“Stichting Federatief Platvorm Cultuurhistorie Maas en Niers”

Op 18 december 2015 is in het stadhuis van Gennep onder toeziend oog van een notaris de “Stichting Federatief Platvorm Cultuurhistorie Maas en Niers” opgericht.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van samenwerking tussen verschillende organisaties met een doelstelling op het gebied van de cultuurhistorie van de regio Maas en Niers.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken onder meer door:

- het uitwisselen van kennis en ervaringen op cultuurhistorisch gebied;

- het wekken van belangstelling voor de cultuurhistorie van de regio Maas en Niers;

- het vormen van een netwerk dat zich bezig houdt met cultuurhistorie;

- het vertegenwoordigen van partijen richting overheid en andere instanties;

- het adviseren van het bestuur van de gemeenten binnen de Regio Maas en Niers over cultuurhistorische aspecten.

“Stichting Cultuurbehoud Milsbeek” heeft zich bij dit platvorm aangesloten.

Elke aangesloten organisatie heeft een vertegenwoordiger in het bestuur.

Voor onze stichting is dat Martien Holthuysen.

Cultuurbehoud Milsbeek ondertekening oprichtingsakte door Martien Holthuysen

Martien Holthuysen, een van de medeondertekenaars van de oprichtingsakte.

Door Wim Bindels

Heijtingshof, onder deze naam was de boerderij in het Achterbroek van Koen-Jos en Berthie Pierre Berns ruim een eeuw gelden in Milsbeek bekend. Volgens de Kleefse kadasterkaart van 1732 stond in het Achterbroek op die plaats toen al een boerderij. Ze was eigendom van Reinhardt Reiniers. Hierbij behoorde globaal genomen de grond vanaf de huidige bedrijfsgebouwen aan de Achterboekweg tot aan de Oudebaan (de Rijksweg was nog niet) en tot de ‘Alde Meule’ op de Ovenberg. De boerderij lag met enkele andere boerderijen op de grens van het Achterbroek en een groot deel van de grond van de zgn.“Gemeine Hütung und gestrauch”, richting Bloemenstraat. Dat was woeste, nog niet ontgonnen grond die eigendom was van de gemeenschap en door iedereen kon worden gebruikt. Het betrof hier broekachtige grond die zeker door de eigenaren van genoemde boerderijen gebruikt zal zijn als weidegrond voor het vee.
cultuurbehoud milsbeek uittreksel kleefs kadasterkaart

Uittreksel z.g. Kleefse kadasterkaart met boerderijen op de grens van ontgonnen en nog niet ontgonnen land

 

Mededelingen SCM
De datum voor de Historische Avond 2016 is ook al weer gepland. Deze wordt gehouden op donderdag 31 maart in het Trefpunt (noteer dit in uw agenda). De excursie voor vrienden en vriendinnen is gepland op 1 en 8 oktober 2016 (zet deze datums ook alvast in uw agenda).


Het bestuur is uitgebreid met twee personen t.w. de heren Ton Frenken en Toon Peters. De taken binnen het bestuur moeten nog worden verdeeld.


De Stichting verleent haar medewerking aan de uitbreiding van een nieuwe wandelroute, die start in het Achterbroek, langs de Teelebeek tot aan de Maas, vervolgens door de Gebrande Kamp waarschijnlijk via een nieuw pad langs het poldermolentje terug naar de startplaats.

Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 26Met genoegen en gepaste trots kijken we terug op een zeer geslaagde viering van het 10-jarig jubileum van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek op 8 november jl. Het was een gezellig samenzijn in het Trefpunt.
140 vrienden, vriendinnen, genodigden en een aantal mensen uit Werkhoven hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om deel te nemen aan de feestelijke brunch.

Er was een mooie tentoonstelling ingericht over het toekomstige boek: ‘Minse op de Milsbèk’.
Met het tentoongestelde heeft men al een eerste indruk kunnen krijgen van de opzet van het nieuwe boek.
Wij zijn de leden van de werkgroep Historie ontzettend veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij hebben verricht om aan alle gegevens te komen die nodig zijn om dit boek uit te geven. We zijn er nog lang niet, er zijn nog gegevens die ontbreken en het zal zeker tot 2017 duren voordat het boek uitkomt.
Middels enkele films en videobeelden werd een beeld geschetst van 10 jaar Cultuurbehoud Milsbeek.
Tevens was er veel te zien over beroepen en het boerenleven in Milsbeek. Er werd een filmpje vertoond over de pottenbakkersgeschiedenis in Milsbeek en een filmpje over de activiteiten van onze stichting de afgelopen 10 jaar.

Tijdens de brunch werd het boekje: ‘familie Janssen - van Hoff, naar Hof’ gepresenteerd en ontving de auteur van het boekje: mevrouw Hennie Janssen (Hennie van Thei van Jan (Janssen) het eerste exemplaar uit handen van voorzitter Martien Holthuysen. Tevens kregen de heer Marcel Janssen (Marcel van Antoon van Riek (Janssen) en mevrouw Anita van Schaijck-Janssen (Anita van Thij van Bart (Janssen) een exemplaar overhandigd voor hun bijdrage en medewerking aan het boek. De heren Cees van de Ven (foto’s) en Jan Wagelmans (corrector) kregen ook een boekje overhandigd.
Het boekje van de familie Janssen is uitgegeven door onze stichting. Vanuit de stichting hebben diverse mensen geholpen het boekje te realiseren. Hartelijk dank daarvoor!
De 100 boekjes familie Janssen waren al snel uitverkocht, maar binnenkort bij SPAR Milsbeek weer te koop voor € 5,00. De snelle verkoop van het familieboekje geeft ons de indruk dat men nog steeds geïnteresseerd is – en blijft - in de historie en de bewoners van Milsbeek.

Na de brunch dankte de voorzitter alle personen die een bijdrage hebben geleverd aan diverse activiteiten van onze stichting, te weten onze vrienden, vrijwilligers, oud en huidige bestuursleden en diverse organisaties waar wij mee samenwerken.

Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 08Burgemeester de Koning feliciteerde het bestuur met het jubileum en hield een pleidooi over de waarde van behoud van cultuurgoederen en prees de Stichting met de wijze hoe zij daar inhoud aan heeft gegeven de afgelopen 10 jaren.
Felicitaties waren er ook van de heer Ronald Starrenburg, voorzitter van SL!M, hij prees het bestuur met de mooie dingen die gerealiseerd werden in 10 jaar SCM.

Als klap op de vuurpijl mocht de Stichting de 150ste vriend verwelkomen: de heer Marcel Janssen. Hij kreeg een flesje eigen St. Jansberglikeur. Het aantal vrienden en vriendinnen is inmiddels gestegen tot 152.

De Stichting heeft een dagboek (3 schriften, 38 pagina’s) ontvangen van mevrouw Truda Franken-Wijnhoven. Dit is geschreven door Huub Franken en hij schrijft over de evacuatietijd in Werkhoven en over het dagelijks leven. Het dagboek start op 7 december 1944 en eindigt op 18 april 1945 (de evacuatie duurde van oktober 1944 tot juni 1945). Huub Franken is - met 2 andere broers - door een landmijn bij de JasperJannebrug om het leven gekomen. SCM wil dit document veilig stellen voor de toekomst.

De voorbije 10 jaren is reeds veel verzameld en vastgelegd.
In de komende 10 jaar hoopt de Stichting nog veel historie te documenteren.

Foto's gemaakt door Nelly van de Ven

Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 01 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 02 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 03 Cultuurbehoud MIlsbeek 10jaar 2015 04 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 05 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 07 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 09 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 10 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 11 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 12 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 13 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 14 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 15 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 16 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 17 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 18 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 19 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 20 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 21 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 22 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 23 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 24 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 25 Cultuurbehoud milsbeek 10jaar 2015 28

Theodoor Jaeger ‘de Ven-Kèl’

De ondernemer die van 300 hectare moerasgrond bij Milsbeek en ’t Ven landbouwgrond maakte

Door : Paul Thissen

Boek over het Koningsven
Zoals al eerder gemeld zijn verschillende mensen, waaronder Wim Bindels en Henk Jaspers, ben ik bezig met een boek over de Koningsvennen, over hoe natuur en landschap daar zijn veranderd. Op de site van Cultuurbehoud Milsbeek schrijf ik een enkele keer iets over wat ik bij het maken van het boek tegen kom. cultuurbehoud milsbeek 01 hoe het veen verdweenEerder schreef ik over de natuur van het Koningsven in 1907 en over hoe Dries Wientjes in de jaren 1940 met de schop zijn moerasgrond in het Koningsven tot landbouwgrond maakte. Deze keer schrijf ik over Theodoor Jaeger, die tussen 1902 en 1921 300 hectare moeras omvormde tot bouw- en grasland. Daar is eerder over geschreven, ook op de site van Cultuurbehoud. Daar vindt u ook dat hij wel ‘de Ven-Kèl’ werd genoemd, de ‘veen-kerel’, omdat hij in het veen bezig was. Hieronder vermeld ik wat minder bekende bijzonderheden.

 

Theodoor Jeager met echtgenote en kind in 1902Theodoor Jaeger pacht 300 bunder moeras

Jaeger was een Duitser, in 1867 geboren in Boslar, een dorp aan de Roer, ongeveer 30 kilometer voorbij de Limburgs-Duitse grens. In 1901 trouwde hij met Bertha van Ophoven, een dochter van Dominicus van Ophoven. Dominicus, zijn dochter en schoonzoon Bertha en Theodoor Jaeger, en zijn zoons Ignaz en Alphons waren initiatiefnemers van grote heide- en veenontginningen in de Limburgs-Duitse grensstreek zoals De Princepeel (gemeente Sint Anthonis), het Wellsmeer (gemeente Bergen) en de Pepinushof (gemeente Echt-Susteren).
In 1902 pachtte Jaeger pachtte met zijn zwagers Ignaz en Alphons van Ophoven 300 hectare van de gemeente Ottersum. Het ging om moerasgrond ten noorden van Milsbeek aan weerskanten van de Zwarteweg, aan de ene kant van de Zwarte weg tussen het Verloren Land en de St. Jansberg en aan de andere kant tussen de Ringbaan en de Koningsvennen. En om grond bij Ven-Zelderheide, tussen de Langenhorst en het Reichswald. Deze gronden noemde de mensen toen ’t Ven.  
Na enkele jaren nam Jaeger de pacht in zijn geheel over, zijn zwagers stapten er uit.

Op zaterdag 3 en zaterdag 10 oktober hadden wij de excursie naar pottenbakkerij en galerie ‘De Olde Kruyk’ gepland. In totaal hebben 70 personen hieraan deelgenomen. Beide middagen werden we door Fransje van Keulen en Guul Jacobs hartelijk ontvangen met koffie/thee en Limburgse vlaai. Tijdens deze ontvangst hield Guul een korte lezing over de geschiedenis van de klei in onze streek , ‘het aardewerk’ in ons dagelijks leven en in het bijzonder de geschiedenis van ‘De Olde Kruyk’, die nu 79 jaar bestaat.

Al vele eeuwen zijn in onze streek pottenbakkers actief. In de uiterwaarden van de Maas werd klei gestoken. De ovens werden gestookt met hout, gesprokkeld in het Reichswald en op de Sint Jansberg. Met boten over de Maas werden de eindproducten vervoerd. Het 17e en 18e eeuwse aardewerk uit deze streek laat zien dat de klei erg geschikt was voor potten en schalen voor het dagelijks gebruik (tegenwoordig wordt de klei uit het Westerwald in Duitsland gehaald). Het was aardewerk volgens de zogenaamde ‘Nederrijnse traditie’: een rode scherf met witte slibversieringen, en daar overheen een transparant loodglazuur. In 1936 bouwden de pottenbakkers Peter Linders en Wim Janssen, de nestors van de hedendaagse generatie keramisten, de bloempottenfabriek ‘De Olde Kruyk’ in Milsbeek. Aanvankelijk werden er bloempotjes gedraaid (1800 stuks per dag, per man!) De bloempotten werden met de hand gedraaid en in grote houtovens gebakken. Al snel ging men over op sieraardewerk bekend als Milsbeeks- of Limburgs bont omdat daar meer mee te verdienen viel dan met de ‘massaproductie’ van bloempotten. Het aardewerk werd niet alleen in Nederland verkocht maar ook ver daar buiten en is nog steeds in trek bij verzamelaars. Het steeds bekender wordende ‘Milsbeeks bont’ werd zelfs tot in de USA geëxporteerd. Door de opkomst van de plastic bloempot en industrieel vervaardigde keramiek en de concurrentie uit de lagelonenlanden, is van de bloempottenindustrie ondertussen niets meer over. Ook ‘De Olde Kruyk’ moest zijn deuren sluiten. Guul Jacobs en Fransje van Keulen kochten in 1987 het vervallen gebouw ‘De Olde Kruyk’ en verbouwden het tot het huidige atelier. In het atelier wordt kleinschalig gewerkt. Handgedraaide vormen en ruimtelijke objecten en figuren zijn hun specialiteit. Hun producten worden in hun eigen atelier verkocht. Fransje: met een studie vormgeving aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving te Den Bosch als basis, werkt met kleiplatentechniek, dat net als papier te vouwen, snijden en te vormen is. Zo ontstaan vaasvormen en figuren. Dier en mens zijn voor haar een onuitputtelijke inspiratiebron. Guul: komt uit een familie die veel pottenbakkers heeft voortgebracht. Zijn grootouders en zijn vader werkten met klei en zo is bij hem de passie ontstaan van werken met klei! Hij volgde de opleiding aan de kunstacademie te Den Bosch. De meeste werkstukken draait hij, gemaakt uit steengoedklei of porselein: 1300C. Soms ook gebruikt hij platentechniek voor aparte opdrachten. Na deze interessante uiteenzetting werden we rondgeleid door de pottenbakkerij, met een demonstratie van Guul aan de draaischijf, het glazuren en decoreren.  Daarna mochten we een kijkje nemen in het privé keramiekmuseum van wereldkeramiek, met een verzameling die Fransje en Guul in 30 jaar tijd hebben opgebouwd. We keken onze ogen uit! De wereldwijde tradities van hun vakgebied werden belicht met video’s , foto’s en illustraties. Het is erg interessant om te zien wat er allemaal in Milsbeek is gemaakt en wat er verder aan prachtige en bijzonder spullen in ‘De Olde Kruyk’ aanwezig zijn. Als klap op de vuurpijl werden we getrakteerd op een tentoonstelling speciaal voor ons ingericht over de geschiedenis van ‘De Olde Kruyk’ , van ruïne tot het huidige riante atelier. 
In het Töpke werd er nog lang nagepraat over de excursie onder het genot van een drankje en hapje!

Foto's gemaakt door Nelly Keukens en Nellie van de Ven.

Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 03Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 04Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 05Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 06Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 07Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 08Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 09Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 10Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 11Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 12Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 13Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 14Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 15Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 16Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 17Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 19Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 20Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 21Cultuurbehoud MIlsbeek excursie de olde kruyk 22Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 23Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 24Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 25Cultuurbehoud Milsbeek excursie de olde kruyk 26

 

 

 

 

Oorlogsmonument Zwarteweg Cultuurbehoud Milsbeek - mededelingen september 2015 - monument zwarteweg

Misschien is het u opgevallen, wellicht ook niet. Enkele vrijwilligers van onze Stichting hebben het oorlogsmonument in de slootkant bij Zwarteweg 44 weer mooi hersteld.
Hartelijk dank daarvoor!

ANWB-borden opgeknapt
De ANWB borden op de wandelroute zijn ook weer schoongemaakt en opgeknapt.

Cutuurbehoud Milsbeek - mededelingen september 2015 - picknickplaatsGelezen in De Telegraaf-Reiskrant, 16 juli 2015
De picknickplaats op de St. Jansberg wordt aangemerkt als 2e mooiste van de provincie Limburg.
Deze picknickplaats is tevens opgenomen in onze wandelroute Rondje Milsbeek.

Struinpad.
Wij zijn druk bezig met de voorbereiding van een nieuwe wandelroute naar Gebrandekamp /Maas en Teelebeek, met behoud van de stenen brug in de omgeving van de Vliegop en de oude smalspoorbrug voor kleitransport in Gebrandekamp.

 

Onderstaand artikel is geplaatst in de reiskrant van de krant 'de Telegraaf' op 16 juli 2015. Het gedeelte van Limburg staat hieronder.

LIMBURG

Bezoekerscentrum Brunssummerheide
Rondom het Bezoekerscentrum Brunssummerheide zijn verschillende mogelijkheden om te picknicken aanwezig. Naast banken en picknicktafels zijn er ook diverse ligweidenplekjes. Duik na de picknick het bezoekerscentrum in en haal  daar leuke speurtochten wandelroutes. Na de picknick kunt u ook de lichtblauwe wandelroute gaan volgen. Deze leidt u langs de leukste plekjes van de Brunssummerheide. Een buitje op komst? Er is genoeg te doen in het bezoekerscentrum. Neem daar gerust de tijd voor.

Sint Jansberg
Er staat ook een picknickbank bij een zichtpunt op de Sint Jansberg. Met zowel de rode als de blauwe route kom je langs dit punt. Vertrekpunt Eethuis de Diepen.

cultuurbehoud milsbeek  - DSC00279 cultuurbehoud milsbeek  - picknick3

 

Mededelingen Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

Noteer onderstaande data in uw agenda!

Op zaterdag 3 en zaterdag 10 oktober 2015 hebben wij de jaarlijkse excursie gepland voor de vrienden en vrijwilligers van de Stichting. Dit jaar blijven wij dicht bij huis n.l. in Milsbeek. We gaan naar Pottenbakkerij en Galerie ‘De Olde Kruyk’. Aanvangstijd van de excursie is om 13.30 uur.

cultuubehoud milsbeek de olde kruyk

Op zondag 8 november vieren wij het 10-jarig bestaan van onze Stichting in het Trefpunt.
Nadere informatie over deze activiteiten volgt!

Kijk op deze website ook eens bij andere artikelen.
Hier kunt u het Boek ’Oorlogsherinneringen’ lezen en de rubriek Gedachtenisprentjes bekijken en nog veel meer…

 

 

Mededelingen Stichting Cultuurbehoud Milsbeek

Op 21 april jl. was het college van B&W te gast in Milsbeek. Het programma startte ’s middags bij Tennisvereniging De Milsbeek. Daar gingen de verenigingen met het college in gesprek over hun betekenis voor de gemeenschap. Stichting Cultuurbehoud Milsbeek was hierbij ook aanwezig.

cultuurbehoud milsbeek - mededelingen mei 01Op 4 mei jl. hebben wij deelgenomen aan de jaarlijkse dodenherdenking te Milsbeek, die begon met een sfeervolle en serene oecumenische dienst in de parochiekerk. Daarna volgde de herdenking van burgerslachtoffers met een kranslegging bij het burgermonument en tot slot de indrukwekkende herdenking op het militair ereveld.

Bevrijdingsvuur Milsbeek bij De Diepen.
Met een rondgang van het bevrijdingsvuur en een capsule uit 2000, met daarin gedachten en wensen van inwoners van toen, door de kernen van gemeente Gennep werd de herdenking van 70 jaar bevrijding afgesloten. Ongeveer honderd personen waren 5 mei jl. naar De Diepen getogen om de lopers van de afdeling atletiek van SV Vitesse ’08 te verwelkomen. Vanuit Wageningen brachten zij het Vrijheidsvuur naar Milsbeek. Rond 12.30 uur waren ze aanwezig. Zij werden met applaus en tomatensoep ontvangen. Volgens de verhalen is Milsbeek bevrijd door de geallieerden met alleen tomatensoep in hun maag omdat de overige etenswagens De Diepen niet konden bereiken.
De lopers met het vuur en alle aanwezigen werden welkom geheten door Martien Holthuysen (voorzitter SCM). In het kort werd het verhaal achter de capsule en hoe die hier terecht is gekomen uitgelegd en de plannen voor de toekomst toegelicht. Wethouder Jan Welles hield een toespraak over 70 jaar bevrijding en wat vrede betekent voor ons allen. De Percussieband Samba Maria Bahia uit Milsbeek zorgde voor de muzikale omlijsting.
Enkele kinderen van basisschool ‘De Drie Vijvers’ te Milsbeek mochten de Nederlandse en de Duitse vlag hijsen onder het spelen van de volksliederen. 


cultuurbehoud milsbeek - mededelingen mei 02Onder grote belangstelling werd door Jan Wagelmans (vrijwilliger SCM) de capsule uitgegraven en schoongemaakt. Daarna volgde het verwijderen van de briefjes die er inzaten. Maar dat was niet zo’n eenvoudige klus. Door de smalle gleuf was het erg moeilijk voor een volwassen hand om de briefjes te pakken. Hier moesten kinderhanden aan te pas komen! Zelfs dat ging moeizaam. Enkele gedachten en wensen uit 2000 werden voorgelezen. Daarna werd de capsule in een legerjeep geplaatst om zo vervoerd te worden; eerst naar het Schuttersplein en dan naar de overige dorpskernen: Ven-Zelderheide, Ottersum, Heijen om tenslotte in Gennep te eindigen. De Vitesse lopers en een tiental schoolkinderen brachten vervolgens onder aanmoedigen en applaus het vuur naar de kern van Milsbeek waar het ontstoken werd. Hier werden ze opgewacht en ook met applaus ontvangen door een honderdtal personen. Samba Maria Bahia zorgde wederom voor de muzikale omlijsting. Het welkomstwoord werd verricht door Ronald Starrenburg (SL!M). Wethouder Jan Welles en pastoor Schols hielden ook een speech. cultuurbehoud milsbeek - mededelingen mei 04Lars van de Ven mocht het vredesvuur ontsteken samen met een Vitesse loper. Daarna werden er door afgevaardigden van verenigingen en schoolkinderen gedachten en wensen van nu voorgelezen en in de capsule gedeponeerd. Als klap op de vuurpijl de onthulling van een nieuwe Milsbeekse vlag bedacht door SL!M en Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Cees van de Ven is de ontwerper van het logo. Er zijn 4 van deze vlaggen vervaardigd. Deze worden beschikbaar gesteld voor gebruik bij evenementen en activiteiten van verenigingen in Milsbeek. Als afsluiting van dit evenement werden door schoolkinderen twee vlaggen gehesen. Onder applaus vertrokken de lopers met het vredesvuur en de capsule naar de overige kernen.

De bijna volledig met briefjes gevulde capsule is inmiddels teruggeplaatst bij De Diepen en zal in 2025 opnieuw worden opgegraven. Tot zolang blijven de gedachten van nu geheim voor iedereen. Wat er met de brieven van 2000 gebeurt krijgt u nog te horen…

 

Een kleine keuze van foto,s gemaakt door : Nelly van de Ven en Nelly Keukens.

cultuurbehoud milsbeek 5 mei 01 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 02 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 03 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 04 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 05 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 06 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 07 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 08 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 09 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 10 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 11 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 12 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 13 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 14 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 15 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 16 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 16 2 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 17 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 18 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 19 cultuurbehoud milsbeek 5 mei 20

Op 5 mei, bij de doortocht van het bevrijdingsvuur en de capsule is in Milsbeek op het Schuttersplein het nieuwe dorpslogo onthuld. Het logo is een initiatief van stichting SL!M en de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

cultuurbehoud milsbeek Logo Vlag Milsbeek 600 pxHet ontwerp, dat is gemaakt door Cees van de Ven, laat de vele mooie aspecten van Milsbeek zien. De naam Milsbeek is in bruin weergegeven als verwijzing naar het roestbruine water dat vroeger vanuit het moerassig veen door Milsbeek naar de Maas stroomde. Dit water werd "Mil" genoemd, vandaar Milsbeek. Het blauw verwijst naar de Maas en de Niers en de verbondenheid met het water. In het blauw staat de slagzin "Historie langs oevers van Maas en Niers". Deze slagzin is rondom de Milsbeekdag 2014 ontstaan uit een prijsvraag die door SL!M was uitgeschreven. De winnende slagzin staat niet alleen in het logo, maar ook onder de komborden van Milsbeek. De slagzin duidt op de rijke historie van Milsbeek, met invloeden van de ijstijd en het Genneperhuis. De potten in het logo gaan over bedrijvigheid en de betekenis daarbij van pottenbakkers en keramisten. Het groen symboliseert niet alleen de stuwwallen, maar ook de natuurwaarden en de toeristische en recreatieve potentie van Milsbeek. De rode cirkel staat voor verbondenheid en de zwarte lijnen geven de verbindingen vanuit de gemeenschap met de omgeving aan. Daarnaast zijn rood en zwart de kleuren van de grootste vereniging, de SV-Milsbeek. De kerktoren is als marker in de skyline zichtbaar. Tenslotte staat de gele achtergrond voor het optimisme en de energie van de gemeenschap van Milsbeek.

Ter gelegenheid van de onthulling heeft de stichting SL!M een viertal vlaggen met het "Milsbeek-logo" laten maken. SL!M stelt de vlaggen beschikbaar voor gebruik bij evenementen van en in Milsbeek. Milsbeek heeft nu niet alleen een nieuw logo, maar ook eigen "Milsbeek-vlaggen".

 

HISTORISCHE AVOND 2015 – STICHTING CULTUURBEHOUD MILSBEEK

Op donderdag 26 maart vond onze jaarlijkse Historische Avond plaats. Het aantal bezoekers was helaas beduidend minder dan voorgaande jaren (± 165 belangstellenden). Misschien lag dat aan het slechte weer van die avond, wie zal het weten…..

Wat hebben wij zoal geboden?
Films en foto’s (gemaakt door Cees en Nelly van de Ven) van de verschillende activiteiten in 2014: o.a. de excursie naar het Bakkerij Museum van Harrie Arts in Ottersum, onze deelname aan de Milsbeekdag, de Jansberg…
Een beeldpresentatie over: Boerderijen in het licht uit 2010, Transport en station Milsbeek, 60-jarig jubileum van Theo Mans bij fanfare Crescendo en een film over de opening van Wethouder Theunissenhof 25 jaar geleden (gemaakt door Rob Brouwers). cultuurbehoud milsbeek - mededeling april 01Verder liet onze voorzitter Martien Holthuysen oude krantenartikelen zien die over bewoners van en voorvallen in Milsbeek gingen. Zeer vermakelijk om te lezen.
Ook werd de slagzin die op de komborden Milsbeek komt te staan bekendgemaakt. Deze luidt: ‘Historie langs oevers van Maas en Niers’. Gerja van Hunen is de bedenkster en winnares van deze slagzinprijsvraag. Zij mocht zelf het bord onthullen en kreeg een passende beloning uitgereikt.
We hebben vooruit gekeken naar de plannen in 2015 met o.a. rond oktober de excursie en op zondag 8 november ons 10-jarig jubileum. Nadere informatie over beide activiteiten volgt later.
Als slotstuk en hoogtepunt van de avond een presentatie van de Historische Werkgroep cultuurbehoud milsbeek - mededeling april 02 over het boek in wording dat gaat over Milsbeekse families. De uitgave van het boek staat gepland voor 2016. Teun Theunissen vertelde over de geschiedenis van enkele van deze Milsbeekse families en verlevendigde dit met beeld en woord. Hij hield in zijn eentje een dialoog, geweldig! Een nieuwe buutredner is geboren! 

Nieuwe vrienden
We mochten op deze avond drie nieuwe vrienden verwelkomen. We zitten nu bijna aan de 150 vrienden!
WIE WORDT DE 150E VRIEND OF VRIENDIN VAN STICHTING CULTUURBEHOUD MILSBEEK…

Hoe Dries Wientjens land ontgon in ’t Ven


Een boek over de venen bij Milsbeek en ‘t Ven.


In het begin van 2015 schreef ik een stukje over een boek dat zal verschijnen over de venen die bij Milsbeek en ’t Ven lagen, met De Diepen en het Koningsven.
Het boek zal gaan over de bodem en hoogteverschillen, over turfwinning en waterhuishouding, over ontginning tot bos en landbouwgrond, over de ruilverkaveling Ottersum en over de natuur vroeger, nu en in de toekomst.
Voor het boek werk ik samen met biologen, redacteuren en amateurhistorici uit de streek (Wim Bindels uit Milsbeek en Henk Jaspers uit Ottersum.
Zelf ben ik historisch-geograaf.
Met de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heb ik afgesproken om, tot het boek uitkomt, om de paar maanden een kleine bijdrage te leveren voor de website van Cultuurbehoud.
Niet letterlijk uit het boek, maar gebaseerd op informatie die daarvoor al is verzameld.
We verwachten dat het boek in de lente van 2016 zal verschijnen.

Koningsven of de Geuldert?

De eerste bijdrage ging over het bezoek dat een plantendeskundige meer dan 100 jaar geleden aan het Koningsven bracht.
Hij schreef daarover in een tijdschrift en plaatste er een foto bij.
Daarop stond ‘Koningsven’, maar ik had twijfels of de foto daar wel genomen was en vroeg daarom medewerking van de lezer.
Verschillende mensen reageerden: dat de foto genomen is in de Geuldert, met op de achtergrond de bebouwing aan de Schildersweg.
Een van de mensen die reageerden was Ton Frenken, die mij ook nog wees op het feit dat zijn 87-jarige schoonmoeder, Nellie van Duin-Wientjens, zich nog kan herinneren dat er in het Koningsven door haar vader gespit werd om moerasgrond tot bouwland te maken.
Met Ton en Wim Bindels ben ik naar Nellie toe geweest.
Haar verhaal staat in deze tweede bijdrage centraal.

Het verhaal van Nellie van Duin-Wientjens: hoe mijn vader land omspitte in ’t Ven

‘Ik ben geboren in 1927.
Wij hadden thuis een klein boerenbedrijf aan het Heiveld, met 2 of 3 koeien, 1 of 2 mökke (pinken), en een paar varkens.
De boerderij was door mijn vader Dries Wientjens (1889-1986) gekocht in 1930.
Er hoorde land bij in ’t Ven.
Dat waren twee stukken.
Het ene lag waar nu eethuis De Diepen is.
Het andere lag iets verder aan weerskanten van het Soldatenpaadje, dat vanaf de Zwarteweg met een bocht naar het Reichswald liep.
We noemden het gebied daar ’t Ven.
De naam Koningsven kwam pas met de ruilverkaveling.
Het lag laag.

cultuurbehoud milsbeek - Wientjens Dries Huis 1930

Familie Wientjens voor de boerderij aan het Heiveld

Dries Wientjens voor de boerderij aan het Heiveld, met zijn vrouw, zijn zonen en aan de hand
van vrouw Wientjens dochter Nellie – die dit mooie verhaal vertelde.
Dries heeft de spa op de schouder!

De woning liep zware oorlogschade op en is in 1948 vervangen door een wederopbouwboerderij
die thans door 2 kinderen van Nellie als woonboerderij wordt gebruikt (zie ook pag. 29 Boek "De alde Milsbek").

Als ik dicht bij de Zwarte weg stond, kwam mijn hoofd niet boven de weg uit.
Ik kan me nog goed herinneren dat mijn vader iedere winter een stuk van onze grond in het ven omspitte.
Dat was eind jaren ’30 en in de oorlog.
Misschien ook nog wel daarna.
Van onland maakt hij dan bouwland.
Hij spitte een paar steken diep.
De grond onderin haalde hij naar boven, de ruwe bovenlaag smeet hij onderin.
In het voorjaar zaaide hij er rog, haver, weit of bieten.
De opbrengst was goed.
Beter dan de grond bij huis, die zandig en gauw te droog was.
Doordat in de werkverschaffing vlak bij de grond een leigraaf [Tielebeek] was gegraven, was de grond niet meer zo nat.
Toen die leigraaf er nog niet was kon je er niets verbouwen.
Ik weet zo goed dat vader in het ven werkte omdat ik hem tussen de middag brood met koffie moest brengen.
Dan mocht ik op de fiets van moeder, waar ik anders nooit op mocht.
Zelf had ik geen fiets.
Ik reed dan vanaf het Heiveld de weg in die nu Teelebeekstraat heet, bij de schietbaan – die was er toen nog niet – rechtsaf naar de Zwarteweg, de weg op naar het wald, en dan waar nu Eethuis De Diepen is, rechts het Soldatenpaadje in.
Dat pad is er nu niet meer.
Er waren veel kleine boeren uit Milsbeek met land in ’t Ven die bouwland aanmaakten, net als vader.
Ik herinner me Toon Koks, Kiske Emons en Jan van Zwanen.
Met de ruilverkaveling in de jaren ’50 is de grond samengevoegd tot grotere percelen en in andere handen gekomen.
Wij kregen alle land bij huis aan het Heiveld.’

cultuurbehoud milsbeek  - Het land van Dries Wientjens in het Koningsven
Het land van Dries Wientjens in het Koningsven
Op dit kaartje staan de boerderij van Dries Wientjens aan het Heiveld, het land dat hij omspitte in het Koningsven (dat lag in de gele cirkel), de weg die dochter Nellie moest fietsen om koffie en boterhammen te brengen (gele lijn). De blauwe lijn is de Tielebeek, die in 1935 gegraven werd om het land te ontwateren.

 

Voor wie dit leest

Wie dit leest en ook nog mooie verhalen kent over de natte gebieden onderlangs de Jansberg en het Reichswald: over het gebruik van toen, over turfwinning, over hoe nat het was, over wat er leefde aan dieren en planten, over de ontginning, over de ruilverkaveling... dat hoor ik graag.
Het mag ook via Wim Bindels van de Stichting Cultuurbehoud.

Paul Thissen, met dank aan Nellie van Duin-Wientjens en Ton Frenken

Emailadres:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnr:     06 52 12 19 63

Op zaterdag 28 maart hebben bestuursleden en vrijwilliggers van de stichting Cultuurbehoud Milsbeek deelgenomen aan het project Schone Maas Limburg van Rijkswaterstaat en de provincie Limburg.
Het doel was om het afval in rivieren na hoog water en de plastic soep met zoveel mogelijk betrokkenen op te ruimen in de provincie.
In de gemeente Gennep werden ook de Niers en enkele andere plekken bij het project betrokken.

Er deden 37 partijen mee in de gemeente Gennep en hieraan houden we als stichting nog een kleine vergoeding aan over.

Aan ons viel de eer om het stuk van het niersvallei tot aan de brug van de rondweg aan de zijde van Ottersum op te schonen.
Nadat we ons hadden gemeld bij de gemeentewerf en voorzien van handschoenen, vuilniszakken, grijpers en prikstokken zijn we naar de locatie gegaan.

Het drassig terrein was wat moeilijker te doorlopen, maar veroorzaakte toch wel bij sommige natte voeten.
Er werd van alles gevonden van bierblikje (vol), verkiezingsposters, rugwervel van een dier, glas etc. etc.
Het meeste afval was te vinden nabij de niersbrug (highlanderbridge)
Na enkele uren afval te hebben verzameld mogen we terug kijken naar een leuk project.

Indrukwekkende herdenking van 70 jaar bevrijding in Milsbeek

Op 7 februari hebben de inwoners van de gemeente Gennep herdacht dat zij 70 jaar geleden zijn bevrijd door de inzet van vooral Schotse soldaten in dit gebied.
De herdenking met vele honderden personen begon bij de Niersbrug in Gennep, welke brug nu een officiële naam heeft gekregen nl. Highlanderbridge. Na een uitgebreide herdenking bij de brug, waarbij nog 3 veteranen aanwezig waren en tevens afgevaardigden uit Duitsland, verplaatste het geheel zich naar Milsbeek.

Cultuurbehoud Milsbeek - mededelingen maart 2015 - P1060542In Milsbeek was eerst een herdenking bij het monument van de burgeroorlogsslachtoffers. Martien Holthuysen (voorzitter van de stichting) las de namen voor van de slachtoffers die op het monument staan vermeld.
Daarna werden kransen gelegd door o.a. het gemeentebestuur en door de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek.

Cultuurbehoud Milsbeek - mededelingen maart 2015 - P1060525Vervolgens was er een oecumenische bijeenkomst in de kerk met diverse sprekers. Hier werden de namen voorgelezen van de militairen die in de gemeente Gennep gesneuveld zijn tijdens de februaridagen van 1945 en op het militair ereveld zijn begraven.

 

Cultuurbehoud Milsbeek - mededelingen maart 2015 - P1060575Daarna begaven de deelnemers zich naar het militair ereveld om de gevallenen op een waardige manier te herdenken. Dit o.a. door diverse kransleggingen en door op elk graf een bloem te leggen.

Wij als inwoners van Milsbeek kunnen zeker terugkijken op een waardige en indrukwekkende herdenking van 70 jaar bevrijding.

Battlefield Route - Operatie Veritable
‘In het spoor van de 51e Highland en 52e Lowland Divisie’
In februari 1945 is de gemeente Gennep bevrijd door de Schotse troepen tijdens Operatie Veritable. Via Groesbeek, Milsbeek en Gennep zetten zij de aanval in op de Duitse stad Goch. Nu, 70 jaar later, kan men met deze 75 kilometer lange route in de voetsporen treden van de bevrijders van toen. U bezoekt zelf met de auto en het routeboekje de belangrijkste punten van de strijd in het Duits-Nederlandse grensgebied. Het routeboekje is verkrijgbaar bij: VVV Gennep, te vinden in supermarkt Jan Linders aan 't Straatje 1, 6591 BP te Gennep. Contact opnemen kan via 0485-540266. 

Openingstijden VVV Gennep
• maandag t/m donderdag en zaterdag : 10.00-17.00 uur
• vrijdag: 10.00 uur-20.00 uur

Tentoonstelling Operatie Veritable
De tentoonstelling 70 jaar Vrede & Vrijheid onderin de Gennepse bibliotheek is nog te bezoeken t/m 17 mei tijdens de openingstijden van de bibliotheek en zondags van 13.30 tot 17.00 uur.

Schone Maas
13 vrijwilligers van de Stichting hebben zich opgegeven voor deelname aan de actie Schone Maas, die gehouden zal worden op 28 maart a.s.
Jaarlijks blijft er na de hoogwaterperiode op de oevers van de Maas in Limburg veel zwerfvuil achter. Dit zorgt niet alleen voor een lelijk landschapsbeeld, het is ook slecht voor het milieu, de flora en fauna en de mens. Het is een actueel probleem en zo kunnen wij als Stichting Cultuurbehoud Milsbeek ook een steentje bijdragen om dit te helpen verminderen.

Koningsven en De Diepen
Op zondag 5 april is er een uitzending van Cultisch radio met medewerking van Wim Bindels en Martien Holthuysen met als onderwerp de geschiedenis van het Koningsven en De Diepen.

Indrukwekkende herdenking van 70 jaar bevrijding in Milsbeek                            

Op 7 februari hebben de inwoners van de gemeente Gennep herdacht, dat zij 70 jaar geleden zijn bevrijd door de inzet van vooral Schotse soldaten in dit gebied.

De herdenking met vele honderden personen begon bij de Niersbrug in Gennep. Deze brug heeft nu een officiële naam gekregen: Highlanderbridge.
Na een uitgebreide herdenking bij de brug, waarbij nog drie veteranen en tevens afgevaardigden uit Duitsland aanwezig waren, verplaatste het geheel zich naar Milsbeek.

In Milsbeek was eerst een herdenking bij het monument van de burgeroorlogsslachtoffers. Hier werden kransen gelegd door o.a. het gemeente-bestuur en Stichting Cultuurbehoud Milsbeek. Tevens werden door de voorzitter de namen voorgelezen van de slachtoffers, die op het monument vermeld staan.
Vervolgens was er een oecumenische bijeenkomst in de kerk met diverse sprekers. Hier werden de namen voorgelezen van de militairen, die in de gemeente Gennep gesneuveld zijn tijdens de februaridagen van 1945 en op het militair ereveld zijn begraven.
Daarna begaven de deelnemers zich naar het militair ereveld om de gevallenen op een waardige manier te herdenken. Dit o.a. door diverse kransleggingen en het leggen van een bloem op elk graf.

Wij als inwoners van Milsbeek kunnen zeker terug kijken op een waardige en indrukwekkende herdenking van deze 70 jaar bevrijding.


een kleine keuze van foto's gemaakt door : Nelly van de Ven

Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1026Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1032Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1035Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1036Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1040Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1047Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1051Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1053Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1061Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1072Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1074Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1080Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1086Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1089Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1091Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1094Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1097Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1101Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1106Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1111Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1113Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1119Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1125Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1127Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1132Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1137Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1138Cultuurbehoud Milsbeek 70 jaar bevrijding IMG 1139

Aan alle inwoners van Milsbeek
Op zaterdag 7 februari a.s. zal op grootse wijze worden herdacht dat de gemeente Gennep 70 jaar geleden werd bevrijd. De officiële bevrijding was 12 februari 1945.

In Milsbeek zal bij het Monument van de Burgerslachtoffers o.a. namens het bestuur en de vrienden van onze Stichting een krans worden gelegd. Bij het monument zullen de namen van de burgerslachtoffers worden voorgelezen.
Het tijdstip van kranslegging is rond 11.10 uur, de kerkdienst om 11.30 uur en de gang naar het militaire kerkhof om 12.15 uur.
Uw aanwezigheid bij deze gelegenheid wordt ten zeerste op prijs gesteld.
Meer informatie kunt u vinden op de website : http://www.veritable.eu/
 
Boek Oorlogsherinneringen
In de maand februari zullen de eerste hoofdstukken/artikelen van het boek ‘Oorlogsherinneringen’ (gelijkmatig over de maand verdeeld) op de website van SCM worden geplaatst, te weten:
•    Mobilisatie
•    Peter Linders
•    Ongeluk Driekronen
Daarna zullen in de loop van iedere maand 2 of 3 hoofdstukken worden geplaatst van de in totaal 55 hoofdstukken.

Noteer in uw agenda:
•    De Historische Avond vindt plaats op donderdag 26 maart in het Trefpunt, aanvang 19.30 uur.
•    Op zondag 8 november vieren wij het 10-jarig bestaan van onze Stichting in het Trefpunt.

Per 1 januari van dit jaar is Teun Theunissen toegetreden tot het bestuur.

Door:  Paul Thissen

Een boek over de venen bij Milsbeek en ‘t Ven
Vorig jaar op 27 maart heb ik een voordracht gehouden op de historische avond van Cultuurbehoud Milsbeek. Toen kondigde ik een boek aan over de venen die bij Milsbeek en ’t Ven lagen, met onder andere De Diepen en het Koningsven. Over de bodem en hoogteverschillen, over turfwinning en waterhuishouding, over ontginning tot bos en landbouwgrond, over de ruilverkaveling Ottersum en over de natuur vroeger en nu. Voor het boek werk ik samen met biologen, redacteuren en amateurhistorici uit de streek (Wim Bindels afkomstig uit Milsbeek en Henk Jaspers afkomstig uit Ottersum). Zelf ben ik historisch-geograaf. Samen met Henk Jaspers schrijf ik de historische bijdragen.
Met de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heb ik afgesproken om, tot het boek uitkomt, om de paar maanden een kleine bijdrage te leveren. Niet letterlijk uit het boek, maar gebaseerd op informatie die daarvoor al is verzameld.  We verwachten dat het boek in de lente van 2016 zal verschijnen. Dit is de eerste bijdrage, ze gaat over het bezoek dat een plantendeskundige meer dan 100 jaar geleden aan het Koningsven bracht.

‘’t wijde wilde veen’
In 1907 bezocht de botanicus (plantendeskundige) Delsman uit het westen van het land het Koningsven. Dat lag op de plek waar nu Eethuis de Diepen staat aan de Zwarteweg en van daar in een strook naar het oosten tegen het Reichswald aan. De weg die nu Koningsvennen heet was de zuidgrens. In die tijd was het Koningsven heel bekend onder  botanici omdat er zoveel zeldzame planten voorkwamen. Delsman was verrukt over het

landschap dat hij er aantrof. Een stukje uit zijn verslag: ‘’t Is een woest romantisch landschap, dat eindelooze heel in de verte wegblauwende woud, van de heuvelen afdalend naar de vlakte en daar geleidelijk door laaghout overgaand in ’t wijde wilde veen. Geen menschelijke woning is er te zien, alleen heel in de dampige verte is ’t of zich aan den vagen boschrand een torenspitsje op doet. ’t Is Kessel, dat reeds een flink stuk Duitschland in ligt.  … ’t beste was, maar kousen en schoenen uit te trekken en blootvoets ’t veen in te gaan…, nu eens diep wegzakkend in het veenmos, dan weer door ’t ondiepe water; en ook wel eens over de prikkelige veenbes, waar je voorzichtig loopen moest.’
Het moeras bestond uit uitgeveende gronden. De mensen uit Milsbeek hadden er eeuwenlang turf gestoken.

cultuurbehoud milsbeek 1 het koningsven

Het Koningsven of De Geuldert?
Delsman deed een foto bij zijn verslag, met een getekende sierlijst van sierlijke bladeren. De foto is denk ik, niet van het eigenlijke Koningsven, maar van een moeras aan de andere kant van de Zwarteweg: de Geuldert. Want er was bij mijn weten in 1907 geen ander stuk moeras waar je vanaf een naar verhouding hoog standpunt (de stuwwal)  overheen kon kijken naar bebouwing, zoals op de foto. Ik denk dat de bebouwing aan de Schildersweg in de Plasmolen stond. Delsman spreekt zich trouwens tegen: in de tekst staat dat er geen woning is te zien, maar de foto toont wel een woning.
Opvallend is dat Delsman geen melding maakt van de enorme ontginning van dit soort moerasgronden die in deze jaren bezig was. Theodor Jaeger had in het jaar 1902 300 hectare moeras van de gemeente Ottersum gepacht. Dat lag bij ’t Ven (Ottersumse Turfven) en bij Milsbeek (Rosenbroek, De Diepen, zuid van Koningsvennenweg).  Binnen enkele jaren ontgon hij het grootste deel. Later waren de 150 bunder die bij Milsbeek lagen, van Kuhn. Heel wat mensen uit Milsbeek hebben bij de ontginning en op het landbouwbedrijf gewerkt.
De plaatsbepaling van oude foto’s is vaker twijfelachtig. Zo is de foto met opschrift ‘Boschrand Reichswald bij Hotel de Plasmolen’  denk ik maar voor de helft waar. Wel Reichswald maar niet bij hotel De Plasmolen.

Voor wie dit leest
Wie dit leest en vermoedt dat de foto’s ergens anders zijn genomen dan ik vermoed, of wie nog mooie verhalen kent  over  het Koningsven: dat hoor ik graag.  

Emailadres:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoonnr:     06 52 12 19 63

cultuurbehoud milsbeek 2 het koningsven bosrand reichswald

Bronnen
-    Delsman jr., H.C. 1907. Om den Plasmolen. De Levende Natuur 12, p. 44-47
-    Collectie Frans van Kuppeveld (foto’ Boschrand Reichswald bij Hotel de Plasmolen’)

cultuurbehoud milsbeek sport vizier 70 jaar bevrijding 1 Scan0014Met toestemming wordt het artikel hieronder geplaatst.
 
bronvermelding - auteurs : Marlies Lamers en Martijn Cobussen

 

Het jaar 2014 stond in onze regio voor een belangrijk deel in het teken van 70 jaar bevrijding. Met vele groot- en kleinschalige activiteiten werd stil gestaan bij de militaire acties waarmee het destijds allemaal begon, maar ook de ooggetuigen uit die tijd speelden een belangrijke rol. Dit jaar kijken we in het kerstnummer van Sportvizier terug naar die periode met de hulp van vier echte Milsbekenaars. We besteden aandacht aan de oorlogsjaren, kijken naar de jaren daarna, maar staan natuurlijk ook stil bij de rol die sport en spel in die jaren hadden.

Onze gesprekken hadden we met Nellie van Duin - Wientjes, Jana Meusen-Derksen, Wim Derks en Cor Gerrits. Alle vier geboren en getogen in Milsbeek en vol met bijzondere, levendige maar ook aangrijpende verhalen over de oorlogstijd en de jaren daarna. Zij zullen zichzelf eerst kort voorstellen, waarna we uitgebreid stil zullen staan bij hun herinneringen.

cultuurbehoud milsbeek sport vizier 70 jaar bevrijding 2 Cor Gerrits 2
Cor Gerrits

Cor: in ben in '34 geboren in Milsbeek en heb ook altijd hier gewoond.

Jana: ik ben geboren in 1932, maar had toen al een oudere broer Antoon (1925) en zus Mia (1927). Vlak voor de oorlog kregen mijn ouders nog een tweeling, waarvan Annie ten Haaf er één is. Tijdens de oorlog woonden we op de hoek Heiveld/Teelebeek, en Nellie woonde ook op het Heiveld. Dat was precies tegenover elkaar, terwijl er in die straat toen maar een huis of vier stond.

Wim: ik ben in '33 in Milsbeek geboren en ben hier ook altijd gebleven ondanks korte uitstapjes naar Nijmegen en de periode tussen 1950 en 1953 toen ik in Zuid-Limburg in de mijn gewerkt heb. Net als Jan Rutten, Marinus Arts, Theo Wijnhoven en Wim Pik overigens. In het weekend kwam je af en toe terug naar Milsbeek, behalve als je ploegendienst had. Dat werken onder in die mijn maakte me trouwens niet veel uit, maar daar wonen vond ik maar niks. Na mijn school ben ik direct bij de Olde Kruik gaan werken, want verder leren was er in die tijd niet bij.

Nellie: Ik ben geboren in '27, maar was een echte nakomeling want mijn jongste broer was toen al 15. Ik heb zelfs een tijd gedacht dat ik het enige kind was, want mijn broers waren al aan het werk en later ook uit huis. Eén van de mijn broers is 78 geworden en stief in 1990, en mijn andere broer is 80 geworden. Ik ben geboren in het witte huis tegenover de Dörpel, maar in '30 hebben we een huis op het huidige Heiveld gekocht voor 3.000 gulden. Eén van de oud-inwoners van dat huis wilde vertrekken naar de USA, dus moest er direct 1.000 gulden betaald worden zodat hij zijn kindsdeel kon krijgen.

Dit was in de regio een jaar vol met herinneringen aan 70 jaar bevrijding. Voor jullie ook?

Nellie: Mijn kleinzoon in Gennep was erg druk bezig met de herdenkingen. Hij had contact met Engelse militairen en met Groesbeek. Zelf ben ik in Groesbeek nog naar de landing van enkele parachutisten geweest. De laatste vier, die niet bekend waren gemaakt. We zaten tussen de maisvelden en ik heb ze nog zien springen. Ze kwamen zo dichtbij dat een van onze kleinkinderen nog zei "Oma, ga maar aan de kant want anders valt hij op je!"

Jana: Ik ben op de Biesselt gaan kijken - daar zijn ze vroeger ook geland. Tijdens de oorlog zelf hebben Nellie en ik het ook samen van dichtbij meegemaakt. Onze families hebben nog vier weken in een schuurtje gezeten. Ik was 8 jaar toen in 1940 de oorlog uitbrak en op een

cultuurbehoud milsbeek sport vizier 70 jaar bevrijding 3 Heiveld vanuit de lucht tijdens de Oorlog
Heiveld vanuit de lucht tijdens de Oorlog

gegeven moment heeft mijn moeder toen kou gevat. Er was nog geen penicilline, want dat kwam pas na de oorlog. Op de 8e dag kwam Pastoor Hoefnagels toen bij ons thuis en werd haar temperatuur opgemeten, ik vergeet het nooit meer. "Jullie mogen je moeder houden," zei hij, "de koorts is omgeslagen". Maar de dag erna is ze gestorven...

Hoe hebben jullie als kinderen en tieners de oorlogsjaren beleefd?

Jana: In '42 kwamen er bommenwerpers overvliegen, en wij zaten in de schuilkelder bij Nellie omdat Duitse militairen ons huis hadden overgenomen. Ik werd als klein meisje naar binnen geduwd om even snel een spel - mens erger je niet - te pakken, waar de gespannen Duitsers erg van schrokken. Toen we iets later weer thuis waren vielen er granaten op ons huis, op een van de  slaapkamers terwijl daar toen niemand was. Mijn zus Mia zei nog, "onze lieve heer heeft het goed met ons voor," een dag later is Mia gestorven door de granaten.

Zij werkte namelijk bij meester Hendriks, het hoofd van de school, in het gezin. Ze ging die dag "de Milsbeek op", maar is op de hoek van de Zwarteweg en de Langstraat door een granaat getroffen en hoorde met vier anderen bij de eerste doden in Milsbeek tijdens de oorlog. "Mia is er nog niet", zei mijn vader nog - en vlak daarna kwam Pastoor Hoefnagels er aan fietsen met de rozenkrans.

Cor: Van de oorlog merkten we bij ons thuis niet zo veel. Je zag Duitsers, maar daar was je aan gewend. Op het einde kwam de frontlinie richting Middelaar en Mook en toen kwamen de granaten ook. Bij de evacuatie richting de provincie Utrecht had je pas door dat het echt oorlog was en bij terugkomst was er niks meer. Er was veel kapot, opgeslagen in schuilkelders of weggehaald. Iedereen had schade, van gaten in muren tot huizen die helemaal in puin lagen.

Nellie: We hadden in de oorlog genoeg te eten omdat we zelf aardappels en dergelijke konden verbouwen, maar er was geen luxe. Voor de oorlog was er al wel veel armoede, en losten we veel dingen op binnen de gemeenschap. Zo hadden we geen merkjes meer voor onze jonge varkens, en die varkens werden dan 'met de handen dicht' verkocht aan een van de buren die nog wel merkjes had - om ze vervolgens op latere leeftijd op diezelfde manier terug te kopen.

We hadden in die tijd ook Wim van Tinus van Wel bij ons ondergedoken zitten, want die werd gezocht door de Duitsers om te gaan werken in Duitsland. 's Avonds ging hij dan altijd weer weg, en moeder zei dan wel eens tegen hem "zeg toch 's waar je zit, want ik ben zo bezorgd".

cultuurbehoud milsbeek sport vizier 70 jaar bevrijding 4 Jana Meusen Derksen

Jana Meusen-Derksen

Jana: Ook wij hadden onderduikers, op zolder. De ladder was dan de hele dag weg, en 's avonds ineens weer terug zodat de onderduikers konden eten. We hadden 'Adriaan' uit Rotterdam op zolder, die bij de krant werkte. Ik herinner me ook nog een Joodse man met een echte knickerbocker broek zoals je die toen had. Die onderduikers zaten op de zolder bij het stro, en kregen 's morgens brood op een bord. En wat ik zo bijzonder vond... je hoorde ze niet! De hele dag lang niet, en je zei er ook niks over. Op het einde mocht ik ook geen vriendinnen meer meenemen naar huis omdat het anders misschien uit zou kunnen komen.

's Avonds laat kwamen Pastoor Hoefnagels en Pater Verheijen op het raam kloppen, en dan werden de onderduikers weer van de ene naar de andere locatie gebracht. Als kinderen hoorden we er niks van, want we moesten naar achter - maar je zei er natuurlijk ook niks over.

Nellie: Wij hadden twee onderduikers uit Nijmegen. Huug van Loosbroek, die eigenlijk 'de Groot' bleek te heten, zat bij ons ondergedoken tijdens de landing. Net als Nol Holleman, maar die ging snel weer naar Ottersum want Huug maakte hem - zoals hij dat zei - "knoatergek". Dat was vooral omdat Huug zo bang was, maar hij heeft desondanks nog wel een vlot gemaakt waarmee hij via de Waal naar Nijmegen is afgezakt om naar zijn meisje te gaan. De verkering was echter snel voorbij, want zijn meisje was er met een Canadees vandoor gegaan!

Cor: Net voordat het front in de oorlog hier kwam zaten we het met hele gezin in de silo bij Van Benthum. Naar school gingen we al niet meer, maar je moest toch af en toe naar huis of naar de bakker. Het was een beroerde tijd, zeker voor kinderen, want je zat de hele dag in die silo. Voor de Duitsers waren we niet bang - de angst kwam pas na de landing toen de Engelsen kwamen. In alle huizen zaten immers Duitsers, dus daar waren we aan gewend.

Wim: ik zat in de oven bij vd Hoogen, en ik weet nog dat het huis van Harry Theunissen toen het hospitaal was. Op een gegeven moment gingen de Engelsen terug schieten en dat was funest voor ons. Het front was in Middelaar, dus de meeste gewonden kwamen daar vandaan. In de stal lagen de Duitsers, en in het donker ben ik nog een keer over een dode Duitser heen gestruikeld.

Cor: Er kwamen niet veel Duitsers terug van het front. In Milsbeek zelf is toen niet veel gevochten, en pas na de bevrijding zagen we dat alles kapot was. Je zag ook tekenen van fanatieke Duitsers, die leuzen als "Kampf bis zum Zieg!" op het huis hadden geschreven, terwijl er bij Wim Thissen op het huis iets stond als "liever dood dan slaaf". Maar zo fanatiek waren ze echt niet allemaal, want die jongens van 17 en 18 waren zelf ook erg bang. Logisch.

Wim: De Hitlerjugend soldaten van 13 en 14 jaar lagen op het laatst in de basisschool. Die moesten komen vechten, terwijl wij vooral schik hadden omdat we niet naar school hoefden. Ik zou toen naar de 6e klas gaan maar hoefde ineens helemaal niet meer naar school. Daar heb ik eigenlijk nog steeds last van, want van de 5e klas ging ik meteen naar de 8e klas.

Cor: We hebben nooit Engels of Frans gehad, en dat was beter geweest dan de Catechismus uit je hoofd leren...

Jana: Milsbeek lag destijds inderdaad bij de linie. Overdag zagen we de Duitsers, 's avonds heel stiekem de Engelsen. Het was dus ook gespannen, wat ik merkte toen ik van de schuilkelder even naar huis ging. Het rog was nog niet gedorst, dus tegen een rokende militair zei ik dat hij op moest passen dat de rog niet in brand vloog. Maar die dreigde meteen met een geweer! Rond het Heiveld vielen ook regelmatig bommen, en die plekken werden op het land telkens snel afgezet. Soms vielen ze zo dichtbij dat we zelfs granaatscherven in huis hadden.

Nellie: Bij ons in de stal was de gaarkeuken van de

cultuurbehoud milsbeek sport vizier 70 jaar bevrijding 6 Nelly van Duin Wientjes 1
Nelly van Duin-Wientjes

Duitsers. Ze kookten daar, en gingen regelmatig koeien halen uit het "niemandsland" om ze te slachten. Dat niemandsland was het gebied tussen het Heiveld en het bos, waar dus ook koeien stonden. De meeste van die bezetters waren overigens niet te beroerd. We kregen veel vlees van ze, en ze stonden zelfs te huilen toen we moesten evacueren. Ze zorgden er voor dat ons vee ongemoeid bleef zo lang ze er waren, en we aten ook met ze mee. Riefkoek, erwtensoep, vlees, enzovoorts.

Hoeveel ruimte er is in zo'n tijd voor ontspanning, sport en spel?

Nellie: Sport en spel was er vooral op school. We speelden 'vangertje' en kaatsballen, liepen op stelten en sprongen met een springtouw.  De dagen kregen we wel om op die manier! In het laatste schooljaar zaten er militairen in het schoolgebouw en was er geen school meer.

Jana: Naast die spellen op school was er in de winter ook het schaatsen, met ijzers die je onder je klompen kon binden. Het lint ging wel vaak kapot, en je moest er ook zakdoeken tussen doen want anders deed het pijn aan de enkels. Ik ben trouwens in Werkhoven (waar veel Milsbeekse mensen geëvacueerd zaten) ook nog naar school geweest, maar de Milsbekers konden ze maar moeilijk verstaan omdat ze plat praatten! De onderwijzer noemde me "Milsbeek", omdat ze mijn naam niet kon onthouden. Doordat we een tijd niet naar school konden werd het voor mij wel steeds lastiger. Ik vond het op de speelplaats fijn, maar in de klas werd het moeilijk om mee te komen.

Cor: In de oorlog ging het voetbal gewoon door, net als de school. De voetbalclub was ook de enige vereniging, maar waar het veld nu ligt daar mocht je niet komen. Daar 'aan het Wald' was een verboden strook, terwijl er aan de Rijksweg gewoon gevoetbald werd. Tegen Brakkenstein, Groesbeekse Boys, DVSG, Achilles en Rood/Wit - en een wedstrijd in Nijmegen voetballen was altijd mooi.

Na school gingen we achter de school voetballen, net als vóór schooltijd en vaak ook halverwege de schooldag. Dat deden we op de plek waar nu de gymzaal staat, met een aantal tollen die we met een touwtje tot een bal bij elkaar hadden gebonden. We hadden niks anders, dus dan schopten we daar maar tegenaan. De meisjes bleven wel vaak op het schoolplein en speelden dan een soort trefbal.

Wim: Tussen de middag gingen we snel thuis eten en dan weer terug naar school om te voetballen vóór de les. Op de klompen natuurlijk, die vaak kapot gingen. "Hedde wer gevoetbald?" kreeg je dan te horen. Jan Rutten was een harde, als die zijn klompen kapot had ging hij gewoon op blote voeten verder spelen. Tijdens het voetballen bij de club droeg je schoenen met stalen neuzen en stalen noppen.

cultuurbehoud milsbeek sport vizier 70 jaar bevrijding 5 Milsbeek 1 van na de oorlog eind jaren 40

Milsbeek 1 van na de oorlog (eind jaren 40)

Staand vlnr: Wim Derks, Leo Noy, Lambert Franken, Cor Groenen, Piet Peters,
Cor Gerrits, Theo Derks
Zittend vlnr: Harry Janssen, Gerrit Wouters, Harry van Bergen, Jan Noy

Cor: Gym op school was vooral bokspringen. In een rij krom staan, over iedereen heen springen en dan weer krom staan. Voetballen deden we niet tijdens de gymles, ook niet als we buiten gym hadden. Dan was het weer bokspringen, of oefeningen. Het gymlokaal was het patronaat, waar nu de fanfare oefent en waar destijds wat toestellen stonden.

Hoe zag de voetbalclub er tijdens en na de oorlog uit?

Wim: Voor de oorlog was het Juliana Milsbeek, en er was zelfs een clublied. "Hup, hup, Juliana. 1, 2, 3, ga nooit verloren!", zoiets was het. Op last van de Duitsers moest de naam veranderd worden, en toen werd het RKSV Milsbeek. De pastoor was geestelijk adviseur, en ook aanwezig bij alle jaarvergaderingen.

De club zelf is in 1928 opgericht door Spikman in de Bloemenstraat, en het veld lag ergens tussen Bloemenstraat en Smelenhof, tegenover de vuilnisbelt.

Cor: Waar Emons nu ligt, achter Albo, daar was op een gegeven moment het voetbalveld. Vanaf het veld naar de kerk stond er destijds ook helemaal niks aan gebouwen. Er stond bij het veld wel een oude bus van de Maasbuurt dus je kon je wel omkleden, maar douchen was er niet bij. De dag vóór de opening van het veld zat er nog een flinke verhoging in het veld, die we 's avonds met de schop nog hebben weggehaald. Daarna deed de burgemeester de opening, en toen werd er voor het eerst tegen een bal aangetrapt. Maatje 7, met zo'n grote veter er in.

Ten tijde van de heropening in '60-'61 was Jan Franken van de Drie Kronenstraat de voorzitter. Thei van Schaijk was ook altijd de hele zondag met de voetballers op stap, nadat hij eerst om half 9 naar de kerk was geweest.

Wim: Ik weet niet precies wanneer ik lid ben geworden, maar ik heb veel gevoetbald bij De Pelikaan in de Aaldonk, een voetbalvereniging die later is opgegaan in het huidige Achates uit Ottersum. Als 11 jarige ging ik vaak bij onze Frans voor op de fiets over een weg vol kuilen die kant op. Ik kon bij aankomst niet meer staan van de pijn, en toen moest ik nog gaan voetballen!

Cor: Ik was 10 jaar, of eigenlijk pas 9, toen ik lid werd. Momenteel ben ik dan ook het enige lid dat al 70 jaar lid van de voetbalclub is. In die tijd had je geen jeugdafdeling en werd er weinig georganiseerd

cultuurbehoud milsbeek sport vizier 70 jaar bevrijding 7 Voetbal burgemeester 1
Cor Gerrits en burgemeester Janssen van Ottersum

voor de jeugd. Als je oud genoeg was deed je mee in het 3e elftal, vaak onder het motto "als we maar een elftal bij elkaar hebben". Het 1e en 2e team bestond uit oudere spelers, en met drie elftallen had je het wel zo'n beetje gehad in die tijd. Die drie teams speelden wel een echte competitie, terwijl de jeugd hun wedstrijden wat meer zelf moest organiseren zoals de veteranen dat nu ook doen. Het 1e elftal speelde in de afdeling Nijmegen, dus vooral tegen clubs uit Nijmegen en Groesbeek. In het seizoen '53-'54 werden we kampioen, en pas daarna gingen we over naar de KNVB - in de afdeling Maasbuurt.

Naar uitwedstrijden gingen we altijd op de fiets, met een biezenkoffertje als voetbaltas. Je kon ook niet via de Holleweg, want dat was een verboden strook waar je door de oorlog niet mocht komen. Dus we gingen via de Helweg en Plasmolen omhoog richting Groesbeek, over een weg die toen niet werd bijgehouden zoals nu. Had het geregend, dan was het één en al modder. Om je schoon te maken had je misschien bij het veld een pomp in de wei met een aluminium bakje om je te wassen. Een douche, geen denken aan.

In Middelaar moest je vanaf de stal van Hermsen aan de Heikant altijd een heel eind lopen naar het voetbalveld, wat lag op de plek van het huidige trapveldje naast de parkeerplaats voor de brug. Pater Verheijen organiseerde toen ook het 'missietoernooi aan de maas'. In het weiland bij Bus, waar de koeien net uit waren. Wat ik ook nooit meer zal vergeten is dat ze daar schrikdraad hadden. Niemand kende het nog, en Theo maakte daardoor de vergissing om er tegen aan te plassen.

Wat deed je als jongen wanneer er niet gevoetbald werd?

cultuurbehoud milsbeek sport vizier 70 jaar bevrijding 8 Wim Derks 2
Wim Derks

Cor: We hadden als de school uit was meer zelfgemaakte dingen. Pijl en boog, karbiet schieten, tollen, bandelen (met een wiel) of een katapult maken. En vliegeren, waarbij we zelf met latjes en krantenpapier een vlieger maakten. Knikkeren deden we ook, met zelf gemaakte knikkers van klei. Glazen knikkers had je ook wel, en die noemden we "ballies". Pothinkelen schiet me trouwens ook nog te binnen, waarbij je liep op bloempotten op hun kop met daaraan een touw - iets dat je ook met een blik kon doen.

Wim: Dammen deden we ook wel, en kaarten...

Maar uiteindelijk konden jullie niet in Milsbeek blijven, want de oorlog kwam dichtbij...

Jana: Toen zijn Nellie en ik geëvacueerd met beide gezinnen en kwamen we in Werkhoven bij Bunnik terecht. Een lange tocht, met een overnachting in Goch waar alle jongeren bij elkaar in de kelder sliepen. De reis ging verder via Kalkar en daarna de Rijn over. Er kwam ook nog een vliegtuig laag over vliegen, wat er voor zorgde dat de paarden overstuur raakten zodat we de hele weg zelf moesten lopen. Wat ik ook nog weet is dat we met de tram naar Doetinchem gingen. Huub Rutten is daar toen uit gevallen en is zo zijn been verloren.

Uiteindelijk kwamen we in Werkhoven en daar werkten we gewoon mee op de boerderij. Daarnaast hebben we ook schik gehad, bijvoorbeeld met een van de kleindochters daar. Zelfs vandaag de dag hebben we nog contact met de mensen daar, en elk jaar komen in februari de kinderen van destijds uit Werkhoven nog op bezoek. Met het bestuur van Cultuurbehoud Milsbeek hebben we ook nog een bezoek aan Werkhoven gebracht en daar met zijn allen gegeten.

Nellie: Veel tijd voor ontspanning was er niet in die tijd, er moest gewerkt worden. Piepers schillen, schoffelen, op het veld werken, met de paarden... het was na school even snel een boterham eten en dan aan het werk. Iedereen werkte mee met het wassen van de ramen en de koeienstal, of het plukken van groen. We hadden het niet slecht, en ik denk wel eens 'ik leefde liever toen dan nu'. Haat was er niet, niemand had luxe - en bonen, sla, appels peren en kersen waren er genoeg. De oorlog was akelig, maar we hebben het goed gehad.

Hoe was het om terug te keren in Milsbeek?

Cor: Zoals ik al aangaf was er veel kapot gegaan. Er was veel weg, en eigenlijk had iedereen schade. Het voetbal werd na de oorlog langzamerhand weer opgepakt, maar dat heeft wel een paar jaar geduurd. Je moest immers ook de spullen hebben om aan de gang te kunnen. Ze hadden al niet veel, maar toen hadden ze als voetbalclub helemaal niks meer.

Nellie: Na de oorlog was ons huis weg. Er is toen een hut in de tuin getimmerd tot de noodwoning klaar was. We hebben toen een tijd in het varkenshok gewoond... en dat is nu een bed & breakfast!

cultuurbehoud milsbeek sport vizier 70 jaar bevrijding 9 Voetbal burgemeester 2

Heropening veld aan de Rijksweg:

Staand vlnr: Jan Franken (destijds voorzitter), Antoon Dinnessen,
Herman (d’n tuinman) Janssen, Theo Derks, Cor Groenen,
Piet Peters, Jan Noy, Thei van Schaijk (destijds secretaris)

Zittend vlnr: Harry Voss, Gerrit Jacobs, Cor Gerrits,
Harry van Bergen, Willy Janssen, Willy Brouwers

Op de weg terug naar Milsbeek zijn we met ons gezin nog een nacht in Dodewaard gebleven. Ik ben op een gegeven moment vooruit gefietst vanaf de Waalbrug, maar zag dat ons huis helemaal in elkaar lag. Het huis van onze Herman tegenover de Dörpel stond er nog wel.

Jana: Ook ons huis lag plat. Ik begon te huilen, waarop mijn vader zei "ja kiend, da komt allemaal weer goed, maar da andere nie". Hij had het natuurlijk over mijn zus Mia...

We sluiten altijd af met een kerstwens. Wat is die van jullie?

Wim: Dat we gezond mogen blijven

Cor: Dat ten eerste! Ik hoop daarnaast op een sporthal. Dat is voor iedereen belangrijk. Voor de jeugd vooral, maar ook voor de ouderen. Het zou ook voor de veteranen veel makkelijker zijn.

Nellie: Ook ik hoop dat we gezond mogen blijven en vrede mogen houden

Jana: Gezamenlijk kerst vieren en veel aan elkaar kunnen hebben binnen de gemeenschap. Ik wens alle mensen een goed kerstfeest en een goed nieuwjaar. En sport brengt ook vaak vrede...

Door: Wim Bindels

cultuurbehoud milsbeek - boerderij de kroon 00Op een van de oudste en fraaiste woningen in de Bloemenstraat en Milsbeek is het jaartal 1739 op de voorgevel te lezen. Het gebied maakte in die tijd nog deel uit van het Hertogdom Kleef en viel onder de soevereiniteit van de Koning van Pruisen. Het Kleefse kadaster (1731/1832) leert ons dat op deze plaats al eerder sprake was van een boerderij. De boerderij was in die tijd eigendom van de Erben Peter Krohn en was 11 morgen 111 roeden groot. Een morgen was 8.867,2 m2 en een roede 14,78 m2. Het grootste deel van dit eigendom was in de directe omgeving van de boerderij gelegen. Naast de boerderij lag het “ackerland” en aan de overzijde van de Bloemenstraat langs de Niers de weilanden. Enkele kleinere percelen “ackerland” lagen zuidelijker langs de Bloemenstraat (de zaale) en in het Kampveld. Uit de Kleefse Kadasterkaart blijkt dat van de toenmalige wegenstructuur anno 2014 niet zo veel meer te herkennen valt. Wat de bebouwing in de directe omgeving van de boerderij “De Kroon” (1) betreft was er alleen bewoning op de plaatsen waar in de vorige eeuw de boerderijtjes van v. Dijck (2), Verhasselt (3), Thissen (4) en v. Benthum (5) gevestigd waren. Alhoewel er ook andere theorieën zijn ( De naam zou zijn afgeleid van het kroonvormige verdedigingswerk van het Genneperhuis) is het m.i. waarschijnlijker dat de naam “De Kroon” van de toenmalige eigenaar Peter Krohn zal zijn afgeleid. Ten tijde van de Kleefse kadasterkaart was de boerderij “De Drie Kronen” nog niet aanwezig. Deze naam is mogelijk vervolgens gekozen ter onderscheiding van de oudere boerderij “De Kroon”.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl