Stichting Cultuurbehoud Milsbeek (SCM) heeft een groot aantal schoolfoto’s waarvan er op dit moment 22 op de website staan. Deze dateren vanaf 1928 tot in de zestiger jaren.

Met het zoeken naar ontbrekende informatie, zoals bv. persoonsnamen, is eerder gebruik gemaakt van Facebook. Hiermee is in 2016 gestopt omdat dit niet effectief bleek te zijn.

Het project krijgt een nieuwe start. Tonnie de Ruijter gaat als vrijwilliger van SCM het vervolg oppakken.
Er wordt gestart met de oudste foto’s waarbij gekozen is voor een samenwerking met de Huiskamer Milsbeek. Samen met de bezoekers aan de huiskamer wordt gekeken of de ontbrekende informatie te achterhalen is. Ook wordt er gekeken of de beschikbare informatie juist is.
In een later stadium volgen fasegewijze de nog niet gepubliceerde schoolfoto’s.

De eerste bijeenkomsten van 2019 in de Huiskamer Milsbeek zijn gepland op:
- vrijdag 8 februari vanaf 13.30 uur (na het eten)
- vrijdag 22 februari vanaf 13.30 uur (na het eten)
- dinsdag 5 maart vanaf 14.00 uur (inloop)
- dinsdag 19 maart vanaf 14.00 uur (inloop)

Volgende bijeenkomsten worden gepland in overleg met de huiskamer.

Iedereen is welkom, ook de jongeren!

 

Een digitale rondwandeling door de Alde Milsbèk

Eind tachtiger jaren  werd op verzoek van de toenmalige Milsbeekse aannemer Jos de Haan bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van zijn bedrijf het boek de Alde Milsbek uitgegeven.
Zijn idee was om een fotoboek te maken met foto’s van de gebouwen die er in Milsbeek ooit waren geweest maar niet meer te zien waren.
Gijs Theunissen, Jan van den Hoogen en Wim Bindels gingen voor hem in Milsbeek ‘de boer op’’  op zoek naar fotomateriaal.
Er werden zo veel mogelijk foto’s  verzameld .
Waar geen foto’s voorhanden waren werd volstaan met uittreksels uit het kadaster of penseeltekeningen van de Milsbeekse  kunstenaar Jan Koenen.
Wim Bindels  vertelde er , onder vermelding van veel in Milsbeek gangbare bijnamen, de verhalen bij van de inwoners er die er indertijd woonden. 
Het werd op verzoek van de samenstellers in de winkel verkrijgbaar maar snel uitverkocht.
Zolang de voorraad strekte werden door de Haan nog boekjes ter beschikking gesteld. 
Maar ook toen  ook hij door de voorraad heen was bleef er nog vraag naar.
De stichting Cultuurbehoud overwoog een herdruk uit te geven,  maar koos er uiteindelijk voor de inhoud fasewijze  op haar website op te nemen.
Het boekwerk dat 101 foto’s met bijbehorende teksten telt, werd door vrijwilliger Teun Theunissen gescand en van het oude wegpatroon voorzien en door Wim Bindels om gedoopt  tot “Een digitale rondwandeling door de Alde Milsbèk.
De grafisch vormgeving op deze website voor de Alde Milsbek is gedaan door John van de Ven.


Pagina's van "De alde Milsbèk" bekijken :
Kies op het kaartje een gebied waarvan U een pagina wilt selecteren om te bekijken.

  Drie Kronen Onderkant Zwarteweg Jansberg Langstraat Centrum Oudebaan Rijksweg Sprokkelveld Bloemenstraat ,

58 personen hadden zich aangemeld voor de jaarlijkse excursie voor vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en hun partner/introducé. Omdat we niet allen tegelijk in het Smederijmuseum ‘De Smees’ terecht konden, werden de deelnemers opgesplitst in 3 groepen. Een groep op 6 oktober en twee groepen op 13 oktober. De excursies die de stichting organiseert hebben altijd betrekking op cultuur en historie. Vandaar dit bezoek aan de in ere gestelde smederij.

Ook dit jaar deed Stichting Cultuurbehoud Milsbeek mee aan de Open Monumentendagen (OMD) in het weekend van 9 en 10 september. Het thema was: ‘Boeren, Burgers, Buitenlui’.
In samenwerking met Stichting De Oude Pottenbakkerij organiseerden wij een tentoonstelling in museum De Jacobsladder. Er waren veel foto’s te zien van dorpsbewoners uit de vorige eeuw. Milsbeek was jaren geleden een dorp van keuterboertjes en dagloners. Over het leven, het werk, van deze mensen kon men tijdens dit weekend meer te weten komen. Tevens konden geïnteresseerden zich alvast inschrijven voor het boek ‘De minse op de Milsbèk’ dat op 19 november uitkomt.

Geplaatst mededelingen stichting Cultuurbehoud Milsbeek in het dorpsblad 'op de milsbèk'

Monumentenschildje gemeente Gennep
Het door keramiste Ghisleen Bakker ontworpen en vervaardigde monumentenschildje van de gemeente Gennep, met het wapen van Gennep erop, is onlangs door Ton Frenken, voorzitter van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek aan de voorgevel van de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Milsbeek bevestigd.

Een ‘spannende gebeurtenis!
Het Trafohuisje aan de rotonde op de Rijksweg was al eens onderwerp geweest van een bouwhistorische toelichting op onze culturele avond. De reacties die dat teweeg heeft gebracht waren aanleiding om ‘ons huisje’ aan te kleden met de gietijzeren ‘steen’ en een mooi infobord met foto’s van de bovengrondse elektrische installatie. Met dank aan onze vrijwilligers Jan Wagelmans en Jan Spikmans o.l.v. Martien Holthuysen!

Boek 'Het Koningsven' is uitgebracht.

Donderdag 20 april 2017 vond de presentatie plaats van het boek 'Het Koningsven', zeer toepasselijk in eethuis De Diepen dat midden in het in het boek beschreven gebied ligt.
Gastheer tijdens de presentatie was Ton Frenken, voorzitter van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Ton heette de aanwezige genodigden welkom, waaronder

Persbericht

Op 20 april 2017 verscheen bij Uitgeverij Matrijs in samenwerking met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek het boek :

Het Koningsven. Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied bij
Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide

Aan de voet van de Sint-Jansberg en het Duitse Reichswald komt een nieuw natuurgebied, het Koningsven. Dit uitgestrekte hoogveengebied wordt omgevormd tot een groot moerasgebied, naar voorbeeld van de situatie van honderd jaar geleden. Toen behoorde het Koningsven tot een van de mooiste moeras- en veengebieden van Nederland en genoot het een grote reputatie onder botanici uit Nederland en Duitsland door de aanwezigheid van zeldzame plantensoorten.

Het Koningsven dankt zijn naam aan de koning van Pruisen. Het gebied was lange tijd speelbal van Pruisische, Franse en ten slotte Nederlandse machten, die de vruchtbare natuur en haar mogelijkheden tot turfwinning hoog in het vaandel hadden. Maar de plaatselijke boeren moesten weinig hebben van de bemoeienis van hogerhand: zij wilden het gebied graag ontginnen voor de landbouw. Deze strijd is een rode draad in de geschiedenis van het Koningsven, die doorloopt tot na de Tweede Wereldoorlog. Het lokale bestuur heeft zich tot het laatste moment met hand en tand verzet tegen de aanwijzing van het laatst overgebleven stukje veen als natuurgebied.

Het Koningsven maakt de geschiedenis van het Koningsven in al haar facetten inzichtelijk. De auteurs hebben geput uit de vele historische gegevens die bewaard zijn gebleven. Het boek vertelt hoe het landschap is ontstaan, hoe het veen verscheen en hoe de bewoners door de eeuwen heen vorm hebben gegeven aan het landschap waarin ze leefden. Ook de natuurhistorie – de flora en fauna van toen en nu – komt uitgebreid aan bod. Door de toegankelijke teksten en prachtige illustraties kan de lezer zich een levendige voorstelling maken van het veen zoals het is geweest en zoals het in de toekomst weer kan zijn.

Bekijk op www.matrijs.com het inkijkexemplaar van de uitgave.

Boekinformatie :
Titel : Het Koningsven. Ontstaan, ontginning en herstel van een veengebied bij Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide
Nel van den Bergh, Henny Brinkhof, Fons Mandigers, Johan Thissen en Paul Thissen
224 blz., 22 x 28 cm, genaaid gebonden, ISBN 978-90-5345-517-3
Prijs : € 29,95
Uitgave in samenwerking met Stichting Cultuurbehoud Milsbeek
Te koop op www.matrijs.com en in de boekhandel.
Uitgeverij : Matrijs

Heeft u interesse in deze uitgave en wilt u een recensie-exemplaar en/of beeldmateriaal ontvangen? Neem dan gerust contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 030 - 234 31 48.

 

Kern met Pit is een door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) georganiseerde wedstrijd voor projecten die de leefbaarheid in kernen, wijken en dorpen bevorderen. De wedstrijd wordt per provincie gehouden. De uitslag wordt bepaald door een vakjury, adviseurs van Kern met Pit. In Limburg vond de prijsuitreiking van de in 2016 gepresenteerde projecten op 21 januari 2017 plaats in Grathem.

Tijdens de laatste vergadering van 2016 hebben wij afscheid genomen van Leny Franken-Wijnhoven als bestuurslid en secretaris van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

Leny is in de herfst van 2008 gestart met de Werkgroep Historie binnen SCM. Daar heeft zij samen met anderen een eerste aanzet gegeven tot het boek: “De Minse van de Milsbèk”.
Het toenmalige bestuur zag echter op enig moment in Leny een heel geschikte bestuurskandidate, tevens een potentiële kandidate voor het secretariaat. Op 1-2-2010 trad ze dan ook toe tot het bestuur met als taak: ondersteuning secretariaat. Zij was daarmee het eerste vrouwelijke bestuurslid. De Stichting had toen 62 vrienden/vriendinnen.

Nieuw in Milsbeek: GEOCACHING

stichting cultuurbehoud milsbeek - gemeentebord struinpadHet is telkens weer een groot genoegen om te zien hoeveel mensen plezier beleven aan ‘ons Struinpad’ en daarbij kunnen genieten van natuur en cultuurhistorie van De Milsbѐk. Lekker struinen langs Tielebeek, Gebrande Kamp en De Bulten. Mooie wandeling die ieder jaargetijde weer een prachtige natuur laat zien.
In mei 2016 is dit Struinpad geopend. Het aanleggen van het struinpad was een initiatief van het buurtcomité, de stichting Cultuurbehoud Milsbeek en SL!M. Het pad verbindt Milsbeek weer rechtstreeks met de Maas en leidt onder meer door natuurgebied De Gebrande Kamp, langs de Tielebeek en door het voormalige poldertje De Bulten. De wandelroute is ongeveer 4,5 kilometer lang en voorzien van negen informatieborden over de rijke natuur en de historie van het gebied dat zowel in de 80-jarige oorlog als in de 2e wereldoorlog midden in de frontlinie lag.
Inmiddels zijn veel enthousiaste wandelaars u al voorgegaan om van dit mooie stukje natuur te genieten. De wandeling is zoals de naam ook al zegt een struinwandeling en niet geschikt voor buggies of rolstoelers.
Trek je wandelschoenen aan en struin lekker rond. Hoewel er niet altijd duidelijke paden zijn is het verboden om onder/over afrasteringen van weilanden heen te gaan. Als er wel paden zijn, is het niet nodig om de paden te verlaten. Bijzonder leuk is, dat er nu ook een geocache aan de route gekoppeld is door Nancy, Caroline en Martien Holthuysen. Tijdens een van de wandelingen dachten zij, we willen ook andere mensen laten genieten en zo is het idee van een geocache geboren. Zij hebben met veel plezier de route met vragen uitgezet.
Geocaching is een wereldwijd schatzoekspel waarbij je met behulp van aanwijzingen en GPS coördinaten op zoek gaat naar een schat (de geocache). Geocaching geeft iets extra’s aan een wandeling en is ook erg leuk voor kinderen. Onlangs is deze cache online gegaan en sindsdien al meerdere keren gevonden.
Inmiddels hebben er al een aantal geocachers de route gelopen en ze zijn allemaal erg enthousiast. Daar doen we het voor! En het leuke is dat de mensen echt overal vandaan komen. Zo wordt Milsbeek langzaamaan steeds bekender.
Je kunt Het Struinpad lopen met behulp van de GPS het is zeker de moeite waard om eens te proberen. Het geeft weer net een andere dimensie aan de route. Met natuurlijk een schat op het einde als alle vragen goed beantwoord zijn. Je hoeft hiervoor geen GPS te hebben want met een smartphone lukt het ook.
Meer info over de geocache: http://bit.ly/2fZRscD

Het was een stralende herfstdag, die 8e oktober jl., toen 74 vrienden, vriendinnen, vrijwilligers e.a. zich rond twee uur ’s middags verzamelden bij het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 te Groesbeek.

Het bestuur was zeer verheugd over deze grote opkomst! Blijkbaar spreekt het verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen de mensen nog steeds aan.

Na een hartelijke ontvangst en koffie met gebak kregen we in twee filmzalen eerst de film Operatie Market Garden te zien, in de filmzaal waarin ondergetekende zich bevond, ingeleid door de gids Maarten Dekkers.

cultuurbehoud milsbeek - excursie bevrijdingsmuseum groesbeek 01

Operatie Market Garden was een geallieerd offensief dat op 17 september 1944 begon. Het was voor Nederland de belangrijkste operatie uit de Tweede Wereldoorlog. Het bestond uit een grootschalige luchtlanding (Market) en een grondoffensief vanuit België (Garden). De Amerikaanse 82e Luchtlandingsdivisie, bijgenaamd All American, onder bevel van (toen nog) brigadegeneraal James Gavin, kreeg het gebied rond Nijmegen toegewezen. De operatie zou worden voorafgegaan door een bombardement om het Duitse luchtdoelgeschut en de vliegvelden in het zuiden van Nederland uit te schakelen. De doelstelling van deze operatie was om de bruggen bij Eindhoven, Grave, Nijmegen en Arnhem te veroveren op de Duitsers om vervolgens via het IJsselmeer de Noord-Duitse laagvlakte en het industriële Duitse hart te veroveren. In dat geval zou de Tweede Wereldoorlog voor Kerstmis 1944 beëindigd zijn. De droppingzones bevonden zich bij Groesbeek, Overasselt en Grave. In Groesbeek landden in september 1944 duizenden parachutisten van de US 82nd Airborne. Tegelijkertijd trokken Britse grondtroepen vanuit België via Eindhoven naar Nijmegen. Arnhem bleek een brug te ver (mede hierdoor werd het westen van Nederland niet bevrijd en kreeg te maken met de hongerwinter), maar het Rijk van Nijmegen werd bevrijd en ging vervolgens een hoofdrol spelen in het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog aan het westfront. Groesbeek lag tot 8 februari in de frontlinie waardoor het dorp ernstige verwoestingen moest incasseren. Enkele maanden later, in februari 1945, startte vanuit dit gebied de finale van de bevrijding, Operation Veritable.

 

Na de film werden we opgesplitst in vier groepen voor een rondleiding door het museum. Een gids in opleiding, Frans Nillesen sloot zich aan bij de groep waarin ik mij bevond.

We gingen van gids naar gids (iedere gids nam een apart gedeelte van het museum onder zijn hoede volgens een drieluik). Op bezielende en enthousiaste wijze gaf ieder van hen uitleg over de actuele betekenis van vrijheid, democratie en mensenrechten.
cultuurbehoud milsbeek - excursie bevrijdingsmuseum groesbeek 02Deel 1, het rode gedeelte, laat de gebeurtenissen zien tijdens het Interbellum en de bezettingstijd (1918-1944). De crisistrap, het dilemma spel en de cel van Titus Brandsma, tonen hier facetten van de oorlogsjaren en wat daaraan vooraf ging. Collaboratie, aanpassing of verzet, de vraag dringt zich hier op: wat zou u doen in deze situaties? Gids hier was Berry Jansen.
De bevrijdingsjaren staan centraal in deel 2 (1944-1945). Operatie Market Garden wordt onder andere verbeeld in een maquette met licht- en geluidshow en een levensgroot diorama toont de Waaloversteek door de geallieerde troepen. De oorlog in het gebied van de Niederrhein, de hongerwinter en liefde die in oorlogstijd kan opbloeien vindt u terug in dit blauwe gedeelte van het museum. Gids hier was Frans vd Molen
Deel 3, het groene gedeelte, toont de balans van de oorlog en de actualiteit (na 1945). De trieste cijfers van het aantal slachtoffers, de wederopbouw en de eerste stappen die gezet worden richting een verenigd Europa. Op het Vrijheidsplein wordt duidelijk dat oorlog, onderdrukking en schending van de mensenrechten nog steeds geen verleden tijd zijn in de wereld. Gids hier was Maarten Dekkers
Het museum geeft je voor een belangrijk deel een indruk over wat zich afspeelde in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Hoogtepunten waren o.a:
* Onderduikerskast met Radio Oranje
* Mensenrechtenwand en tolerantietest
* Maquette Operatie Market Garden
* Schuilkelder en Bevrijdingsstraat
* Authentieke neus Wacoglider
* Diorama Waaloversteek
* Krieg am Niederrhein
* Erekoepel met Roll of Honor
*Ik zag ook het Anne Frank hoekje om je kennis over haar dagboek even op te frissen.

De gids Cees Pot leidde ons door het laatste gedeelte van het museum. Aan het eind van de rondleiding bracht hij ons naar een geweldig kunstwerk, de ‘Wederopstanding’. Een monumentaal kleitableau, ook wel het terracotta leger van Oosterbeek genoemd. Dit indrukwekkende kunstwerk dat door kunstenares Fransje Povel-Speleers in 2009 is gemaakt, is een eerbetoon aan de soldaten die in september 1944 in de Slag om Arnhem gesneuveld zijn en in Oosterbeek begraven liggen. Ze gaf hun een eeuwig leven in klei.
Het verbeeldt een visioen waarin de graven open gaan en de soldaten tot leven komen die vol verbazing over dit wonder, hun oude kameraden met grote vreugde begroeten en omhelzen. Lest We Forget.

cultuurbehoud milsbeek - excursie bevrijdingsmuseum groesbeek 03De afsluiting in de Erekoepel door Cees Pot was indrukwekkend. In de Erekoepel vindt u de ‘Roll of Honor’ die de ruim 150.000 namen weergeeft van alle westerse geallieerde soldaten die tussen D-Day en VE-Day in de strijd voor de vrijheid van Europa zijn gevallen. Ook indrukwekkend om te zien zijn de mappen met namen van alle gesneuvelden van de verschillende geallieerde legereenheden en niet te vergeten de wensboom.

Met een dankwoord aan allen en enkele mededelingen van onze voorzitter Ton Frenken werd deze middag afgesloten. Al weten de meesten van ons al veel van de Tweede Wereldoorlog, we hebben er weer nieuwe dingen gezien en gehoord. ‘Beleef De vrijheid in het Bevrijdingsmuseum.

Nelly Keukens

 

Foto's gemaakt door Nelly van de Ven, Nelly Keukens en Martien Holthuysen. 

cultuurbehoud milsbeek bevijdingsmuseumcultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 01cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 02cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 03cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 04cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 05cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 06cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 07cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 08cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 09cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 10cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 11cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 12cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 13cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 14cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 15cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 16cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 17cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 18cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 19cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 20cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum 21cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum groesbeek 01cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum groesbeek 02cultuurbehoud milsbeek excursie bevrijdingsmuseum groesbeek 03

 

Wat zijn grensstenen en waar staan ze?

cultuurbehoud milsbeek - oude grenssteenOude grenssteen

Het zal niemand verbazen dat een grenssteen (lees ook grenspaal) de grens aangeeft. Tot 1847 markeerden eikenhouten grenspalen de grens; later werden zij vervangen door stenen exemplaren. Tussen de verschillende stenen/palen kun je een denkbeeldige lijn trekken die de grens aangeeft. Grensstenen vind je echter ook op plaatsen waar geen grens (meer) ligt. Zo zijn er na de beide wereldoorlogen verschillende grenzen verlegd waardoor er dus nog stenen zijn te vinden waar vroeger de grens lag. Maar ook verdragen tussen verschillende landen hebben er voor gezorgd dat er hier en daar nog oude (functieloze) grensstenen/-palen zijn te vinden (denk aan de oude grens van Moresnet, dat onder het huidige drielandenpunt lag).

cultuurbehoud milsbeek - nieuwe grenssteenHuidige grenssteen

In een gesprek met Theo Holthuysen (De Diepen) kwam grenssteen N589 ter sprake. Deze steen heeft gestaan op de hoek van de Zwarteweg en het fietspad langs het Reichswald (op deze plek staat nu een andere grenssteen).

Tijdens operatie “Veritable” in februari 1945 in de Tweede Wereldoorlog is de steen door een tank omver gereden en is lange tijd zoek geweest. Enkele tientallen jaren geleden is hij weer teruggevonden en bij Theo Holthuysen in zijn tuin opgeslagen geweest. De steen is doormidden gebroken, waarschijnlijk tijdens de aanvaring door een tank.

Van deze oude grenssteen hebben Jan Wagelmans en Jan Spikmans, in opdracht van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, iets unieks gemaakt! De steen fungeert nu als zitbank bij een ‘luisterkei’ van de Liberation Route op de parkeerplaats bij 'Eethuis De Diepen'. Echter de steen was zo zwaar dat ze ‘speciale hulp’ hebben ingeroepen van Tonnie Sengers en Pieter van den Berg om met een shovel de steen te tillen en te verplaatsen. Vanaf deze zitbank kun je horen wat de ‘luisterkei’ te vertellen heeft.

cultuurbehoud milsbeek - zitbankje luisterkei de diepenZitbankje en luisterkei bij de Diepen

 

De betonstrook waarop de grenssteen ligt krijgt binnenkort een minder opvallende kleur.

Met deze zitbank hebben we er weer een ‘uniek’ monumentje bij in Milsbeek!

 

Water op de St.Jansberg

Door Martien Holthuysen

De St.Jansberg in Milsbeek is gelegen tussen de dorpen Milsbeek en Groesbeek (Grafwegen) boven op de stuwwal op een hoogte van 30 tot 40 meter. Aansluitend was er ook in Groesbeek een St.Jansberg. Als je vanaf Milsbeek komt en je gaat de Holleweg op is het aan het einde van de bosrand linksaf een zandweg in. Vroeger heette deze weg “De Loate” wat eigenlijk afgelegen betekent. De laatste eeuw hebben op dit stuk van de St.Jansberg 4 boerderijen gestaan en het herenhuis van Baron Van Verschuer. Dit herenhuis werd ook wel Villa of Kasteel genoemd. Nu zijn de eerste drie boerderijen burgerwoningen. De vierde boerderij is afgebrand en nooit meer herbouwd. Het herenhuis is door oorlogshandelingen in 1944/1945 grotendeels verwoest en later geheel afgebroken. Alleen restanten van tuinen en ijskelder zijn nog duidelijk zichtbaar. Later is er nog een burgerwoning gebouwd op de hoek St.Jansberg/Holleweg.
Een van de grote problemen van de bewoners van de boerderijen was het zorgen voor voldoende drink- en gebruikswater voor mens en dier. De landbouwgronden en weilanden hadden geen gebrek aan water ondanks de hoge ligging. Dit komt omdat de bovenste grondlaag in dit gebied lössgrond is; löss houdt van nature veel vocht vast en daardoor verdroogt die grond bijna nooit.

cultuurbehoud milsbeek - sint jansberg 01 
 St.Jansberg, huisnr.5, Janssen (Dorus de mug),
geen dakgoot aan woning,1926


Maar voor mens en dier was er voordat er waterleiding werd aangelegd in 1962 een groot probleem. Sloten waar je water uit kunt halen zijn er niet in dit gebied, alleen de drie vijvers in het bos hadden altijd voldoende water.
Op de St.Jansberg zit het grondwater ongeveer 20 meter diep en het graven van putten was dus niet eenvoudig. Tevens is het niet gemakkelijk om uit een 20 meter diepe put water te putten. Dit is een zware en tijdrovende bezigheid. Een putemmer met water gevuld weegt al snel 30 kg. Toch waren er 2 waterputten aanwezig, één tussen de woningen van de families Wijnhoven en Wijnhofen en één bij de boerderij van Janssen, later Holthuysen. Voor de oorlog, toen arbeidskrachten nog niet zo duur waren en er grote families woonden op de St.Jansberg, was er altijd wel iemand die tijd had om het putwerk voor zijn of haar rekening te nemen. Ook waren er toen nog niet zoveel dieren die veel water moesten hebben om te groeien of om te produceren.

  cultuurbehoud milsbeek - sint jansberg 02
 St.Jansberg nummer 5 Holthuysen
(luchtfoto mei 1953) met dakgoten

Na 1945 veranderde er veel op verschillende gebieden: ten eerste was de waterput van Holthuysen niet meer bruikbaar en ten tweede werden er steeds meer dieren gehouden die veel water nodig hadden. Wij hadden 6 melkkoeien met jongvee, 40 mestvarkens en 500 legkippen. De redenen waarom de put van Holthuysen niet meer gebruikt kon worden: In de oorlog waren er handgranaten in de put gegooid, waardoor de put aan de onderkant veel schade had opgelopen en tevens lag er zoveel rommel in dat de putemmer niet meer in het water kwam. Deze problemen moesten opgelost worden. Aannemer Lemmen uit Middelaar had de opdracht gekregen om de put te herstellen. Met de beperkte materialen die direct na de oorlog beschikbaar waren heeft deze aannemer de herstelwerkzaamheden proberen uit te voeren. Onder in de put van 25 meter diep kwam onvoldoende daglicht, dus moest men met olielampen werken om voldoende te kunnen zien (Electra is pas in 1954 aangesloten) . De aannemer was druk bezig toen tijdens de middagpauze een groot gedeelte van de put instortte. Verder herstel van de put was toen onmogelijk en het gereedschap dat nog in de put aanwezig was is daar gebleven. Gelukkig heeft de instorting niet plaatsgevonden tijdens de werkzaamheden, anders waren er waarschijnlijk dodelijke slachtoffers geweest. Dit betekende voor de familie Holthuysen het einde van hun directe watervoorziening. Wel mochten ze gebruik maken van de put van de familie Wijnhoven/Wijnhofen, maar dat was enkele honderden meters van huis en dus eigenlijk ondoenlijk. Hier werd alleen gebruik van gemaakt bij warm weer om voor eigen gebruik vers drinkwater te hebben.
Bovendien had het voor alle families een probleem kunnen geven: als er veel water uit de put gehaald zou worden zou de watertoevoer waarschijnlijk onvoldoende zijn geweest. Er moest toen naar een andere oplossing worden gezocht.
Boerderijen hebben over het algemeen een vrij groot dak. Kort na de oorlog werd besloten aan het boerderijdak regengoten te maken en het regenwater op te vangen in een kelder. Er is toen een waterkelder gebouwd van 30.000 liter om het water van het dak op te vangen . De voorraad water in deze kelder was voor ruim 2 weken. De kwaliteit van dit water was voor de dieren goed, maar voor de mens wat minder. Met het regenwater kwam er natuurlijk ook stof en vogelpoep mee en dit kwam ook in de kelder. Ook zwommen er regelmatig kikkers en padden in het water rond. En mug-genlarven waren natuurlijk ook in het water aanwezig. Voor menselijke consumptie werd het water dus altijd gekookt of er werd water uit de put bij Wijnhoven/Wijhofen gehaald.

  cultuurbehoud milsbeek - sint jansberg 03
In rood: De paardenroute om water te halen,
de begeleider liep binnendoor.


Als het water zich in de kelder bevond was het natuurlijk nog niet bij de dieren. Hiervoor was de volgende oplossing: Op de hooizolder werd een oude gierton van 500 liter geplaatst. Op de koeienstal werd door Jan de smid (Jan Kerkhoff) een zuig/perspomp gezet, waarmee het water uit de kelder naar boven werd gepompt en dan via een kraan en een goot in de koeienbak kon lopen. Dit pompen van het water naar het voorraadvat was helemaal niet zo’n leuk werk, maar als je thuis kwam uit school kon je dat wel even een half uurtje doen. Later kwamen er voor de koeien automatische drinkbakken. Voor de kippen en de varkens moest het water met metalen emmers van 15 liter worden weggebracht.
Een watervoorraad van 2 weken was natuurlijk vlug op en daarna is besloten om nog een extra waterkelder aan te leggen van 30.000 liter. Dit was een open kelder afgezet met gaas, zodat er niemand in kon vallen. In deze kelder werd het water opgevangen dat van de hellende St.Jansberg kwam afstromen en via een greppeltje deze kelder inliep. Dit water was veel vuiler en bevatte dus ook zand en allerlei rommel die op de weg lag. Na een felle regenbui moest het water eerst een paar dagen bezinken en daarna werd het gebruikt voor de koeien die buiten liepen en voor de varkens. Hierdoor had men weer iets langer een watervoorraad. Maar ook dit was in droge periodes onvoldoende voor mens en dier.Voor dit probleem koos men voor de volgende oplossing: Met paard en kar en een gierton van 500 liter gingen wij naar de drie vijvers in het bos. Dit was ongeveer 1 kilometer van onze boerderij. Daar werd bij de bovenste vijver met een “zeikschepper” (dit was een zinken bak van 5 liter met een lange houten steel) water in de gierton gedaan. Als deze ton vol was kon het paard naar huis lopen. Voor het paard was het altijd dezelfde weg naar huis. Het was zwaar werk voor het paard omdat de weg steeds omhoog liep tot bijna bij de boerderij. Het paard kende deze weg en wij liepen dan zelf binnendoor naar huis en konden even later het paard opvangen en het water in een van de kelders laten lopen. Dit was natuurlijk een erg arbeidsintensieve bezigheid. Voor 1 dag had je 4 vaten water nodig. Wij waren natuurlijk blij als het regelmatig regende, zodat de kelders met voldoende water gevuld bleven.


Toen het paard rond 1958 plaats had gemaakt voor een tractor ging het water halen wat eenvoudiger. Wij hadden toen al een waterton van 2200 liter waarmee water gehaald kon worden in Milsbeek. Van de gemeente Ottersum hadden wij een brandkraan ter beschikking en die mochten wij aansluiten op het einde van de waterleiding met brandput op de hoek Ringbaan/Zwarteweg. Het waterhalen was hierdoor veel eenvoudiger geworden en vergde minder lichamelijke inspanning. Het pompen van het water uit de kelder naar het voorraadvat op zolder bleef nog steeds bestaan.

 cultuurbehoud milsbeek - sint jansberg 04
 Pagina uit het boek : De alde Milsbék


In 1962 is er waterleiding aangelegd. Het heeft erg lang geduurd voordat dit rond was. De watervoorziening moest verzorgd worden door de provinciale watermaat-schappij van Limburg. Maar de St.Jansberg ligt zo hoog dat men wel buizen kon aanleggen, maar de druk op het water was onvoldoende om het water omhoog te pompen. Na veel vijven en zessen is het gelukt om de watervoorziening vanuit Groesbeek (Groesbeek ligt veel hoger dan Milsbeek) door de Gelderse water-maatschappij te regelen. En vanaf 1962 heeft dit stuk van Milsbeek dus ook de beschikking over kwalitatief goed water voor mens en dier.


                               

 

STICHTING CULTUURBEHOUD MILSBEEK

Martien Holthuysen geeft de voorzittershamer door…
stichting cultuurbehoud milsbeek - afscheid martien holthuysen - 2

Tijdens de eerste vergadering van 2016 op 14 januari jl. is Martien Holthuysen teruggetreden als voorzitter van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek en heeft hij de voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter Ton Frenken. 
Martien Holthuysen is de initiator en medeoprichter geweest van de stichting in 2005. Wij en de gemeenschap van Milsbeek zijn hem veel dank verschuldigd. Door zijn bevlogenheid, grote betrokkenheid, tomeloze inzet en uniek leiderschap gedurende een periode van 11 jaar staat er heden een prachtige Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

stichting cultuurbehoud milsbeek - afscheid martien holthuysen - 1

 

 

 

 

 

 

 

Cees van de Ven heeft een kaart ontworpen met daarop de foto’s van de drie oprichters en de vermelding van alle werkzaamheden verricht door Martien al die jaren. 

 

Als dank voor zijn grote inzet ontving Martien een cadeaubon en een mooie bos bloemen.

stichting cultuurbehoud milsbeek - afscheid martien holthuysen - 3In zijn afscheidspeech sprak Martien zijn waardering en dank uit aan alle personen die de afgelopen 11 jaar een bijdrage hebben geleverd aan de geweldige stichting die er nu in Milsbeek is. Hij vond het een eer en geweldig leuk om daarvan voorzitter te mogen zijn.
Hij wenst de stichting onder voorzitterschap van Ton veel succes en geeft aan dat hij als vrijwilliger en adviseur de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek wil blijven bijstaan!

Martien, hartelijk dank daarvoor!

 

 

 

 

Mededelingen SCM
Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft met ingang van januari 2016 een nieuwe voorzitter in de persoon van Ton Frenken, Heiveld 41. Hij volgt Martien Holthuysen op die deze functie meer dan 10 jaar heeft bekleed.
De Historische Avond wordt gehouden op donderdag 31 maart 2016.
De uitgifte van het boek ‘De Minse op de Milsbѐk’ staat gepland voor eind 2017.

“Stichting Federatief Platvorm Cultuurhistorie Maas en Niers”

Op 18 december 2015 is in het stadhuis van Gennep onder toeziend oog van een notaris de “Stichting Federatief Platvorm Cultuurhistorie Maas en Niers” opgericht.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van samenwerking tussen verschillende organisaties met een doelstelling op het gebied van de cultuurhistorie van de regio Maas en Niers.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken onder meer door:

- het uitwisselen van kennis en ervaringen op cultuurhistorisch gebied;

- het wekken van belangstelling voor de cultuurhistorie van de regio Maas en Niers;

- het vormen van een netwerk dat zich bezig houdt met cultuurhistorie;

- het vertegenwoordigen van partijen richting overheid en andere instanties;

- het adviseren van het bestuur van de gemeenten binnen de Regio Maas en Niers over cultuurhistorische aspecten.

“Stichting Cultuurbehoud Milsbeek” heeft zich bij dit platvorm aangesloten.

Elke aangesloten organisatie heeft een vertegenwoordiger in het bestuur.

Voor onze stichting is dat Martien Holthuysen.

Cultuurbehoud Milsbeek ondertekening oprichtingsakte door Martien Holthuysen

Martien Holthuysen, een van de medeondertekenaars van de oprichtingsakte.

Door Wim Bindels

Heijtingshof, onder deze naam was de boerderij in het Achterbroek van Koen-Jos en Berthie Pierre Berns ruim een eeuw gelden in Milsbeek bekend. Volgens de Kleefse kadasterkaart van 1732 stond in het Achterbroek op die plaats toen al een boerderij. Ze was eigendom van Reinhardt Reiniers. Hierbij behoorde globaal genomen de grond vanaf de huidige bedrijfsgebouwen aan de Achterboekweg tot aan de Oudebaan (de Rijksweg was nog niet) en tot de ‘Alde Meule’ op de Ovenberg. De boerderij lag met enkele andere boerderijen op de grens van het Achterbroek en een groot deel van de grond van de zgn.“Gemeine Hütung und gestrauch”, richting Bloemenstraat. Dat was woeste, nog niet ontgonnen grond die eigendom was van de gemeenschap en door iedereen kon worden gebruikt. Het betrof hier broekachtige grond die zeker door de eigenaren van genoemde boerderijen gebruikt zal zijn als weidegrond voor het vee.
cultuurbehoud milsbeek uittreksel kleefs kadasterkaart

Uittreksel z.g. Kleefse kadasterkaart met boerderijen op de grens van ontgonnen en nog niet ontgonnen land

 

Mededelingen SCM
De datum voor de Historische Avond 2016 is ook al weer gepland. Deze wordt gehouden op donderdag 31 maart in het Trefpunt (noteer dit in uw agenda). De excursie voor vrienden en vriendinnen is gepland op 1 en 8 oktober 2016 (zet deze datums ook alvast in uw agenda).


Het bestuur is uitgebreid met twee personen t.w. de heren Ton Frenken en Toon Peters. De taken binnen het bestuur moeten nog worden verdeeld.


De Stichting verleent haar medewerking aan de uitbreiding van een nieuwe wandelroute, die start in het Achterbroek, langs de Teelebeek tot aan de Maas, vervolgens door de Gebrande Kamp waarschijnlijk via een nieuw pad langs het poldermolentje terug naar de startplaats.

Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 26Met genoegen en gepaste trots kijken we terug op een zeer geslaagde viering van het 10-jarig jubileum van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek op 8 november jl. Het was een gezellig samenzijn in het Trefpunt.
140 vrienden, vriendinnen, genodigden en een aantal mensen uit Werkhoven hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om deel te nemen aan de feestelijke brunch.

Er was een mooie tentoonstelling ingericht over het toekomstige boek: ‘Minse op de Milsbèk’.
Met het tentoongestelde heeft men al een eerste indruk kunnen krijgen van de opzet van het nieuwe boek.
Wij zijn de leden van de werkgroep Historie ontzettend veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij hebben verricht om aan alle gegevens te komen die nodig zijn om dit boek uit te geven. We zijn er nog lang niet, er zijn nog gegevens die ontbreken en het zal zeker tot 2017 duren voordat het boek uitkomt.
Middels enkele films en videobeelden werd een beeld geschetst van 10 jaar Cultuurbehoud Milsbeek.
Tevens was er veel te zien over beroepen en het boerenleven in Milsbeek. Er werd een filmpje vertoond over de pottenbakkersgeschiedenis in Milsbeek en een filmpje over de activiteiten van onze stichting de afgelopen 10 jaar.

Tijdens de brunch werd het boekje: ‘familie Janssen - van Hoff, naar Hof’ gepresenteerd en ontving de auteur van het boekje: mevrouw Hennie Janssen (Hennie van Thei van Jan (Janssen) het eerste exemplaar uit handen van voorzitter Martien Holthuysen. Tevens kregen de heer Marcel Janssen (Marcel van Antoon van Riek (Janssen) en mevrouw Anita van Schaijck-Janssen (Anita van Thij van Bart (Janssen) een exemplaar overhandigd voor hun bijdrage en medewerking aan het boek. De heren Cees van de Ven (foto’s) en Jan Wagelmans (corrector) kregen ook een boekje overhandigd.
Het boekje van de familie Janssen is uitgegeven door onze stichting. Vanuit de stichting hebben diverse mensen geholpen het boekje te realiseren. Hartelijk dank daarvoor!
De 100 boekjes familie Janssen waren al snel uitverkocht, maar binnenkort bij SPAR Milsbeek weer te koop voor € 5,00. De snelle verkoop van het familieboekje geeft ons de indruk dat men nog steeds geïnteresseerd is – en blijft - in de historie en de bewoners van Milsbeek.

Na de brunch dankte de voorzitter alle personen die een bijdrage hebben geleverd aan diverse activiteiten van onze stichting, te weten onze vrienden, vrijwilligers, oud en huidige bestuursleden en diverse organisaties waar wij mee samenwerken.

Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 08Burgemeester de Koning feliciteerde het bestuur met het jubileum en hield een pleidooi over de waarde van behoud van cultuurgoederen en prees de Stichting met de wijze hoe zij daar inhoud aan heeft gegeven de afgelopen 10 jaren.
Felicitaties waren er ook van de heer Ronald Starrenburg, voorzitter van SL!M, hij prees het bestuur met de mooie dingen die gerealiseerd werden in 10 jaar SCM.

Als klap op de vuurpijl mocht de Stichting de 150ste vriend verwelkomen: de heer Marcel Janssen. Hij kreeg een flesje eigen St. Jansberglikeur. Het aantal vrienden en vriendinnen is inmiddels gestegen tot 152.

De Stichting heeft een dagboek (3 schriften, 38 pagina’s) ontvangen van mevrouw Truda Franken-Wijnhoven. Dit is geschreven door Huub Franken en hij schrijft over de evacuatietijd in Werkhoven en over het dagelijks leven. Het dagboek start op 7 december 1944 en eindigt op 18 april 1945 (de evacuatie duurde van oktober 1944 tot juni 1945). Huub Franken is - met 2 andere broers - door een landmijn bij de JasperJannebrug om het leven gekomen. SCM wil dit document veilig stellen voor de toekomst.

De voorbije 10 jaren is reeds veel verzameld en vastgelegd.
In de komende 10 jaar hoopt de Stichting nog veel historie te documenteren.

Foto's gemaakt door Nelly van de Ven

Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 01 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 02 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 03 Cultuurbehoud MIlsbeek 10jaar 2015 04 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 05 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 07 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 09 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 10 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 11 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 12 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 13 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 14 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 15 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 16 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 17 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 18 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 19 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 20 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 21 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 22 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 23 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 24 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 25 Cultuurbehoud milsbeek 10jaar 2015 28

Theodoor Jaeger ‘de Ven-Kèl’

De ondernemer die van 300 hectare moerasgrond bij Milsbeek en ’t Ven landbouwgrond maakte

Door : Paul Thissen

Boek over het Koningsven
Zoals al eerder gemeld zijn verschillende mensen, waaronder Wim Bindels en Henk Jaspers, ben ik bezig met een boek over de Koningsvennen, over hoe natuur en landschap daar zijn veranderd. Op de site van Cultuurbehoud Milsbeek schrijf ik een enkele keer iets over wat ik bij het maken van het boek tegen kom. cultuurbehoud milsbeek 01 hoe het veen verdweenEerder schreef ik over de natuur van het Koningsven in 1907 en over hoe Dries Wientjes in de jaren 1940 met de schop zijn moerasgrond in het Koningsven tot landbouwgrond maakte. Deze keer schrijf ik over Theodoor Jaeger, die tussen 1902 en 1921 300 hectare moeras omvormde tot bouw- en grasland. Daar is eerder over geschreven, ook op de site van Cultuurbehoud. Daar vindt u ook dat hij wel ‘de Ven-Kèl’ werd genoemd, de ‘veen-kerel’, omdat hij in het veen bezig was. Hieronder vermeld ik wat minder bekende bijzonderheden.

 

Theodoor Jeager met echtgenote en kind in 1902Theodoor Jaeger pacht 300 bunder moeras

Jaeger was een Duitser, in 1867 geboren in Boslar, een dorp aan de Roer, ongeveer 30 kilometer voorbij de Limburgs-Duitse grens. In 1901 trouwde hij met Bertha van Ophoven, een dochter van Dominicus van Ophoven. Dominicus, zijn dochter en schoonzoon Bertha en Theodoor Jaeger, en zijn zoons Ignaz en Alphons waren initiatiefnemers van grote heide- en veenontginningen in de Limburgs-Duitse grensstreek zoals De Princepeel (gemeente Sint Anthonis), het Wellsmeer (gemeente Bergen) en de Pepinushof (gemeente Echt-Susteren).
In 1902 pachtte Jaeger pachtte met zijn zwagers Ignaz en Alphons van Ophoven 300 hectare van de gemeente Ottersum. Het ging om moerasgrond ten noorden van Milsbeek aan weerskanten van de Zwarteweg, aan de ene kant van de Zwarte weg tussen het Verloren Land en de St. Jansberg en aan de andere kant tussen de Ringbaan en de Koningsvennen. En om grond bij Ven-Zelderheide, tussen de Langenhorst en het Reichswald. Deze gronden noemde de mensen toen ’t Ven.  
Na enkele jaren nam Jaeger de pacht in zijn geheel over, zijn zwagers stapten er uit.

Op zaterdag 3 en zaterdag 10 oktober hadden wij de excursie naar pottenbakkerij en galerie ‘De Olde Kruyk’ gepland. In totaal hebben 70 personen hieraan deelgenomen. Beide middagen werden we door Fransje van Keulen en Guul Jacobs hartelijk ontvangen met koffie/thee en Limburgse vlaai. Tijdens deze ontvangst hield Guul een korte lezing over de geschiedenis van de klei in onze streek , ‘het aardewerk’ in ons dagelijks leven en in het bijzonder de geschiedenis van ‘De Olde Kruyk’, die nu 79 jaar bestaat.

Al vele eeuwen zijn in onze streek pottenbakkers actief. In de uiterwaarden van de Maas werd klei gestoken. De ovens werden gestookt met hout, gesprokkeld in het Reichswald en op de Sint Jansberg. Met boten over de Maas werden de eindproducten vervoerd. Het 17e en 18e eeuwse aardewerk uit deze streek laat zien dat de klei erg geschikt was voor potten en schalen voor het dagelijks gebruik (tegenwoordig wordt de klei uit het Westerwald in Duitsland gehaald). Het was aardewerk volgens de zogenaamde ‘Nederrijnse traditie’: een rode scherf met witte slibversieringen, en daar overheen een transparant loodglazuur. In 1936 bouwden de pottenbakkers Peter Linders en Wim Janssen, de nestors van de hedendaagse generatie keramisten, de bloempottenfabriek ‘De Olde Kruyk’ in Milsbeek. Aanvankelijk werden er bloempotjes gedraaid (1800 stuks per dag, per man!) De bloempotten werden met de hand gedraaid en in grote houtovens gebakken. Al snel ging men over op sieraardewerk bekend als Milsbeeks- of Limburgs bont omdat daar meer mee te verdienen viel dan met de ‘massaproductie’ van bloempotten. Het aardewerk werd niet alleen in Nederland verkocht maar ook ver daar buiten en is nog steeds in trek bij verzamelaars. Het steeds bekender wordende ‘Milsbeeks bont’ werd zelfs tot in de USA geëxporteerd. Door de opkomst van de plastic bloempot en industrieel vervaardigde keramiek en de concurrentie uit de lagelonenlanden, is van de bloempottenindustrie ondertussen niets meer over. Ook ‘De Olde Kruyk’ moest zijn deuren sluiten. Guul Jacobs en Fransje van Keulen kochten in 1987 het vervallen gebouw ‘De Olde Kruyk’ en verbouwden het tot het huidige atelier. In het atelier wordt kleinschalig gewerkt. Handgedraaide vormen en ruimtelijke objecten en figuren zijn hun specialiteit. Hun producten worden in hun eigen atelier verkocht. Fransje: met een studie vormgeving aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving te Den Bosch als basis, werkt met kleiplatentechniek, dat net als papier te vouwen, snijden en te vormen is. Zo ontstaan vaasvormen en figuren. Dier en mens zijn voor haar een onuitputtelijke inspiratiebron. Guul: komt uit een familie die veel pottenbakkers heeft voortgebracht. Zijn grootouders en zijn vader werkten met klei en zo is bij hem de passie ontstaan van werken met klei! Hij volgde de opleiding aan de kunstacademie te Den Bosch. De meeste werkstukken draait hij, gemaakt uit steengoedklei of porselein: 1300C. Soms ook gebruikt hij platentechniek voor aparte opdrachten. Na deze interessante uiteenzetting werden we rondgeleid door de pottenbakkerij, met een demonstratie van Guul aan de draaischijf, het glazuren en decoreren.  Daarna mochten we een kijkje nemen in het privé keramiekmuseum van wereldkeramiek, met een verzameling die Fransje en Guul in 30 jaar tijd hebben opgebouwd. We keken onze ogen uit! De wereldwijde tradities van hun vakgebied werden belicht met video’s , foto’s en illustraties. Het is erg interessant om te zien wat er allemaal in Milsbeek is gemaakt en wat er verder aan prachtige en bijzonder spullen in ‘De Olde Kruyk’ aanwezig zijn. Als klap op de vuurpijl werden we getrakteerd op een tentoonstelling speciaal voor ons ingericht over de geschiedenis van ‘De Olde Kruyk’ , van ruïne tot het huidige riante atelier. 
In het Töpke werd er nog lang nagepraat over de excursie onder het genot van een drankje en hapje!

Foto's gemaakt door Nelly Keukens en Nellie van de Ven.

Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 03Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 04Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 05Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 06Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 07Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 08Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 09Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 10Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 11Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 12Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 13Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 14Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 15Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 16Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 17Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 19Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 20Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 21Cultuurbehoud MIlsbeek excursie de olde kruyk 22Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 23Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 24Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 25Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 26

 

 

 

 

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl