Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 26Met genoegen en gepaste trots kijken we terug op een zeer geslaagde viering van het 10-jarig jubileum van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek op 8 november jl. Het was een gezellig samenzijn in het Trefpunt.
140 vrienden, vriendinnen, genodigden en een aantal mensen uit Werkhoven hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om deel te nemen aan de feestelijke brunch.

Er was een mooie tentoonstelling ingericht over het toekomstige boek: ‘Minse op de Milsbèk’.
Met het tentoongestelde heeft men al een eerste indruk kunnen krijgen van de opzet van het nieuwe boek.
Wij zijn de leden van de werkgroep Historie ontzettend veel dank verschuldigd voor het vele werk dat zij hebben verricht om aan alle gegevens te komen die nodig zijn om dit boek uit te geven. We zijn er nog lang niet, er zijn nog gegevens die ontbreken en het zal zeker tot 2017 duren voordat het boek uitkomt.
Middels enkele films en videobeelden werd een beeld geschetst van 10 jaar Cultuurbehoud Milsbeek.
Tevens was er veel te zien over beroepen en het boerenleven in Milsbeek. Er werd een filmpje vertoond over de pottenbakkersgeschiedenis in Milsbeek en een filmpje over de activiteiten van onze stichting de afgelopen 10 jaar.

Tijdens de brunch werd het boekje: ‘familie Janssen - van Hoff, naar Hof’ gepresenteerd en ontving de auteur van het boekje: mevrouw Hennie Janssen (Hennie van Thei van Jan (Janssen) het eerste exemplaar uit handen van voorzitter Martien Holthuysen. Tevens kregen de heer Marcel Janssen (Marcel van Antoon van Riek (Janssen) en mevrouw Anita van Schaijck-Janssen (Anita van Thij van Bart (Janssen) een exemplaar overhandigd voor hun bijdrage en medewerking aan het boek. De heren Cees van de Ven (foto’s) en Jan Wagelmans (corrector) kregen ook een boekje overhandigd.
Het boekje van de familie Janssen is uitgegeven door onze stichting. Vanuit de stichting hebben diverse mensen geholpen het boekje te realiseren. Hartelijk dank daarvoor!
De 100 boekjes familie Janssen waren al snel uitverkocht, maar binnenkort bij SPAR Milsbeek weer te koop voor € 5,00. De snelle verkoop van het familieboekje geeft ons de indruk dat men nog steeds geïnteresseerd is – en blijft - in de historie en de bewoners van Milsbeek.

Na de brunch dankte de voorzitter alle personen die een bijdrage hebben geleverd aan diverse activiteiten van onze stichting, te weten onze vrienden, vrijwilligers, oud en huidige bestuursleden en diverse organisaties waar wij mee samenwerken.

Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 08Burgemeester de Koning feliciteerde het bestuur met het jubileum en hield een pleidooi over de waarde van behoud van cultuurgoederen en prees de Stichting met de wijze hoe zij daar inhoud aan heeft gegeven de afgelopen 10 jaren.
Felicitaties waren er ook van de heer Ronald Starrenburg, voorzitter van SL!M, hij prees het bestuur met de mooie dingen die gerealiseerd werden in 10 jaar SCM.

Als klap op de vuurpijl mocht de Stichting de 150ste vriend verwelkomen: de heer Marcel Janssen. Hij kreeg een flesje eigen St. Jansberglikeur. Het aantal vrienden en vriendinnen is inmiddels gestegen tot 152.

De Stichting heeft een dagboek (3 schriften, 38 pagina’s) ontvangen van mevrouw Truda Franken-Wijnhoven. Dit is geschreven door Huub Franken en hij schrijft over de evacuatietijd in Werkhoven en over het dagelijks leven. Het dagboek start op 7 december 1944 en eindigt op 18 april 1945 (de evacuatie duurde van oktober 1944 tot juni 1945). Huub Franken is - met 2 andere broers - door een landmijn bij de JasperJannebrug om het leven gekomen. SCM wil dit document veilig stellen voor de toekomst.

De voorbije 10 jaren is reeds veel verzameld en vastgelegd.
In de komende 10 jaar hoopt de Stichting nog veel historie te documenteren.

Foto's gemaakt door Nelly van de Ven

Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 01 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 02 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 03 Cultuurbehoud MIlsbeek 10jaar 2015 04 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 05 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 07 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 09 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 10 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 11 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 12 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 13 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 14 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 15 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 16 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 17 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 18 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 19 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 20 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 21 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 22 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 23 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 24 Cultuurbehoud Milsbeek 10jaar 2015 25 Cultuurbehoud milsbeek 10jaar 2015 28

   
© Stichting CultuurBehoud Milsbeek - https://cultuurbehoudmilsbeek.nl