Stichting Cultuurbehoud Milsbeek is per post bereikbaar op het volgende adres:

 

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Teelebeekstraat 15

6596 BT   Milsbeek

 

Post wordt afgehandeld door onze secretaris. 

Jaarplan 2021

Hier is het jaarplan 2021, door op de link te klikken kunt u het jaarplan als PDF lezen


Ton

Voorzitter :
Marc Holthuysen
0655581708
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Henk

Secretariaat :
Henk Verburg
06-11300981
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hans
Penningmeester :
Hans Martens
06-82363536
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geert

 
Geert Barten
0485-517 863
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Teun
 
Teun Theunissen
0485-514 856
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Inge
 
Inge Bouwman
06-204 42 376
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ludo
 
Ludo Hartjes
0485-516 128
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacyverklaring Stichting Cultuurbehoud Milsbeek - (versie 3 -11-4-2019)

In deze privacyverklaring legt Stichting behoud Cultuurgoederen Milsbeek,secretariaat gevestigd te Milsbeek aan de Klaproosweg 7 met kvk-nummer: 12057817 (hierna “Stichting Cultuurbehoud Milsbeek”), uit welke persoonsgegevens Stichting Cultuurbehoud Milsbeek verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website www.cultuurbehoudmilsbeek.nl . Persoonlijke gegevens die aan Stichting Cultuurbehoud Milsbeek worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek te maken hebben. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de doelstelling van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek of wanneer u anderszins contact heeft met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, bijvoorbeeld via e-mail of via een contactformulier op de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek , legt Stichting Cultuurbehoud Milsbeek de door u opgegeven gegevens vast. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Cultuurbehoud Milsbeek een of meerdere van volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aanhef
 • Bankrekening

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Tevens informeert Stichting Cultuurbehoud Milsbeek geïnteresseerden over publicaties op haar website, dorpsblad, weekbladenen persoonlijke briefing en email berichten. De hiervoor tebezigen persoonsgegevens worden niet aanderden verstrekt. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar doelstelling. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek of indien dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek naar de aard van het contact noodzakelijk is. U kunt te allen tijde de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek te delen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek raadt u aan de privacy verklaringen van deze websites te lezen.

In kaart brengen website / bezoekers teller
Op de website van Cultuurbehoudmilsbeek.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek-en klikgedrag op de website. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De bewaarde gegevens wordenvoor maximaal 24 uur bewaard en worden daarna automatisch verwijderd.

Cookies
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon wordenopgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek beter te laten functioneren en deze te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren. Daarnaast maakt Stichting Cultuurbehoud Milsbeek gebruikvan Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Stichting Cultuurbehoud Milsbeek inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De aldus verkregen informatie kan wordenovergebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt door Google geanonimiseerd.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft hier geen invloed op. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Derden hebben geen toegang tot de door Stichting Cultuurbehoud Milsbeek geplaatste cookies. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacy-en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek opnemen door het sturen van een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Gelieve in de onderwerpsregel te zetten “Persoonsgegevens”.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Algemeen Beleidsplan

Algemeen / Visie:
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek (SCM) vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers. Kennis van het lokale verleden en oude gebruiken helpt bij de vorming van ieders identiteit en is van waarde voor het hedendaags bewustzijn.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
a. het verwerven, in stand houden, herstellen, bewaren en archiveren van cultuurhistorische goederen en gegevens, in welke vorm dan ook, betreffende het kerkdorp Milsbeek e.o. en zijn (oud-) inwoners
b. het (doen) onderzoeken, publiceren, tentoonstellen en beschikbaar stellen, in welke vorm dan ook, van de hierboven vermelde goederen en gegevens.
c. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Jaarplannen:
Voor elk jaar stelt SCM een jaarplan op met activiteiten waaraan zal worden gewerkt. Het jaarplan is een gedetailleerde uitwerking van de hieronder op hoofdlijnen beschreven items.
In het jaarplan wordt tevens een voorlopige planning opgenomen voor de daaraan volgende jaren.

Hoofdlijnen:
SCM houdt zich bezig met het volgende:
1. Monumenten
2. Publicaties en informatievoorzieningen
3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers
4. Externe samenwerking
5. Archivering
6. Wandel- en fietsroutes
7. Financiën

Ad 1. Monumenten:
SCM zal zich blijven inzetten om waardevolle gebouwen en andere zaken die voor de inwoners van Milsbeek van belang zijn, te behouden voor toekomstige generaties.
Hierbij gaat het om:
1. Rijksmonumenten
2. Gemeentelijke monumenten
3. Overige / eigen monumenten.

Ad 2. Publicaties en informatievoorzieningen:
1. Public relations
SCM wil zichtbaar zijn in de media en aan het woord komen als het gaat over het behoud van de cultuur en historie in Milsbeek. SCM geeft hierbij de nodige aandacht aan een goede informatievoorziening via haar website en via de media.
2. Informatieborden en bewegwijzering
SCM bevordert het plaatsen van informatieborden bij objecten van derden. Bij eigen objecten plaatst en onderhoudt SCM deze zelf.
Met de lay-out en materiaalkeuze van de borden sluit SCM zoveel mogelijk aan bij het gemeentelijk model.
3. Boekuitgaven
SCM geeft boeken uit die direct betrekking hebben op de cultuur en historie van Milsbeek e.o. zijn (oud-) inwoners.
Op verzoek van derden ondersteunt SCM initiatieven bij het uitbrengen van familieboekjes en andere uitgaven. Daarbij deelt SCM alle beschikbare informatie.
4. Overige uitgaven / publicaties
Van boeken en/of andere uitgaven die analoog niet meer beschikbaar zijn publiceert SCM zoveel mogelijk digitale versies op haar website.
5. Website
Op de website kan kennis worden genomen van cultuurhistorische informatie en de activiteiten daar omheen.
6. Facebook
Het gebruik van dit medium zal te zijner tijd bij de publicaties en informatievoorzieningen worden ingezet.

Ad 3. Bijeenkomsten voor vrienden, vriendinnen en vrijwilligers:
1. Historische avond
Jaarlijks organiseert SCM voor haar vrienden, vriendinnen en vrijwilligers in maart een historische avond. Overige belangstellenden zijn tegen een kleine vergoeding welkom.
Het grootse deel van de avond wordt gevuld met presentaties en beeldmateriaal die betrekking hebben op de cultuur en historie van Milsbeek e.o.
Jubilerende verenigingen of instanties kunnen hierin een bijdrage in de vorm van een eigen presentatie leveren.
2. Excursie
Jaarlijks organiseert SCM in het najaar voor haar donateurs een excursie met een cultureel en/of historisch thema. Vrijwilligers van SCM die geen donateur zijn worden hier eveneens voor uitgenodigd.
Van tijd tot tijd organiseert SCM voor haar vrijwilligers een bijeenkomst of excursie met een cultureel en/of historisch thema.


Ad 4. Externe samenwerking:
1. Naast de contacten met de gebruikelijke overheidsinstanties, zoals gemeente, provincie en waterschap, zal SCM ook contact zoeken met andere organisaties en/of personen met nagenoeg dezelfde doelstelling. SCM wil deze contacten onderhouden en versterken.
Met name denkt SCM hierbij aan lokale instellingen zoals Stichting SL!M, Stichting De Oude Pottenbakkerij, de Olde Kruyk, werkgroep Ottersum/Ven-Zelderheide, Stichting Monarch, Radio Culthis en het Federatief Platform Cultuurhistorie Maas en Niers.
2. SCM volgt de ontwikkelingen van werken en voorzieningen van derden. Daarbij vraagt SCM aandacht voor de cultuurhistorische waarde van deze voorzieningen en/of objecten van Milsbeek e.o.
Zo mogelijk neemt SCM zitting in werkgroepen en klankbordgroepen om deze voorzieningen te waarborgen en indien mogelijk met de uitvoering van die projecten het cultuurhistorisch deel te versterken.
3. SCM neemt deel aan de landelijke Open Monumentendagen indien het een cultuurhistorisch thema betreft waarover SCM informatie beschikbaar heeft.

Ad 5. Archivering:
Het archiveren van de binnen de doelstelling genoemde relevante informatie is een doorlopend proces.
Het archiveren vindt plaats in digitale en analoge vorm. Het analoge archief bestaat uit twee brandvrije kasten waarvan de inhoud zoveel mogelijk wordt gedigitaliseerd. Digitale informatie wordt op twee fysiek van elkaar gescheiden servers gearchiveerd met een back-up naar externe harde schijven. Tussen de twee servers vindt dagelijks een synchronisatie plaats. Dit systeem van digitale opslag biedt voldoende waarborgen tegen verlies en voor de beveiliging van informatie.
De digitale documenten van het bestuur worden in een cloud opgeslagen. Deze cloud wordt beheerd vanaf de laptop van het secretariaat.
De bewerking van documenten vindt thuis plaats op de PC’s van de individuele bestuursleden. Op de PC’s, laptops en smartphones van de bestuursleden wordt zo weinig mogelijk informatie opgeslagen. Een uitzondering hierop zijn zeer grote bestanden zoals die van in ontwikkeling zijnde boeken.
De PC van het secretariaat is in het back-upsysteem aan de servers gekoppeld.
Bij het verwerken en opslaan van (persoons)gegevens volgt SCM de regelgeving van de AVG.

Ad. 6. Wandel- en fietsroutes:
Het streven van SCM is om zoveel mogelijk monumenten en cultuurhistorische objecten voor belangstellenden bereikbaar te maken en te houden. Dat vindt plaats door derden ontwikkelde knooppuntenroutes voor wandelaars en fietsers en door SCM zelf ontwikkelde wandelroutes.
Belangrijk is dat deze routes begaanbaar blijven. SCM ziet er op toe dat passend onderhoud wordt uitgevoerd door de daarvoor verantwoordelijke instanties en instellingen.
Daar waar dit onder haar verantwoordelijkheid valt verricht SCM met haar vrijwilligers zelf het noodzakelijke onderhoud.
Indien aanpassingen van routes wenselijk zijn overlegt SCM met de betreffende instanties.
SCM steunt het initiatief van “Wandelgidsen Milsbeek’ door het beschikbaar stellen van cultuurhistorische informatie.

Ad 7. Financiën:
Het beleid blijft er onverkort op gericht om de projecten zo veel mogelijk op budgettair neutrale basis te realiseren. Met behulp van vrijwilligers probeert SCM de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij grotere projecten is de steun van derden onontbeerlijk: daarbij zal een beroep worden gedaan op overheids- en semioverheidsinstanties, zoals provincie, gemeente, waterschap en overige instellingen.
Soms zal een eigen bijdrage van SCM noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt getracht belangstelling te wekken bij belanghebbenden, bedrijven en geïnteresseerde particulieren.
Door de financiële inbreng van de vrienden en vriendinnen en de belangeloze inzet van vrijwilligers zal SCM in staat zijn eigen bijdragen te leveren, respectievelijk de kosten te drukken.
Voor het beheer en het onderhoud van de gerealiseerde projecten, zullen in het verleden opgebouwde middelen toereikend moeten zijn.
Het is zaak de eigen middelen op peil te houden c.q. te verhogen door middel van donaties, subsidies, sponsorgelden en overige baten.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 december 2019.

 

De voorzitter,                                                                                                                De secretaris,
A.W.J. Frenken                                                                                                            G. Hendriks

Jaarverslag 2021

Hier is het jaarverslag van 2021, u kunt het downloaden als PDF door op de link te klikken.

Steun het werk en word vriend van de stichting !

Wat doet de stichting voor haar vrienden?
tegen betaling van minimaal € 10,00 per jaar (meer mag ook).

 • gratis toegang tot door de stichting georganiseerde bijeenkomsten, lezingen, excursies e.d.
 • toezending van nieuwsbrieven/activiteitenverslagen
 • inzage in door de stichting beheerd archiefmateriaal
 • up to date-informatie via de website https://cultuurbehoudmilsbeek.nl

Inmiddels hebben wij reeds vele vrienden mogen begroeten!

administratie ‘Vrienden’:
Hans Martens
Rogbloempad 2
6596 AZ Milsbeek

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel. 0485-515609
Bankrekeningnummer : NL58 RABO 0108 6980 84

Om in contact te komen met onze stichting kunt u het beste een email sturen naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Cultuurbehoud Milsbeek


bloemenstraat 8De stichting vindt cultuurbehoud belangrijk voor de identiteit van de gemeenschap en haar leden. Kennis van het lokale verleden en oude gebruiken vormt een waardevolle aanvulling voor het hedendaags bewustzijn.

Op basis van deze visie stelt de stichting zich ten doel: het bevorderen van instandhouding en bewaren van culturele goederen en waarden van het kerkdorp Milsbeek in het belang van huidige en toekomstige generaties.
Daarnaast wil de stichting een zo breed mogelijk publiek informeren, bewust maken over de betekenis van de lokale cultuur. Dit geschiedt door middel van publicaties in boekvorm of op andere wijze.

Voorts wordt getracht de belangstelling, de interesse voor het lokale culturele Milsbeekse verleden te wekken door het bekendmaken van lopende activiteiten en toekomstige plannen, door in het openbaar vertonen van historische films, door het houden van lezingen en het organiseren van excursies.

Het Beeldmerk
Logo cbm 319 x 100Uitgangspunt voor het logo van de stichting vormt (met instemming van de voormalige eigenaar) de gestyleerde weergave van een woning aan de Bloemenstraat (nr.8), een oude boerderij van het type dwarshuis die in het verleden als pachtboerderij behoorde tot het domein Genneperhuis.

 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl