Fanfare Crescendo

Geschiedenis in een notedop
Fototentoonstelling op 21 en 22 november 2009
in de R.K.kerk ter gelegenheid van het 85 jarig jubileum

cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 00

Zaterdag 6 juni 2009 om 11:00 uur is met een sobere plechtigheid op symbolische wijze de laatste hand gelegd aan de restauratie van een klein monumentje dat aan de Koningsvenweg staat.

Het betreft een gedenksteen die in de dertiger jaren van de vorige eeuw werd geplaatst na de voltooiing van de ontginning van het veengebied langs het Reichswald.

Uit een oogpunt van werkgelegenheid was dit indertijd een belangrijk project, niet alleen voor de werklozen in de regio die tijdelijk aan werk werden geholpen, maar ook voor de vele boeren in de gemeente Ottersum die in staat werden gesteld hun bedrijf uit te breiden.

De raad van de toenmalige gemeente Ottersum die het besluit nam, werd bij de het gereedkomen van dit werk geëerd met een gedenksteen in het talud van de Kroonbeek op de grens van de dorpen Ottersum en Milsbeek. Later werd die gedenksteen op een sokkel geplaatst. De Stichting Cultuurbehoud Milsbeek heeft het initiatief genomen om de gedenksteen te restaureren en het Waterschap Peel en Maasvallei is bereid gevonden de kosten hiervan voor haar rekening te nemen.

De door verwering onleesbaar geworden tekst op de in natuursteen uit gevoerde gedenksteen is door de Milsbeekse beeldhouwer weer leesbaar gemaakt en vervolgens gereinigd en geïmpregneerd. Als sluitstuk is er nu een plaquette op de sokkel bevestigd. Op deze plaquette wordt het doel en het belang dat hier indertijd mee was gediend toegelicht.

De gedenksteen bevindt zich op het punt waar de Koningsvenweg de Kroonbeek kruist. Komende vanaf de Rijksweg rijdt u de Zwarteweg op en draait u de laatste weg voor het restaurant De Diepen rechts af. U rijdt vervolgens rechtdoor totdat u bij de kruising met de Kroonbeek het monumentje aan de rechterzijde van de weg ziet.

 

cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 01   cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 02 cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 03

Genodigden en schrijvende pers

Voorzitter Holthuysen met dhr. Stoffelen
van het Waterschap

Voorzitter Holthuysen met dhr. Stoffelen
van het Waterschap

cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 04   cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 05   cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 06

Interview voor de lokale televisie

Toespraak van de voorzitter dhr. M.Holthuysen

Televisieopname

cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 07   cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 08 cultuurbehoud milsbeek monument koningsven 09

Een belangstellende burger uit de buurt

De laatste bevestigingsschroef

Een toepasselijk drankje tot besluit

Fotoreportage restauratie pottenbakkerij 'Jakobsladder'

Fotoreportage startsein
restauratie pottenbakkerij 'Jakobsladder' door wethouder Voncken
en napraten onder het genot van een kop koffie met gebak

oude pottenbakkerijrestauratie jakobsladder 01restauratie jakobsladder 02restauratie jakobsladder 03restauratie jakobsladder 04restauratie jakobsladder 05restauratie jakobsladder 06restauratie jakobsladder 07restauratie jakobsladder 08restauratie jakobsladder 09restauratie jakobsladder 10restauratie jakobsladder 11restauratie jakobsladder 12restauratie jakobsladder 13restauratie jakobsladder 14restauratie jakobsladder 15restauratie jakobsladder 16restauratie jakobsladder 17restauratie jakobsladder 18restauratie jakobsladder 19restauratie jakobsladder 20restauratie jakobsladder 21

 

 

filmavond 2009

De op 26 maart 2009 door onze stichting georganiseerde avond met historische filmbeelden uit ons dorp was wederom een enorm succes. Dat gold allereerst voor de opkomst. Waren er vorig jaar naar schatting 230 geïnteresseerden die belangstelling toonden, door de goede mond op mond reclame van vorig jaar liep het aantal bezoekers dit jaar op naar ongeveer 280. De beide zijzaaltjes werden open gegooid en alle stoelen en krukken van ’t Trefpunt moesten bij elkaar worden gezocht om alle geïnteresseerden een plaatsje te gunnen. Al vroeg meldden de eerste bezoekers zich en het misverstand over het aanvangstijdstip werd voorzover ons ter ore is gekomen gelukkig zonder morren geaccepteerd.

De volgende films zijn vertoond:

 • De film van de 85-jarige Fanfare
 • De productie van de laatste steen van de steenfabriek
 • De opnamen van de oude Peter Linders (Kerste Peter) uit het programma "De Stoel"
 • De film van Bruno Kuhn uit 1946


Wilt u nog iets weten over de getoonde films, neem dan gerust contact op met de stichting
.

Op 1 april 2010 hebben vrienden en vrijwilligers van onze stichting genoten van de filmavond,die de werkgroep tentoon stelde.
Voor de pauze gaf de voorzitter Martien Holthuysen een overzicht van de eerste vijf jaren van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, de projecten en de toekomstplannen.
Hierna volgde een film met enkele beelden van deze projecten en een overzicht van het pas geopende wandelpad. Het gedeelte voor de pauze werd verder gevuld met beelden van de gebroeders van den Hoogen, Jansen en Coenen, de bloempottenfabriek Arts en Jan Hoenselaar toonde met vaardige hand, hoe men vroeger maaide.

Na de pauze werd een groot deel ingevuld met filmmateriaal over de Tweede Wereldoorlog, dat betrekking had over Milsbeek en omgeving: Operatie Veritable.

De laatste film toonde fotomateriaal over de Milsbeekse oorlogsjaren en de wederopbouw. Met deze film werd er aandacht gevraagd voor foto's, geschriften en verhalen.

Dit alles om verder te kunnen werken aan een boek over het oorlogsverleden van Milsbeek.

Na de grote opkomst op 1 april viel de belangstelling op vrijdag 2 april nogal tegen. Een reden om goed na te denken hoe het vervolg komend jaar uit te voeren.

Iedereen, die aan deze filmavond heeft meegewerkt ,in welke vorm dan ook, hartelijk dank.

Natuurlijk ook een woord van dank voor alle aanwezigen.

Een grote stimulans om verder te werken aan verzamelen van de historie van Milsbeek.

filmavond-1 2010 filmavond-2 2010 filmavond-3 2010
filmavond-4 2010 filmavond-5 2010 filmavond-6 2010
filmavond-7 2010 filmavond-8 2010 filmavond-9 2010
filmavond-10 2010 filmavond-11 2010 filmavond-12 2010

Religieus erfgoed van de R.K. Kerk te Milsbeek

Franse Kerstgroep
Gemodelleerd door de Gebroeders Delin, die in Parijs een gipsenbeelden-atelier hadden. Ze komen uit de bloeitijd van de “Saint-Sulpice stijl” (1860-1920), het was Katholieke Volkskunst. Deze kerstgroep is geschonken door de naaste medewerkers van Bouwpastoor Ludovicus Hoefnagels, voor de éérste kerstviering in de R.K. Parochiekerk van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand in Milsbeek op 25 december (1ste Kerstdag) 1932.

De stal
De stal naar Nederlands model van wit-berkenhout met rieten dak, is ontworpen en gebouwd door de Milsbekenaren Harrie Noy en Leo Derks.

kerststal1G   kerststal2G kerststal3G 
 De Driekoningen
en de kameel bij de kribbe
 De Engel  De Driekoningen
en de kameel bij de kribbe
 kerststal4G  kerststal5G  kerststal6G
 Het kindje, de schapen
en de herder
 De Kribbe, Maria, Josef
en het kindje
 De Kerstgroep

 

Religieus erfgoed van de R.K. Kerk te Milsbeek

In 1936 werd de Calvarieberg op de R.K. Begraafplaats, achter de R.K. Parochiekerk van O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand in Milsbeek, opgericht, een religieus kunstwerk voorstellend een eikenhouten kruis met daarop een corpus van de Gekruisigde Christus.

Onder het kruis, Maria de Moeder van Christus en Johannes de Evangelist.
Het hiervoor gebruikte materiaal is beton. In de archieven is niets bekend wie de maker/ontwerper van deze Calvarieberg is.
Onderzoek is gaande om dit nog te achterhalen.

 

kalvarieberg1Gkalvarieberg2Gkalvarieberg3Gkalvarieberg4G
 

Religieus erfgoed van de R.K. Kerk te Milsbeek
De Kruisweg

De traditie van de kruisweg gaat terug naar het lijdensverhaal en de kruisdood van Jezus.Vanouds trokken pelgrims naar Jeruzalem om de gang van Jezus naar Golgotha na te lopen. Toen dit later in de Middeleeuwen lastiger werd, bouwde men de Via Dolorosa op meerdere plaatsen in Europa na. Markante scènes werden verbeeld door staties, een plek waar men stilstaat om het lijden van Jezus te overdenken.

In de R.K. Parochiekerk O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand in Milsbeek, bevindt zich een 14-delige terracotta Kruisweg, ontworpen en gemaakt door de Maastrichtse kunstenaar Frans Tuinstra (1923-2006). Hij was werkzaam bij de N.V.Russel-Tiglia, de Eerste Tegelse keramiekfabriek in Tegelen. Deze Kruisweg is in 1953 geplaatst in de Parochiekerk. Het was een geschenk van de parochianen ter gelegenheid van het zilveren Priesterfeest van de toenmalige Pastoor Lambert Versterren in 1953.

 thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6thumb kruiswegstatie 6

Het bewaren van historisch waardevolle grafmonumenten

De Stichting is de mening toegedaan dat sommige van de op het kerkhof in Milsbeek aanwezige grafmonumenten zich lenen om ook na beëindiging van het grafrecht en het ruimen van het graf behouden te blijven. Zulke gedenktekens dreigen immers verloren te gaan wanneer graven worden geruimd en grafstenen worden verwijderd. Voor de concrete uitwerking heeft het bestuur van de stichting het onderstaande overzicht van uitgangspunten vastgesteld.

grafmonumenten1

Om voor plaatsing in de tuin langs de zijgevel van de kerk in aanmerking te komen moet het monument in het verleden door de nabestaanden van de overledenen zijn opgericht en ten aanzien daarvan aan het RK kerkbestuur kenbaar hebben gemaakt dat zij het grafrecht willen beëindigen en dat men geen bezwaar heeft tegen plaatsing van het grafmonument.

Een grafmonument moet, historisch gezien, waarde hebben voor de inwoners van Milsbeek. Het kan die waarde ontlenen aan zowel de architectonische geaardheid van het monument als aan de persoon waarvoor het werd opgericht.

Voorbeelden van grafmonumenten die hun historische waarde ontlenen aan hun architectonische geaardheid zijn bijvoorbeeld anno 2008 niet meer in gebruik zijnde grafelementen, zoals een eenvoudig houten bordje, een houten kruis, een gietijzeren kruis en eenvoudige monumentale stenen. Grafmonumenten die een herinnering zijn aan bekende Milsbekers zoal bijvoorbeeld kerkmeesters met een lange staat van dienst, en oud-wethouders, of waarvan de vorm wat vertelt over hun leven of van Milsbekers, wier wijze van overlijden indertijd een schok teweeg bracht in de Milsbeekse gemeenschap, kunnen worden beschouwd als grafmonumenten die hun historische waarde ontlenen aan de persoon

Plaatsing van eerste grafmonumenten gerealiseerd

Na een grondige voorbereiding en discussie met verschillende deskundigen heeft de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek in de zomer van 2009 de eerste grafstenen een plaats gegeven bij de kerkmuur.

De bedoeling is dat deze stenen daar “eeuwig“ blijven staan. Het zijn zorgvuldig gekozen stenen die een bepaald tijdperk uit onze kerkhofgeschiedenis omschrijven. Onze stichting zal door het kerkbestuur op de hoogte worden gehouden van de in de toekomst te ruimen graven. Per individueel graf zal in overleg met belanghebbenden worden bepaald of een steen bewaard wordt.

Op deze manier wordt een stukje geschiedenis van het Milsbeek kerkhof voor belangstellenden zichtbaar

grafmonumenten2 grafmonumenten3 grafmonumenten4

Oude grafsteen met icoon Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand gerestaureerd

Toen we bezig waren met plannen tot het behoud van oude grafstenen van het RK kerkhof, kwam Chris Janssen in gesprek met Jan en Marietje Grutters-Koster. Zij vertelden hem dat indertijd op het graf van de moeder van Marietje een grafsteen had gestaan met daarin gegraveerd de beeltenis van de patroonheilige van de parochie en dat deze grafsteen er nog altijd was. Nadat het graf 25 a 30 jaar geleden werd geruimd, heeft men die steen mee naar huis genomen en als stoeptegel voor de staldeur van de boerderij aan de Driekronenstraat gelegd. De moeder van Marietje Koster was Lies van Koster-van Duren, geboren op 12 augustus 1911 in Till (D). Toen Gert Koster uit Milsbeek haar leerde kennen woonde de familie in Malden. Nadat ze getrouwd waren gingen ze wonen in het ouderlijke boerderijtje aan de Driekronenstraat dat indertijd voor de uitbreiding van de CNC moest wijken. Op 23 november 1957 overleed zij op 46-jarige leeftijd. Nadat de boerderij aan het Waterschap Peel en Maasvallei was verkocht, werd de hardstenen grafsteen weggehaald en bewaard. De marmeren plaat met de tekst was niet meer te achterhalen. Door Leo Wijnhoven is de grafsteen inmiddels gerestaureerd. Hij staat nu - in afwachting van zijn definitieve plaatsing tegen de zijgevel van de RK kerk - tussen de andere oude reeds geplaatste oude grafmonumenten.

1-12-2009, Wim Bindels

grafmonumenten5 grafmonumenten6

het origineel de

de gerestaureerde steen

wandelroute rondje Milsbeek, dik de moeite waard

Rond drie uur 's middags opent de heer Martien Holthuysen, voorzitter van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek, de officiële plechtigheid met een korte toespraak.

wandelroute01
Hierin geeft hij kort aan, hoe het een en ander betreffende deze wandelroute tot stand is gekomen. Tevens geeft hij de plaatsen aan, waar informatieborden en banken geplaatst zijn. Ook bedankt hij iedereen, die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt om het "RONDJE MILSBEEK" realiseren, van sponsors tot vrijwilligers, van geld tot spade in de grond, van vergaderingen tot schitterende folder. Deze folder is ook opgenomen in de wandelbox Maasduinen.

Na het voordragen van het gedicht "Waar eens de plaggenhutten stonden...." door de heer Adriaan de Winter, vindt de officiële opening plaats. Wethouder mevr. Voncken en de heer Dinghs van Gebiedscommissie Platteland in Uitvoering van de provincie onthullen het grote bord bij de kerk. Aan de linkerzijde de geschiedenis van de parochie O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, aan de rechterkant de wandelroute Rondje Milsbeek, dik de moeite waard.
Na het aanschouwen van het grote bord door de vele aanwezigen wordt iedereen uitgenodigd voor een kopje koffie in restaurant De Diepen.

wandelroute04

Onder het genot van dit zeer gewaardeerde drankje kan men nog kijken naar een korte film met een impressie van de projecten van de stichting en wat beelden van de "nieuwe" wandelroute. Een RONDJE MILSBEEK.... DIK DE MOEITE WAARD.

Folder verkrijgbaar bij de VVV's, van de Loo en restaurant De Diepen.

 

wandelroute01 wandelroute02 wandelroute03 wandelroute04 wandelroute05 wandelroute06 wandelroute07 wandelroute08 wandelroute09 wandelroute10 wandelroute11 wandelroute12 wandelroute13

 

Nu ook een kunstwerk van Wim Klabbers op de Milsbeek

Wim Klabbers is inmiddels 82 jaar oud en daarvan heeft hij meer dan 50 jaar samen met zijn vrouw Betty aan het Sprokkelveld in Milsbeek gewoond en gewerkt. Wim is als boerenzoon geboren in Overasselt. De bedoeling was, dat Wim een echt vak ging leren om de kost te verdienen. Maar Wim zijn passie lag bij de kunst. In 1946 ging hij naar de Koninklijke School voor Kunst en Kunstnijverheid in Den Bosch. Daar volgde Wim zeer succesvol de opleiding.

klabbers01

klabbers02

 

Met groot genoegen hebben we op 27 mei 2011 getuige mogen zijn van de oplevering van de gerestaureerde ‘Pottery De jacobsladder. We wensen de stichting ‘De Oude pottenbakkerij’ veel succes toe bij de verdere ontwikkeling en de exploitatie van het gerestaureerde gebouw. 
De tentoonstelling ‘Oude beroepen Milsbeek’ heeft aan getoond dat het Milsbeekse verenigingsleven met een  mooie accommodatie is verrijkt.

Als stichting Cultuurbehoud Milsbeek kunnen we n.l. terug zien op een zeer geslaagde openings-tentoonstelling ‘Oude beroepen in Milsbeek’. In totaliteit mochten wij, de genodigden tijdens de oplevering en de deelnemers van schoolexcursies niet mee gerekend,  ongeveer 650 bezoekers noteren. Unaniem werd het gebodene hoog gewaardeerd. Meer informatie is,alsmede een deel van te getoonde foto’s, te bezichtigen op :wwwCultuurbehoudMilsbeek.nl

Wij bedanken degenen, die via een vrijwillige bijdrage in de bus ons en de stichting ‘De Oude
Pottenbakkerij’ ook financieel waardeerden. Nadat de opbrengst door de twee stichtingen was gedeeld, kunnen we constateren dat wij de tentoonstelling na aftrek van de kosten nog met een klein positief saldo hebben kunnen afsluiten.

Op  6 t/m 8 juni mochten wij groepsgewijze de leerlingen van  de niveau’s 3  t/m8  van de Milsbeekse basisschool ontvangen. Ook een groep  bewoners van Nobertushof heeft de tentoonstelling met een bezoek vereerd.

Verder mochten wij tijdens de tentoonstelling Ineke Eltink-Kerkhoff als 100ste  vriendin van onze stichting noteren, Hierdoor is het totale aantal vriend(innen) nu op 104 gekomen.

Op zaterdag 10 september a.s. zal de jaarlijkse excursie voor vriend(innen) en vrijwilligers plaats vinden. Die zal bestaan uit de bezichtiging van de gerestaureerde oude kerktoren van Gennep, alsmede  een rondwandeling door het oude deel van het stadje . De betrokkenen krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Voor het boek Oorlogsherinneringen hebben wij inmiddels ruim 250 voorinschrijvingen mogen noteren. Voorinschrijvingen tegen de gereduceerde prijs van € 19,-- zal nog tot september mogelijk  zijn. Dit kan gebeuren door het invullen van de indertijd in het dorp gedistribueerde inschrijvingsformulieren (liggen achter in de kerk)of digitaal via het bestelformulier op de website www.Cultuurbehoudmilsbeek.nl.

 In juni zal opnieuw een gedeelte van het indertijd uitgegeven boekje ‘De alde Milsbèk’ op de website worden opgenomen. Het betreft de woningen van het gebied Kerkstraat/Oudebaan.

Sedert de start van de voorverkoop in maart zijn er 200 inschrijvingen ontvangen voor het eind dit jaar uit te geven boek ‘Oorlogsherinneringen Milsbeek’ Door het invullen van het intekenformuliertje van de in maart rond gezonden huis-aan-folder en het deponeren daarvan in de brievenbus van de pastorie is het tot nader bericht nog mogelijk voor  de speciale prijs van € 19,-- in te schrijven. Ook via internet kan het op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl opgenomen bestelformulier digitaal worden ingeschreven.

Op  Zaterdag 23 april is langs de wandelroute ‘ Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’ tegenover het installatie bedrijf Megens BV het kunstwerk ‘Gebogen vorm’ van Wim Klabbers geplaatst. De laatste handeling werd middels het bevestigen van de herinneringsplaquette door de kunstenaar Wim Klabbers zelf verricht. Een verslag van deze gebeurtenis en een fotorapportage is te lezen op onze webstite www.CultuurbehoudMilsbeek.nl

Bij gelegenheid van de opening van de het gerestaureerde pottenbakkersfabriekje van de Gebroeders van den Hoogen,  zal door de werkgroep ‘Oude beroepen’ van onze stichting een tentoonstelling worden georganiseerd van oude beroepen in Milsbeek. De tentoonstelling zal na de officiële opening op vrijdag 27 mei worden gehouden in het weekend voor ( zaterdag en zondag 28 en 29 mei), Hemelvaartsdag 2 juni en het weekend  er na ( 4 en 5 mei) worden gehouden. De tentoonstelling zal op die dagen geopend zijn van 13.00 – 17.00 uur.

Na afloop van het laatste weekend  zal de tentoonstelling op 6, 7 en 8 juli in georganiseerd verband door de diverse klassen van de basisschool in Milsbeek worden bezocht.

Ten behoeve van deelname van de basisschool aan  het schoolproject ‘Jet en Jan’ zal onze stichting in samenwerking  met de stichting Erfgoed  Brabant, de geschiedenis van ons dorp hierin hier in verwerken(Jet en Jan zijn kinderen zijn kinderen die rond 1919 opgroeien).

Het aantal vriend(dinn)en van de stichting is inmiddels gestegen tot 93. Meer vriend(inn)en zijn uiteraard nog steeds welkom en we hopen op het einde van het jaar het aantal van 100 te bereiken. Aanmelding is mogelijk via het aanmeldingsformulier dat op onze website is opgenomen. Aanmelding kan ook via een mededeling aan een van onze bestuursleden.

Op 18 april heeft het jaarlijkse overleg met het College van burgemeester en wethouders  van de gemeente Gennep plaats gevonden. Onderwerp van gesprek zijn geweest het Jaarverslag 2010, het beleidsplan 2011, het behoud via een realistische nieuwe bestemming van een aantal op dit moment onbewoonde oude boerderijtjes, de oude molen van Jacobs  en enkele onderdelen van de voormalige steenfabriek, de plaatsing van een kunstwerk op de nieuw te realiseren rotonde op de kruising Rijksweg-Zwarteweg die herinnert aan het pottenbakkersverleden van ons dorp, de uitgifte van het boek Oorlogsherinneringen Milsbeek, het onderhoud van het gedenkteken bij de voormalige boerderij van Kühn aan de Zwarteweg en het monumentenbeleid in zijn algemeenheid.

In mei zal opnieuw een gedeelte van het boekje ‘De alde Milsbèk’op de website worden op genomen. Het betreft de woningen Het betreft het gedeelte van de St. Jansberg, het Rozenbroek en de Langstraat.

In maart is  gestart met de voorverkoop van het dit jaar uit te geven boek
Oorlogsherinneringen Milsbeek. Het boek  zal op A-formaat worden uit gegeven, ongeveer 200 bladzijden gaan omvatten en ruim 200 foto’s. Via een  voorinschrijving kan er op ingetekend worden voor een bedrag van € 19,--. Na de presentatie in november zal het in de winkel verkrijgbaar zijn voor een prijs van € 22,50.

Er is inmiddels, in combinatie met het programma  met de op 24 maart a.s. gehouden
historische avond, via een in Milsbeek verspreidde  huis-aan-huis folder de mogelijkheid  geboden tegen de voorintekenprijs van € 19,--  in te schrijven.  Ook via onze website wordt de mogelijkheid aan de voorinschrijving deel te nemen.

Op die website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl is  inmiddels weer een nieuwe aflevering van de oorlogsherinneringen op genomen.  Dit keer zijn dat de (oorlogs)herinneringen van Martin Celissen, die in de oorlogsjaren midden op het terrein van de steenfabriek woonde.

Voor het boek zouden wij graag ook nog wat fotomateriaal ontvangen, in het bijzonder van de situatie zoals die na thuiskomst werd aan getroffen, de noodbehuizing die er is gecreëerd en foto’s van de bevrijdingingsoptocht en de bevrijdingsspelen die er daarna  zijn  gehouden. Mensen die foto’s hebben worden verzocht telefonisch contact op te nemen met :
Wim Bindels, Voordijk 2, Middelaar tel. 024-6962984.

In april zal het kunstwerk ‘Gebogen vorm’ van Wim Klabbers worden geplaatst langs de wandelroute

‘Rondje Milsbeek, dik de moeite waard’. Het kunstwerk zal een plek krijgen op de ontmoetingsplaats ‘van de buurtvereniging ‘De Sprokkelaars’ tegenover het  installatiebedrijf Megens BV.
Zaterdag 23 april a.s. om 10.00 zal  door Wim Klabbers met een ‘laatste handeling’ de plaatsing worden af gerond.

Bij gelegenheid van de oplevering van de door de stichting ‘De Oude Pottenbakkerij’ gerestaureerde pottenbakkerij met oven en schoorsteen,  zal door de stichting Cultuurbehoud Milsbeek in het gerestaureerde gebouw een tentoonstelling worden  georganiseerd. Op de tentoonstelling zullen foto’s en ander materiaal die de werkgroep ‘Oude beroepen’ de  afgelopen tijd heeft ingezameld, worden getoond. De tentoonstelling zal worden gehouden op Hemelvaartsdag  en in het weekend er voor en er na .

De werkgroep ‘Oude beroepen’ heeft haar werkzaamheden inmiddels uitgebreid. Niet alleen van oude beroepen worden foto’s ingezameld maar ook van oudere Milsbekers die geen beroep hebben uitgeoefend. De werkgroep is inmiddels uitgebreid met Teun Theunissen.

Met de hulp van Teun is ook de weergave van de eerste 18 bladzijden van boek ‘De Alde Milsbèk’ op de website verbeterd.  Belangstellenden kunnen deze nu ook per bladzijde printen. In april zal een volgend deel van het boek op de website worden opgenomen. Dat zullen de bladzijden 19 t/m 30 zijn met de woningen die indertijd aan de Zwarteweg stonden.

Vooruitlopende op de voorgenomen uitgifte einde van dit jaar van het  boek Oorlogsherinneringen Milsbeek zijn op de website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl de oorlogsherinneringen van Wim  (van Grad) Derks  van de Oudebaan opgenomen.

Verder is er begonnen met het op de website zetten van het eerste deel van de artikelen van het eind jaren tachtig uit gegeven boek “De Alde Milsbèk.
Gestart is met de eerste 18 bladzijden van het boek, waarin een deel van de Rijksweg (vanaf de CNC tot aan waar nu het bedrijf ALBO is gevestigd) en de Onderkant zijn op genomen.

De filmavond zal dit jaar worden gehouden op donderdag  24 maart 2011 en beperkt blijven tot een avond.
Dit jaar ook voor het eerst een lezing in het programma opgenomen en de avond is in verband hiermee omgedoopt tot “historische avond”.
De lezing zal worden gehouden door Adriaan de Winter over de strijd van de bevrijding van Milsbeek in februari 1945.
Verder zullen er beelden vertoond worden de geschiedenis  van de schutterij De Milsbeek, de voettocht  van Chris Janssen naar Santiago de Compostela, het leven van de Milsbeekse kunstenaar Wim Klabbers en de oude beroepen  in Milsbeek.

Op  12 december j.l.  is het eerste exemplaar van de gedichtenbundel  “Door” aan haar kinderen overhandigd.
Ook aan  onze vrijwilligers en vriend(inn)en is de bundel die dag als geschenk bij gelegenheid van het  eerste lustrum van de Stichting Cultuurbehoud Milsbeek verstrekt.
De parochie Milsbeek heeft het boek ook aan haar vrijwilligers cadeau gedaan.
De gedichtenbundel  is vervolgens in de winkel van Attent  in de Kerkstraat in de verkoop gegaan.
De bundel is daar nog steeds te koop voor een prijs van € 3,50 per stuk.

In het kader van het jaar van het Religieus Erfgoed is door Chris Janssen een handleiding gemaakt van de het Religieus Erfgoed dat in en buiten de R.K. kerk in Milsbeek te zien is.
De handleiding  ligt voor eenieder, die een “Rondje kerk” wil doen, voor gebruik achteraan in de kerk.

De gemeente Gennep heeft een subsidie aan onze stichting verleend voor de plaatsing van het kunstwerk  ‘Gebogen vorm’ van de in het Sprokkelveld woonachtige kunstenaar Wim Klabbers.
Het kunstwerk zal  worden geplaatst in de bocht van de Achterbroekweg  bij de picknickplaats van de wandelroute “Rondje Milsbeek, dik de moeite waard”.

Cor Derks heeft zich inmiddels bereid verklaard te starten  met een inventarisatie van gegevens over  de 10 jongens uit Milsbeek  die in de jaren 1945-1950 uitgezonden zijn geweest naar het toenmalige Nederlands-Indiё.
Personen die hier bijzonderheden over te melden hebben kunnen zich ook op eigen initiatief contact met hem opnemen (Kamilleweg 24, tel.516903)

Leny Franken-Wijnhoven, Heiveld 53 , neemt per 1 januari a.s. het secretariaat van onze stichting over van Wim Bindels die voor het overige lid van het bestuur blijft. De gewijzigde taakverdeling is te lezen op de website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl
Het bestuur heeft het Beleidsprogramma voor het jaar 2011 vast gesteld. De belangrijkste activiteiten in het programma zijn:

 • Uitgifte van een boek met de oorlogsherinneringen uit de Tweede Wereldoorlog van (oud)Milsbekers.
 • Bescherming en restauratie van een aantal oude gebouwen en bouwwerken in ons dorp, in het bijzonder de restanten van de voormalige graanmolen van Jacobs, enkele elementen van de voormalige steenfabriek en een aantal voormalige niet meer als zodanig in gebruik zijnde oude boerderijtjes.
 • Wederom in het voorjaar organiseren van een jaarlijkse filmavond, e.e.a. eventueel in combinatie een lezing over een stukje Milsbeekse geschiedenis.
 • Houden van een fototentoonstelling over de geïnventariseerde gegevens van de oude beroepen en bedrijven in Milsbeek. Inventarisatie gegevens van de Milsbeekse jongens die in de periode 1946-1950 naar Oost-Indiё (het huidige indonesiё) zijn uitgezonden. Stimuleren van kunstuitingen in de vorm van b.v. olieverfschilderijen, pentekeningen en aquarellen van vooral oude personen en gebouwen uit Milsbeek.
 • Wederom in het najaar organiseren van een excursie voor de vrienden en vrijwilligers.
 • Het gefaseerd op de website publiceren van het in 1988 uit gegeven boekje “De Alde Milsbèk”.
  Verder zullen op de website in december oorlogsherinneringen van Henk Peters worden opgenomen. Henk is een zoon van Tien Peters en Marie Peters-Kortenhof van de Oude dijk 2. 

Voor de excursie aan het klooster in ‘St Aegte’ hadden zich 46 deelnemers voor 1 september aan gemeld.
Helaas hebben we, vanwege het maximum deelnemers dat voor de excursieleiding acceptabel was, de 11 personen die zich vanaf 1 september nog aan hebben gegeven moeten meedelen dat zij niet mee konden.

Vanwege de ongunstige weersvoorspelling werd de tocht uiteindelijk slechts door een enkeling per fiets gemaakt en toog de rest, al dan niet via carpooling, per auto richting St. Agatha.
Na een uitgebreide inleiding, werd verdeeld in 3 groepen, een gedeelte van de gebouwen van het klooster en de tentoonstelling bezocht.
De excursie werd besloten met een wandeling door de kloostertuin.
Een uitgebreider verslag met een fotorapportage treft u aan op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl

Op de website zullen, ten vervolge op de al eerder opgenomen herinneringen van Piet Lamers en Doorke Linders-Derksen in oktober de ‘herinneringen’ van Theo Holthuijsen over de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog van zijn vader worden geplaatst.
Hens was een van de Milsbekers die ook daadwerkelijk strijd hebben moeten leveren, in dit geval in de slag op de Grebbeline.
Hij werd hij krijgsgevangen gemaakt en kwam terecht in het kamp Sachsenhausen.

Leo Wijnhoven heeft inmiddels de restauratie van de overige 5 oude grafstenen die tegen de zijgevel van de RK kerk zijn herplaatst, voltooid.
De marmeren platen zijn geschuurd, de letters en cijfers weer leesbaar gemaakt en op een van de stenen weer een corpus aangebracht.
Alle grafstenen zijn vervolgens geïmpregneerd om slijtage en nieuwe aanslag van algen te voorkomen.

Elders in dit parochieblad staat een oproep om programmapunten in te brengen voor het jaar 2011 met een oproep om versterking te krijgen voor de uitvoering van de zaken waarvoor wij willen staan en willen gaan realiseren.

Op vrijdag 17 september werd er met 46 personen naar Sint Agatha getogen. Op een enkele uitzondering na, werd vanwege de sombere voorspelling op de buien-radar, uiteindelijk niet per fiets vertokken maar per auto.
De weersomstandigheden vielen achteraf erg mee.

We werden in de oude huiskamer van het klooster onthaald met een ontbijtkoek en koffie. De heer Verschuuren vertelde aan de hand van een aantal sheets het verhaal van de geschiedenis van de Kruisheren, die dit jaar het 800-jarig bestaansfeest vieren.

De oorsprong van de Orde van het Heilig Kruis ligt in de paats Hoei bij Luik. Daar legden in 1210 n.l. een aantal kanunniken de kloostergeloften af. De kloosterlingen gingen een wit habijt met een zwart scapulier (een schouderkleed dat onderdeel uitmaakt van het habijt) met daarop een wit kruis dragen. Een van de patroonheiligen is St. Odilia (van Keulen), die volgens de legende met 10.000 maagden de Rijn is afgevaren en omstreeks 400 op verschrikkelijke wijze zou zijn vermoord. Naast gebed en beschouwing verrichtten ze ook pastorale zorg.

In de middeleeuwen bewoonde de orde tientallen kloosters, waaronder het 1371 gestichte klooster in St. Agatha dat door enkele kruisheren naast een bestaande kapel langs de Maas werd gesticht. Tot aan de reformatie nam het grondbezit van het klooster door schenkingen en aankoop gestaag toe. Vanaf de tachtigjarige oorlog werd er echter aan de positie van het klooster getornd. Tijdens de reformatie in de 16e eeuw moesten nagenoeg alle kloosters in het door de protestanten overheerste gebied sluiten, maar door een beschermbrief van Willem van Oranje zelf kon het klooster in St. Agatha open blijven. De gronden, waaronder ook de boerderijen die het bezat, vervielen echter aan de staat der Nederlanden. Het klooster moest vervolgens van de staat gehuurd worden. Toen Koning Willem II in Nederland de kloosters weer toestond om nieuwe leden aan te nemen, waren er nog slechts 4 kruisheren over. Daarna kwam er een nieuwe bloei en gingen de kruisheren ook middelbare scholen beheren en missiewerk verrichten. In 1886 kregen zij ook het eigendom van het kloostercomplex terug. De boerderijen bleven echter eigendom van de staat. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw is het aantal sterk terug gelopen en bleven er wederom slechts een viertal kloosterlingen over.

Het klooster in St. Agatha blijft ondanks alles echter een belangrijke plaats innemen. Tussen 1855 en 1956 was St. Agatha zelfs het moederhuis en tot 1967 het opleidingshuis van de kruisheren en bezat het een middeleeuwse bibliotheek. De bibliotheek omvatte ongeveer 10.000 banden en omvat handschriften die rond 1500 door de kruisheren zijn geschreven en schitterende boeken waarvan de hoofdletters van nieuwe hoofdstukken tot ware kunstwerken werden verheven. Het heeft er ongetwijfeld toe bij gedragen dat in 2006 de Nederlandse kloostergemeenschappen hebben besloten hier het erfgoedcentrum voor het Nederlandse kloosterleven te vestigen en is er een archief- en bibliotheekdepot is gerealiseerd.

Na de inleiding werd er onder leiding van een 3-tal gidsen een rondleiding gehouden in het kloostercomplex dat in de Bloemenstraat in Milsbeek, weliswaar half verscholen achter de maasdijk, nog fraai zichtbaar is. De oude delen zijn met name de kloosterkerk met de pandgangen met de kelders en de kloostermuren met de daarbinnen gelegen tuinen. In de pandgangen waren o.a. de portrettengalerij van de magistergeneraal (internationaal de hoogste overste van de orde) en de gebrandschilderde ramen met hun wapens en hun namen en die van de priors van het klooster te zien.

In de schitterende kloosterkerk waren b..v. de oude grafzerken, o.a. van de bewoners van het huis Middelaar, die begraven liggen in de kerk (de z.g. rijke stinkers) te bezichtigen. Uiteraard werd de tentoonstelling, die bij gelegenheid van het 800-jarig bestaan was ingericht, bekeken.

De middag werd afgesloten met een rondje door de binnen de kloostermuren gelegen kloostertuin, die 3 hectare groot is en een van de best bewaarde in Nederland is. De heer Bardoel van het IVN Cuijk vertelde smakelijk over de bijzondere en oude bomen in deze tuin die vele jaren lang door broeder Piet werden verzorgd, alsmede over de bijzonderheden van deze broeder. De wel heel bijzondere echte “tulpenboom” was uiteraard in dit jaargetijde niet op zijn mooist. Dat is n.l. ongetwijfeld de bloeiperiode, die eind mei/begin juni is. Bij de vijvers en de paden in de breviertuin zijn ook nog enkele oude gebouwtjes, waar onder het pesthuisje, te zien. Er kan overigens in deze tuin het hele jaar door vrij gewandeld worden (ingang via het oude poortgebouw).Het poortgebouw is geopend van half april tot half oktober op de woensdagen, donderdagen, vrijdagen en zondagen van 11-16.00 uur (dit geldt ook voor de kloosterkerk). Hier kan (tegen betaling) dan ook wat genuttigd worden. Er wordt naar gestreefd om ergens in het volgend jaar ook de benedenverdieping voor bezoekers open te stellen.

Met genoegen kunnen we terug kijken op onze tweede excursie en we bevelen ook degenen die de excursie niet mee hebben gemaakt van harte aan om, b.v. als onderdeel van een fietstochtje een bezoekje te brengen aan het klooster met zijn kloostertuin.


Wim Bindels

Het bezoekje aan het klooster in ‘St Aegte’ zal in tegenstelling tot de eerder in dit blad gedane aankondiging niet op zaterdag 18 september plaats vinden maar op vrijdag 17 september.
De vriendinnen en vrijwilligers die willen deelnemen worden er aan herinnerd dat ze zich voor 1 september op dienen te geven.

Het aantal viend(inn)en van onze stichting is inmiddels gestegen tot 77.
Uiteraard zijn nieuwe vriend(innen) zeer welkom.

Als men zich nu op geeft kan men de excursie naar het klooster ‘St. Aegte’ deel nemen.

In de aanloop naar het boek met Oorlogsherinneringen uit Milsbeek, zullen in september de herinneringen van Doorke Linders-Derksen op onze website www.CultuurbehoudMilsbeek.nl worden geplaatst.

Door de LLTB zal dit najaar in de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar het evenement “Boerderij in het licht”worden georganiseerd. Ook een aantal panden in Milsbeek zullen hierin worden opgenomen.

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl