In het boekje De Alde Milsbèk zijn indertijd een heleboel bijnamen vast gelegd die vroeger ‘op de Alde Milsbèk’ in het dagelijks taalgebruik gangbaar waren. Zo gangbaar,  dat soms zelfs de eigenlijke naam wel eens over het hoofd werd gezien. Zo is het verhaal bekend dat er bij Hen Thissen (Hen van Toon) in de Bloemenstraat ‘een vreemdeling’ aan de deur klopte en die aan Hen de vraag stelde  of hij wist waar een zekere Piet Peters in de Bloemenstraat woonde. “Aan dizze kant van de Milsbèk wônt gènne eene Peters, wel aan den andere kant” moet Hen na lang nadenken uiteindelijk als antwoord hebben gegeven. De man moet na een zwerftocht over de  Milsbeek uiteindelijk toch  bij Hen zijn buurman Piet Peters in de Bloemenstraat zijn beland  en moet daar het verhaal verteld hebben over de informatie die hij bij zijn buurman had gekregen. Hen had er natuurlijk niet bij stil gestaan dat de familienaam van zijn buurman Piet van Kobus van Nölleke eigenlijk gewoon Piet Peters was. Van zijn buren Piet en zijn vrouw Martha  heeft Hen dit verhaal nog vaak moeten horen.

De familienaam, ook wel achternaam of geslachtnaam genoemd, geeft aan tot welke familie een persoon behoort. Doorgaans gaat het daarbij om de familie in de mannelijke lijn. Familienamen zijn voor het eerst in de Middeleeuwen ontstaan. De Germaanse volken die sinds de 5e eeuw o.a. het gebied van Nederland bevolkten hadden een éénnaamsysteem. Eén naam volstond toen nog omdat de gemeenschappen waarin men leefde en kontakten had klein en overzichtelijk waren. In de middeleeuwen is het Gernaamse eennaamsysteem langzaam maar zeker in verval geraakt en geleidelijk vervangen door het tweenamensysteem, bestaande uit een voornaam met een toenaam. Na de invoering van het christendom in de vroege middeleeuwen verdwenen veel Germaanse persoonsnamen. Men werd toen verplicht een christelijke (voor)naam te dragen.  De ontwikkeling van vaste achternamen is geleidelijk verlopen. Pas in de Franse tijd werden ze in Nederland in 1811 verplicht gesteld en officieel vastgelegd. Men werd in de gelegenheid gesteld om in het gemeentehuis een familienaam te bevestigen of aan te nemen in een register van naamaanneming.

Voor 1811  heette men zoals men vaak genoemd werd. Men stond  in de omgeving vaak bekend met een patroniem, ook wel een vadersnaam genoemd, die verwees naar iemands vader en zo de familierelatie kenbaar maakte.  De achternaam die men in 1811 verkreeg was soms gebaseerd op dat patroniem zoals b.v.bij Janssen (Janszoon) of Willems (Willemzoon). Soms was het ook een verwijzing naar de streek, plaats of de boerderij waar men vanaf kwam of van het beroep dat men uitoefende. Soms  werd een familienaam als bijnaam door de omgeving opgedrongen en kwam hij vervolgens in de plaats van de oorspronkelijke achternaam. De familienamen zijn vroeger dus ook vaak uit bijnamen ontstaan. Het motief was soms een  humoristische,  in positieve of negatieve zin. Eigenlijk is er voor wat betreft de familienamen dus een parallel met de bijnamen die later in een dorp naast de familienamen ontstonden. In feite werden oude gebruiken nog in stand gehouden. Vandaag de dag staan we hier veel verder vanaf en zijn er veel minder bijnamen.

Zoals ook bij de echte familienamen waren de bijnamen op de alde Milsbèk vaak afgeleid van de voornaam van de vader en werd zelfs de grootvader er aan ‘geplakt’.  Dat was dus in het geval van Piet van Kobus van Nölleke ook zo.  Zijn vader heette Kobus en zijn opa Nölleke en samen met zijn eigen roepnaam werd dat de  bijnaam Piet van Kobus van Nölleke. Ook de broers van Kobus  in Milsbeek (Driekus, Thei en Tinus) droegen als bijnaam allemaal de voornaam van hun vader mee en ook de kinderen hiervan kregen allemaal de naam van opa er achteraan. Ook de bijnaam  ‘van Pau’ was een veel gebruikte achternaam op de Milsbèk. Zo woonden in Milsbeek Grad, Albert, Wim, Piet, Jan,  Antoon en Tieleke van Pau. Maar ook Grad van Cis, Jan van Nadus, Antoon van Riek, Gert van Tön, Driekus van Bart en Jan van Koen waren voorbeelden maar zo waren er nog veel meer. Bij  Hennekes Piet, Pietjes Tinus en de Rieke Jan  stond de naam van vader zelfs voorop.

1 Kobus van Nolleke
Kobus van Nölleke (Peters)

2 Driekus van Nolleke
Driekus van Nölleke (Peters)

3 Thei van Nolleke
Thei van Nölleke

4 Tinus van Nolleke
Tinus van Nölleke

Ook de boerderij of de het gebiedje waar men was geboren kreeg men in Milsbeek weer vaak als bijnaam mee. Voorbeelden zijn Jan van den Ossenberg, Sientje van de Högt, Jan van de Zwaon,  Herman van den Dood, Gerrit den Bok, Kareltje van den Helsenberg, Bart uut de Straot, Janssen uut den Bosch, Albertje van ut Hekken en Toon de Pruus. Het werd vaak ook omgedraaid tot de ‘den Högsen Tien, de Zwaonsen Ties,  den Bèksen Tön, den Helsen Hen, Kaotsen Bertus, Griete Cis, de Wiekese Gerrit, de Sprokkelse Mina, en de  Krônse Mrie.

5 Sientje van de Hogt

Sientje van de Högt (Bindels)

6 Zwaonse Ties

Zwaonsen Ties (Hubbers)

De beejjnaam verwijst ook vaak naar het beroep dat iemand of zijn of haar  vader in Milsbeek uitoefende of de gewoonte  die men had. Denk maar eens aan de Wevers, Gradje de Mölder, Mrie de Köster, Wim de Schoester, Vic  den Bekker, Frans de Smid,  Kobus de Slechter, Jan de Snéjer, Pètje de Metselar en Kobus de Klompemaker. Bij Dekkers Nad, Boerke Peters, Koeharde Jenje,  Kiendjes Mina, stond het beroep weer voorop.  De bijnamen  Scherzien, Toon Schiet, Wiel de Keel, Pèt Schuum, Musse Piet en Jan den Ezel waren vooral een verwijzing naar de gewoonte die men had.

7 Dekkers Nad

Dekkers Nad  (Robben)

8 Koeharde Jenje

Koeharde Jènje (Schoenmakers)

Degenen die ergens ‘in trouwden’ kregen soms de familienaam van de vader van de vrouw waar men in trok. Voorbeelden op de alde Milsbèk waren Tinus van Well, Frans Sanders, Dorus Maas,Friette Tönje, Kerste Jan en Jan den Brouwer.

9 Wim van Tinus van Well

Wim van Tinus van Well (Jansen)

10 Friette Tonje

Friette Tönje (Peeters)

Ook de fysieke of spychische eigenschappen van personen was soms een herkenbare bron. Voorbeelden waren Dove Koen, de Grote Kobus, de Kromme Bart, Klein Jenje, Klein Bernardje, den Dikke uut de straot, Rooje Lindert, de Zwarte Willem, de Gèle, de Spitse en Net-as-ok.

11 Klein Bernardje Janssen

Klein Bernardje (Janssen)

12 De Spitse

De Spitse (Wijnhoven)

Zelfs aan hun rol in een toneelspel werd wel eens een  naam over gehouden. Zo hield Theo Derks de naam  ‘de Pikkert’ er aan over en bijna niemand in Milsbeek  wist  dat ‘Gijs’’ zijn echte naam Marinus Theunissen was. Soms werden de achternamen ook in het dialect uitgesproken zonder dat het eigenlijk een bijnaam was. Dat was b.v. het geval  bij Piet de Kunning, Thei Thiesse, Tinus Küpers, Wim de Mèws, Koat van Diek of Man Kösters.

13 Tinus Kupers

Tinus Küpers  (Cuijpers)

14 Piet de Koning

Piet de Kunning (Konings)

Van sommigen is ook de herkomst van de bijnaam overigens voor ons niet altijd geheel duidelijk meer. Als voorbeelden zijn te noemen Dorus de Mug, Driekus de Kets, Poppe Lin, Grad Fut, Toon Karro, Trekmutsen Tön, Antoon de Kuut, de Momme Ties, Köbus Muus, Jan den Alver, Jan de Pruuk en Hannes de Losse.

15 Antoon de Kuut

Antoon de Kuut  (Theunissen)

16 Driekus de Kets

Driekus de Kets (Celissen)

Het betreft slechts een aantal voorbeelden over de herkomst van de ongeveer 250  bijnamen die in het boekje de alde Milsbèk zijn op genomen met wat nostalgische foto’s uit “de oude doos”. Op alfabetische volgorde van de eigenlijke naam met in de laatste kolom  de pagina’s van het boek waarop er wat over te lezen valt, treft u de lijst  onderstaand aan.

Wim Bindels 

 

Lijst met bijnamen op de Alde Milsbèk

Naam    Bijnaam   Pagina

Arts Hannes Net-as-ok 52
Arts Mrie, Köbus, Mat, Mrie, Köbus, Mat van Jan Arts 48
Arts Pèt, Trui Pèt , Trui van Jan Arts 27
Arts Ties Miek ziene Ties 45, 46
Arts Trui Trui van Jan Arts 27
Benthum van Door Door de Klompemaker 76
Benthum van Dorus Dorus de Klompemaker 76, 88, 89
Benthum van Gradus Gradus de Klompemaker 76, 85, 86
Benthum van Jan, Kobus Jan, Kobus de Klompemaker 76
Bergen van Frans Frans Janus, Frans van Wevers Bertus 20, 54, 78, 82
Bertissen Christ Hubère Christ 12, 24, 46, 50
Bertissen Driek Driek op de Hei 12
Bertissen Grad Grad Fut/Hubère Grad 65, 80
Bertissen Hubere Hubère Bertis 51
Bertissen Jan Hubère Jan 45, 46
Bertissen Toon, Leen, Truus Toon, Leen Truus Fut 80
Bindels Frans Frans Bendels 14
Bindels Grad Grad Bendels 48
Bindels, Gerrit Mèster Bendels 54
Bindels Sientje Sientje van de Högt 98
Bindels Tien Högse Tien, Tien Bendels 54, 73, 79
Bindels Wim Högse Wim 19, 69
Breukels Mina De Breukelse Mina 83
Mevr. Breukels- Schoenmakers De Koemus 83
Bruin de Kareltje Kareltje van de Helsenberg 40
Celissen Driekus Driekus de Kets 97
Celissen Gerrit Gieljes Gerrit 59, 97
Celissen Katrien Kets Katrien 59
Celissen Tinus Gieljes Tinus/Ketsen Tinus 97
Cuijpers Tinus Tinus Küpers 5, 69, 84
Derks Cis Griete Cis 18, 77, 78
Derks Grad Grad van Griete Cis 77
Derks Hannes Hannes van Cis 18
Derks Jan Jan van Griete Pèt 8
Derks Pèt Griete Pèt 17
Derks Piet Piet van Cis 18, 45, 46, 50
Derks Trien Trien van Nöl 63
Derksen Dien, Kobus, Mrie,Stien,Wim Wèvers Dien,Kobus,Mrie,Stien 61
Derksen Door Door de Wèver 16,61
Derksen, Gert Wèvers Gert 61, 84, 96
Derksen Toon Toon de Wèver 61
Derksen Wim Wèvers Wim 61
Dijck van Jan Jan van Diek 101
Dinnissen Albert Albert van Pau 92, 94
Dinnissen Antoon, Jan Antoon, Jan van Pau 92
Dinnissen Grad Grad van Pau 71
Dinnissen Wim Wim van Pau 94
Doensen Jan Den Doens/Jan de Snèjer 48, 71
Driessen Bart Kromme Bart 51
Driessen, Bertha Bertha Hoesen 66
Driessen Bertha Bertha de Snep 16
Driessen Hen Hen van den Kromme Bart 6, 16, 51, 91
Driessen Tinus Ehre Tinuske 80
van Duin-Lamers  Mina De Sprokkelse Mina 77
Ehren, Marietje Marietje de Snep 
Eijck van Jan De Riesterse Jan 68
Emons Kees Kiske Emons 73
Faassen Ties Faasse Ties/de kluizenaar 24
Geene Vic Vic den Bekker 53,  54, 60
Giebels Han Han Wes/Schoi Han/Centevrouwke/ Vrijdagsvouwke 51
Giebels Piet Piet Karro 49, 51
Gietemans Han Uiltjes Han 67
Goossens Köbus Köbus Muus 
Goossens, Dorus Kroonse Dorus 101
Grutters, Dien Nad zien Dien 
Grutters Nad de Grutter 60, 64
Grutters Thei Thei van de Bèkse Tön 14
Grutters Tön Den Bèkse Tön 12
Haaf ten Drieka, Hent,Miet, Wim Drieka, Hent, Miet, Wim van de Hel 39
Haaf ten Hannes Hannes van de Hel 39, 40, 65
Haaf ten Hen Helsen Hen 65
Haaf ten Jan Jan den Alver 30
Haaf ten Jan Jan van den Helsen Hen 56, 57
Haaf ten Piet Helse Piet 39
Haaf ten Thei Thei van den Helsen Hen 65
Haaf ten Wim Wim de Schoester 54
Hoesen Toon Toon Schiet 56, 52
Hoesen Wim Wim Schiet 7
Höffken Jacob Höffke 63
Hoogen van den Driekus Wiekese Driekus 65
Hoogen van den Gerrit Wiekese Gerrit 41, 73, 78, 82
Hubbers Jan De Zwoansen Jan 94
Hubbers Ties Ties de Kapper/Schwaonse Ties 53,79
Hugen Grad Dorussen Grad 82
Jacobs Frans Frans de Mölder 74
Jacobs Gradje Gradje de Mölder 19,55,60,70,73,75
Jacobs Sjaak Sjaak de Mölder 54, 70, 73, 75
Jacobs Thei Thei de Mölder 75
Jaeger Theodoor De Peellander/De Venkel 30
Jansen Hendrik Hendrik van Tinus van Well 4
Jansen Jaap, Leo Jaap, Leo van Tinus van Well 42,52
Jansen Jan Jan van Tinus van Well 42, 86
Janssen Antoon Antoon van Riek 42
Janssen Bart Bart uut de stroat 10, 42
Janssen Bernard Bernard van Riek 42
Janssen Bernard Klein Bernardje 15
Janssen Kobus Bartboers Kobus 41, 42
Janssen Dorus Dètjes Dorus 82
Janssen Dorus Dorus de Mug 32
Janssen Driekus D'n dikke uut de stroat 42, 80
Janssen Driekus Driekus van de Rieke Jan 19, 52, 75, 78, 90
Janssen Gert Gert van Tön 30
Janssen Gon Franse Gon 18
Janssen Han Fransse Han/naaivrouwke 16
Janssen Herman den Tuinman 54, 66, 67
Janssen Jan Jan den Brouwer/Jan v.d. Ossenberg 25
Janssen Jan Jan den Ulling/Jan den Ezel/ Jan van Dien Voss, Jan van Kobus de slechter 15,71
Janssen Jan Janssen uut den Bosch 13
Janssen Jan Janssen uut den Bosch 13
Janssen Jan Klein Jènje 25
Janssen Jan Rieke Jan 3, 19, 30, 70, 75, 80, 82
Janssen Kobus Kobus de Slechter 41, 42
Janssen Laura Laura den Tuinman 66, 76
Jansen Leo Leo van Tinus van Well 42, 70
Janssen Lin Poppe Lin 83, 84
Janssen Mrie Mrie Fen 56
Janssen Nolleke Poppe Nöl 84
Janssen Piet Piet van Tinus van Well 42,59,86
Janssen Piet Dikke Piet 83
Jansen Piet Piet van Tinus van Wel 42, 59, 86
Janssen Fèn Fèn  82
Janssen Thei Thei Fèn 5
Janssen Thei, Wim Thei , Wim van van Bart 42
Janssen Tinus Fransse Tinus 16
Janssen Tinus Tinus van Well 42
Janssen Toon Toon de Pruus/De nèje boer 68
Janssen Toon Toon de Smid 72
Janssen Willem Fèje Wimke 67
Janssen Willem Willem van de Ossenberg 25
Janssen Wim Wim uut de Kuul 82
Janssen Wim Wim van Tinus van Well 52, 57, 59, 70
Jongman Gerrie Gerrie de Kapper 54
Kerkhoff Frans Frans de Smid 79
Kerkhoff Jan Jan de Smid 73, 79
Kersten Mareetje Kerste Mareetje 29, 45
Kobus Lamers De Grote Kobus 23, 24, 25, 26
Koenen Gerrit Gerrit den Bok 26
Konings Pet Piet de Kunning 43, 45
Konings Toon  Toon de Kunning 45
Koolwijck van Hen De jonge Kool 92
Koolwijck van Knilles Den ale Kool 90, 97
Koster Gerrit Gerrit Kösters 95
Koster Man Mân Kösters 6
Koster Wim Wim Kösters 73
Krebbers Joep Joep de Krebber 54
Lamers Bert Bert Maas 20
Lamers Door Door Maas 20
Lamers Dorus Den Bèkse Dorus 12
Lamers Dorus Dorus Maas 20
Lamers Driekus Driekus Maas 20
Lamers Grad  Grad Maas 20
Lamers Jaap Jaap van de Grote Kobus 23
Lamers Jan Jan dèn Haon 32, 38
Lamers Jan Jan Maas 20
Lamers Mat Mat van de Grote Kobus 23
Lamers Mrie Mrie van de Grote Kobus 23
Lamers Nel Nel van de Grote Kobus 23
Lamers Thei Thei Maas 20
Lamers Toon Toon Maas 20
Lamers Wim Wim van de Grote Kobus 23
Laracker Jan Scherzien 48, 78, 84
Lemme Driekus Driekus van Bart 73, 74
Lemmen Grad Grad van Bart 74, 88, 89
Linders Jaap Kerste Jaap 73
Linders Jaap Pietjes Jaap 71
Linders Jan Jan Mars 12, 14
Linders Jan Kerste Jan 29, 42, 45, 48
Linders Peter Pötjes Peter 4, 29, 57, 59, 70
Linders Tinus Pietjes Tinus 62
Maas Frans Frans Sanders 14
Meeuwsen  Wim de Mèws 53
Mooser Dorus Dorus Mozes 26, 28
Mooser Toon Toon Mozes 28, 55, 72
Peelen Gradje Hettriks 50
Peeters Grad Friette Grad/d'n eierkèl 63
Peeters Han Han Snep 6, 16
Peeters Jan De Snep 52 56
Peeters Jan Jan Snep 15, 16
Peeters Tönje Friette Tönje 44, 60, 63
Peters Dorus Dorus Ted 28, 55, 86
Peters Driekus Driekus van Nölleke 8
Peters Hen Hen Ted 71, 74
Peters Henneke Boerke Peters 11, 13, 15
Peters Kobus Kobus van Nölleke 90
Peters Kobus Kobus van Nölleke 8, 46, 48, 58, 59
Peters Piet Piet Snep 16, 22
Peters Stien Nölleke zien Stien 8
Peters Thei Thei de Köster 53, 54
Peters Thei Thei van Nölleke 8, 28
Peters Tinus Tinus van Nölleke 8, 54, 56
Peters Ton Trekmutsen Tön 66, 67
Peters Wielie Wielie van Kobus van Nölleke 58
Reinders Kobus Pruuse Kobus 58
Robben Nadus Dekkers Nad 49
Robben Thei Dekkers Thei 71
Robben Trui Dekkers Trui 28
Robben Trui Trui den Dekker 71
Rutten Jan Jan van Coen 10
Rutten Koen Dove Koen 15, 21
Rutten Piet Hennekes Piet 71
Rutten Toon Toon Karro 51, 52
Rutter Jan Jan de Schoester 14
Sanders Petje Pètje de Metselar 18
Schacijk van Anna Anna van Cis 21
Schaijk Jan Jan den Klompenkamer 66
Schaijk van  Dos van Wèvers Cis 90
Schaijk van Aant Wèvers Aant 61
Schaijk van Bertus Wèvers Bertus 20, 61
Schaijk van Cis Wèvers Cis 20, 21, 61
Schaijk van Dorus Dorus van Cis 21
Schaijk van Jan Jan de Klompemaker 76
Schaijk van Jan Jan van Cis 21
Schaijk van Jan Jan van Nadus 27
Schaijk van Kobus Kobus van Cis 21, 61
Schaijk van Nadus Nadus de Klompemaker 55, 76, 77, 89
Schaijk van Stien Stien van Cis 21
Schijk van Jan Jan van Wèvers Cis 90
Schoenmakers    De Koemus 13
Schoenmakers Door Koeharde Door 43
Schoenmakers Han Bossche Han 13
Schoenmakers Jan Koeharde Jan 43
Schoenmakers Mrie Mrie van Koeharde Jan 15
Schoofs Dorus De Snèjer 72
Schoofs Graad Graad van Toon Mooser 73
Spikmans, Grad Spieke Grad 25
Theunissen Bertus Bertus de Kuut 62
Theunissen Jan Jan de Kuut 62
Theunissen Koen Koen uut den Bosch 13
Theunissen Ton Tön de Kuut 44, 62
Thijssen Frans Frans Thiessen 61, 64
Thijssen Gerrit Gerrit de Losse 96
Thijssen Gert Wèvers Gert 93
Thijssen Hannes Hannes de Losse 25
Thijssen Thei Thei Thiessen 7
Thijssen Wiel De Keel 10
Thissen Driekus Pètjes Driekus/Kaplöntje 81, 84, 100
Thissen Hen Hen van Toon 100
Thissen Herman Herman van den Dood 79, 95
Thissen Herman Pètjes Herman 71, 81
Thissen Mattes Mattes van den Dood 86
Thissen Truus Truus van den Dood 95
Thissen Wim Wim van de Dood 93, 95, 96
Thissen Wim Wim van de Dood 93, 95, 96
Verhasselt Lambert Bekkerke 83, 101
Verriet Gon Friette Gon 72
Verriet Hannes Friette Hannes 44
Verriet Miene Friette Miene 44
Verriet Sien Friette Sien 44
Vervoort Hannes Dries Hannes 13
Vocht de de Pèrdekèl 67
Voss Pet Pèt Schuum 22
Weijers Heinrich Musse Driekus 82
Weijers Jan Jan Dik 28
Wienhoven Wienand De Gèle 34
Wijnhofen Willem  Zwarte Willem 32
Wijnhoven Lindert Rooie Lindert 32
Wijnhoven Wienand De Spitse 34
Willissen Piet Musse Piet 50
Wollenberg Albertje Albertje van 't Hekken 81

In het boek komen verder nog enkele namen voor waarvan de echte familienaam niet is achterhaald en dus niet in de lijst voorkomen. Genooje Pèt, Jan de Pruuk, Klein Gradje, Koatsen Bertus, Willem de Smid,  Kiendjes Mina en de Momme Ties,


   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl