 oktober is hoofdstuk 44 gepubliceerd van de in totaal 56 hoofdstukken. Nu nog 12 hoofdstukken te gaan, dus naar alle waarschijnlijkheid zal eind 2019 het boek oorlogsherinneringen op de website zijn voltooid.
   2. Schoolfoto’s: publiceren via facebook is in 2016 stopgezet. Een effectievere aanpak in 2019 zal mogelijk meer structuur brengen in het zoeken naar ontbrekende persoonsnamen.
5. Website, personele ondersteuning
De ontwikkeling van een vernieuwde website en publicaties plaatsen is in 2017 getemporiseerd onder meer door een tekort aan menskracht. Eind 2017 is een begin gemaakt vrijwillig(st)ers te werven, die onder verantwoordelijkheid van de webmaster ondersteunende werkzaamheden willen verrichten. We streven ernaar om dat in 2019 te realiseren.

Ad 3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers:
1. Historische avond
In maart organiseren we weer de jaarlijks terugkerende historische avond.
We doen een oproep aan jubilerende verenigingen of instanties, of ook zij hieraan willen meewerken. Het grootste gedeelte van de avond wordt gevuld met presentaties en beeldmateriaal.
2. Excursie
In oktober organiseren we de jaarlijks terugkerende excursie voor de (inmiddels) 181 vrienden en vriendinnen.

Ad 4. Externe samenwerking:
1. Buiten de gebruikelijke overheidsinstanties zal onze stichting trachten de contacten met andere organisaties en/of personen met nagenoeg dezelfde doelstelling te vergroten.
Wij denken hierbij aan SL!M, Het Limburgs Museum, Stichting “De Oude Pottenbakkerij”, de Olde Kruyk, werkgroep Ottersum/Ven-Zelderheide, Monarch, Natuurmonumenten, radio Culthis en het Platform Cultuurhistorie Maas en Niers.
Binnen deze laatste, het Platform, is een tweetal werkgroepen opgericht, t.w. werkgroep Monumenten en de werkgroep Informatieborden en bewegwijzering.
2. Waterschap Limburg is van plan de Kroonbeek te herinrichten. Bij het Waterschap hebben wij aandacht gevraagd rekening te houden met onze monumentjes langs de Kroonbeek alsmede met de circumvallatielinie die de beek kruist ter hoogte van de Onderkant / Kroefsestraat.
Wij volgen de ontwikkelingen doordat wij zitting hebben genomen in de door het Waterschap opgerichte klankbordgroep.
3. Aan de Open Monumentendagen zaterdag 14 en zondag 15 september 2019 met het thema ‘Plekken van plezier’ zullen wij indien gewenst en mogelijk ons steentje bijdragen.
4. Gemeente Gennep, ambitiedocument ‘versterking vrijetijdseconomie. Op het door de Gemeenteraad vastgestelde plan, is in 2017 via het Platform ‘PCMN’ een gezamenlijke reactie uitgebracht. Het plan biedt ons veel kansen om onze doelstellingen te realiseren. Wij volgen de ontwikkelingen en zullen daar waar nodig ondersteuning verlenen.

Ad 5. Archivering:
Diverse documenten van uiteenlopende aard archiveren is een doorlopend proces.
Analoge informatie toevoegen aan het archief in brandvrije archiefkasten.
De index van de archiefkasten, inmiddels geüpdatet, wordt bijgehouden door onze archivaris.
De gedigitaliseerde informatie wordt op twee fysiek van elkaar gescheiden servers gearchiveerd met een back-up naar externe harde schijven. Tussen de twee servers vindt wekelijks een synchronisatie plaats.
De PC van het secretariaat is in het back-upsysteem aan de servers gekoppeld.
Bekeken zal worden of het digitale archief aangepast moet worden. Ook zullen we daar een begin gaan maken met een index.
Daarnaast zal er een digitaal archief voor bestuursdocumenten en projecten komen.
De werkgroep Historie Milsbeek heeft voor de nieuwe boekuitgaven en publicaties veel materiaal binnengekregen en gedigitaliseerd. Deze informatie zal ook op de server worden geplaatst.
Onze archivarissen verzamelen ook in 2019 krantenknipsels die betrekking hebben op Milsbeek en archiveren deze in het archief.
Verzamelen en archiveren van informatie en foto’s over vroegere bewoners van Milsbeek is een continu proces. Hier blijven we mee doorgaan.
Dit geldt ook voor het digitaliseren van films, videobanden en DVD`s.
Bij het verwerken en opslaan van (persoons)gegevens zullen wij werken overeenkomstig de regels van de AVG

Ad. 6. wandel- en fietsroutes:
Ons streven is om zoveel mogelijk monumenten en cultuurhistorische objecten voor belangstellenden bereikbaar te maken en te houden.
Dat vindt plaats via knooppuntenroutes voor wandelaars en fietsers. Belangrijk is dat deze routes begaanbaar blijven. Wij zullen erop toezien dat passend onderhoud wordt uitgevoerd door de daarvoor verantwoordelijk zijnde instanties en instellingen.
Daar waar dit onze competentie is verrichten wij met onze vrijwilligers het noodzakelijke onderhoud.
Indien aanpassingen van routes wenselijk zijn overleggen wij met desbetreffende instanties die daar voor aanspreekbaar zijn.
In 2017 is een werkgroep van verschillende organisaties een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van wandelen met gidsen langs cultuur- en historische objecten. In 2018 is dit plan tot stand gekomen. Onze Stichting zal alle informatie, die wij hebben ook in 2019 beschikbaar blijven stellen.

Ad 7. Financiën:
Het beleid blijft er onverkort op gericht om de projecten zo veel mogelijk op budgettair neutrale basis te realiseren. Met behulp van vrijwilligers proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij grotere objecten is de steun van derden onontbeerlijk, waarbij wij een beroep doen op overheids- en semioverheidsinstanties, zoals provincie, gemeente, waterschap en overige instellingen.
Soms zal een eigen bijdrage noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt getracht belangstelling te wekken bij belanghebbenden, bedrijven en geïnteresseerde particulieren.
Door de financiële inbreng van de vrienden en vriendinnen en de belangeloze inzet van een in omvang toenemende groep vrijwilligers, is de stichting inmiddels in staat eigen bijdragen te leveren, respectievelijk de kosten te drukken.
Voor de volgende onderwerpen zijn in het verleden reeds basisvoorzieningen getroffen: toekomstige publicaties, inventariseren archief, onderhoud wandelroute, exposities, behoud grafmonumenten, beveiliging en opslag van gegevens.
De in het verleden gevormde voorzieningen zijn toereikend om de lopende zaken te financieren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van

De voorzitter, De secretaris,
A.W.J. Frenken C.J. de Gier-Arends

JAARVERSLAG 2018

Algemeen
In 2018 bestond het bestuur uit:
      Ton Frenken: voorzitter,
      Toos de Gier-Arends: secretaris,
      Willeke de Haas-Theunissen: penningmeester,
      Nelly Keukens-Tunnessen, bestuurslid,
      Teun Theunissen, bestuurslid,
      Geert Barten, bestuurslid,
      John van de Ven, bestuurslid,
Het bestuur heeft 9 maal vergaderd. Vóór elke vergadering hebben de voorzitter en de secretaris één week voor de vergadering de bestuursvergadering voorbereid.

Naast het bestuur sturen leden van het bestuur werkgroepen aan:
      Werkgroep Dagboek Huub Franken.
      Werkgroep Genealogie.
      Werkgroep Historie.
      Werkgroep Struinpad.
Een 30-tal vrijwillig(st)ers met een grote diversiteit aan deskundigheden worden aangestuurd door een coördinator.

Uitvoering beleidsprogramma
Op 13 december 2017 werd door het bestuur het Beleidsplan 2018 vastgesteld. De volgende werkzaamheden werden toen gepland:
1. Monumenten
2. Publicaties en informatievoorzieningen
3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers
4. Externe samenwerking
5. Archivering
6. Wandel- en fietsroutes
7. Financiën

Voor het jaar 2018 werkten we aan de volgende zaken:
Ad 1. Monumenten
De samenwerking met de Parochie over de overname van grafmonumenten op de begraafplaats is goed verlopen.
In december hebben wij de gemeente laten weten dat onze stichting zich distantieert van de verdere ontwikkelingen van de karakteristieke boerderijen. Dit omdat het ons inziens niet meer mogelijk is dat er nog sprake kan zijn van een restauratie in de oorspronkelijke staat.
Door omstandigheden is ook dit jaar het project ‘Vuurvogel’ niet uitgevoerd. Volgend jaar moet het echt gaan lukken.

Ad 2. Publicaties en informatievoorzieningen
1. Public relations
Wij willen zichtbaar zijn in de media en aan het woord komen als het gaat over het behoud van cultuurgoed in Milsbeek.
Ook in 2018 besteden we daar weer aandacht aan. Een goede informatievoorziening, zeker op digitaal gebied, is zeer belangrijk.

2. Boekuitgaven
1. De uitgave van het boek ‘De minse op de Milsbèk’ deel 1 is eind 2017 uitgegeven.
We streven ernaar de uitgave van deel 2 in het voorjaar van 2020 tijdens de Historische Avond te presenteren.
In 2018 is hieraan veel werk besteed en dat zal in 2019 ook nog het geval zijn..
2. Dagboek ‘Huub Franken’. Dit boek zal tijdens de historische avond op 21 maart 2019 worden gepresenteerd.
3. ‘Familie Rutten’. Dit boek over de Milsbeekse familie Rutten is tijdens de Historische Avond op 22 maart 2018 gepresenteerd en in het voorjaar uitgegeven.
4. Met de voorbereidingen van een boekuitgave over de Pottenbakkerij ‘De Olde Kruyk’ is een begin gemaakt.

Ad 3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwillig(st)ers
1. Historische avond 22 maart 2018. De opkomst was erg goed.
Ton Frenken als voorzitter leidt deze avond en vertelt wat de Stichting allemaal gedaan heeft en wat de plannen zijn voor de komende periode.
Ries Kaspers houdt een verhaal over 50 jaar KBO.
Geert Theunissen houdt een verhaal over een fietspontje.
Het grootste gedeelte van de avond wordt gevuld met presentaties en beeldmateriaal.
2. Excursie: Deze keer werd de smederij van Theodoor en Marij Peters in Venzelderheide bezocht.
Een erg interessante inleiding over de smederij door Theodoor en na afloop koffie en gebak, verzorgd door Marij.
De excursie werd erg goed bezocht en moest in meerdere afzonderlijke groepen
plaatsvinden.
3. De excursie voor bestuur en vrijwilligers op zaterdag 17 november vond plaats in de foyer van De Diepen. De filmwerkgroep Maas en Niers o.l.v. John Silvertand heeft de organisatie op zich genomen. Een boeiende lezing.
4. Veel vrijwilligers hebben deelgenomen aan de actie Gennep Schoon op 17 maart 2018.

Ad 4. Externe samenwerking
De samenwerking met de Gemeente en individuele ambtenaren is ook dit jaar
naar tevredenheid verlopen.
Het Platform Cultuurhistorie Gennep heeft het afgelopen jaar meerdere malen vergaderd
om gezamenlijke activiteiten te initiëren, op elkaar af te stemmen en te ondersteunen.

Ad 5. Archivering
Zoals al vaker vermeld is archivering een doorlopend proces waaraan veel tijd wordt besteed.
Dit jaar speelde extra mee de Algemene Verordening Gegevensverwerking
( Privacywetgeving).
Hieraan heeft het bestuur vele uren tijd besteed.

Ad 6. wandelroutes
Het project ‘wandelgidsen’ is voortvarend van start gegaan. Op dit moment zijn er door een externe werkgroep vier wandelroutes ontwikkeld en zijn ongeveer tien wandelgidsen aan de wandel gegaan. Dit jaar zal bekeken worden of alle routes aan de eisen voldoen en/of aangepast moeten worden.

Ad 7. Financiën
Op 21 februari 2018 is het financieel jaarverslag van de Stichting over 2017 en de begroting over 2018 vastgesteld.
De financiën zijn in orde. De subsidie van de gemeente, inkomsten uit de verkochte boeken, de bijdragen van de vrienden en vriendinnen, hebben daartoe bijgedragen.

Het beleid blijft er onverkort op gericht om de projecten zo veel mogelijk op budgettair neutrale basis te realiseren.
Voor de volgende onderwerpen zijn in het verleden reeds basisvoorzieningen getroffen: toekomstige publicaties, inventariseren archief, onderhoud wandelroute, exposities, behoud grafmonumenten, beveiliging en opslag van gegevens.
Besloten wordt om de voorzieningen eind van het jaar 2018 te verhogen t.l.v. de exploitatie.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 maart 2019.

De voorzitter De secretaris

 

A.W.J. Frenken C.J. de Gier-Arends

 

Steun het werk en word vriend van de stichting !

Wat doet de stichting voor haar vrienden?
tegen betaling van minimaal € 10,00 per jaar (meer mag ook).

 • gratis toegang tot door de stichting georganiseerde bijeenkomsten, lezingen, excursies e.d.
 • toezending van nieuwsbrieven/activiteitenverslagen
 • inzage in door de stichting beheerd archiefmateriaal
 • up to date-informatie via de website https://cultuurbehoudmilsbeek.nl

Inmiddels hebben wij reeds vele vrienden mogen begroeten!

administratie ‘Vrienden’:
Willeke de Haas-Theunissen
Heiveld 51
6596 BW Milsbeek

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 0485-516004
Bankrekeningnummer : NL58 RABO 0108 6980 84

Om in contact te komen met onze stichting kunt u het beste een email sturen naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek


bloemenstraat 8De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar leden. Kennis van het lokale verleden en oude gebruiken vormt een waardevolle aanvulling voor het hedendaags bewustzijn.

Op basis van deze visie stelt de stichting zich ten doel: het bevorderen van instandhouding en bewaren van culturele goederen en waarden van het kerkdorp Milsbeek in het belang van huidige en toekomstige generaties.
Daarnaast wil de stichting een zo breed mogelijk publiek informeren, bewust maken over de betekenis van de lokale cultuur. Dit geschiedt door middel van publicaties in boekvorm of op andere wijze.

Voorts wordt getracht de belangstelling, de interesse voor het lokale culturele Milsbeekse verleden te wekken door het bekendmaken van lopende activiteiten en toekomstige plannen, door in het openbaar vertonen van historische films, door het houden van lezingen en het organiseren van excursies.

Het Beeldmerk
Logo cbm 319 x 100Uitgangspunt voor het logo van de stichting vormt (met instemming van de voormalige eigenaar) de gestyleerde weergave van een woning aan de Bloemenstraat (nr.8), een oude boerderij van het type dwarshuis die in het verleden als pachtboerderij behoorde tot het domein Genneperhuis.

 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl